సంధ్య కల – sex stories in telugu

మేడం?
(గోపాల్.. ఏవిటి సంగతి?
అమ్మగారు మా ఆవిడకు ఒంట్లో బాగోలేదు. వెంటనే మా ఊరికెళ్ళాలి. అందుకనే ఈ కుర్రాడ్ని పిలుచుకొచ్చాను. పేరు మనోజ్, ఇంటి పనులన్నీ చూసుకుంటాడు.

సరేగాని ఈ కుర్రాడు ఒక్కడే ఇంటిపనులన్నీ చూసుకోగలడా?
మేడం నేను మధుమెహ్రాగారింట్లో కూడ పని చేసాను! మీకు వాళ్ళు తెలుసనుకుంట! అక్కడ అన్ని పనులు చేసివాడ్ని మేడం!
ఓహో… వకుళ ఎప్పుడూ చెప్పేది వాళ్ళింట్లో పనికుర్రాడు అన్ని పనులు చాల బాగ చేస్తాడని!
వాడు వీడే అనుకుంటా!

ఓ.. మా వకుళ ఇంట్లో పని చేసే మనోజ్ నువ్వే అన్న మాట!
వీడి బాడి చాల బాగుంది! వకుళ తనకిష్టమైన పనులన్నీ వీడిచేత కష్టపెట్టి మరీ చేయించుకుంటుదనుకుంట!
సరే గోపాల్. నువ్వొచ్చేదాక తను ఇంటి పనులన్నీ శ్రద్ధగ చేస్తేచాలు. నువ్వు ఊరెళ్ళి రా.

మేడం.. వంటపని (పూర్తి చేసేసాను. ఇంకేవన్నా పనులు ఉన్నాయా?
బెడ్రూమంతా చిందరవందరగా ఉంది కొంచెం సర్దుతావా?

మేడం.. ఇదిక్కడ పడుంది.
అది అక్కడికెల వచ్చింది? ఆ సేల్స్ మెన్ అక్కడే పడేసి “మర్చిపోయడేమో)

దాన్ని ఇటివ్వు. (సేల్స్మన్ ఒకడొచ్చాడు. వాడు పడేసినట్టున్నాడు.
నా ఫ్రెండొకడున్నాడు మేడం. ఆడవాళ్ల దుస్తులు అమ్ముతుంటాడు. వకుళ మేడంకూడ చాలా కొన్నారు.
బయటి దుకాణాలకంటే చాల చవకగ ఇస్తాడు.
am?
ఓసారి మా ఇంటికి పంపించు. వాడి సరుకు ఎలా ఉందో నేనూ చూస్తాను!

మేడంని వెనకనుంచి చూస్తుంటే ఎత్తైన పిరుదులు సెక్సీగ కనబడుతున్నాయి..
తప్పకుండ మేడం? వకుళ మేడంకి కూడ నాదంటే చాల ఇష్టం! అంటే నేను చేసే ఇంటి పనులు!
వకుళ ఇంట్లో ఏవేం పనులు చేసేవాడివి?

ఇంట్లో అన్ని పనులు నేనే చేసేవాడిని మేడం?
వకుళ మేడంకి నేను చేసే ఆయిల్ మసాజ్ అంటే చాల ఇష్టం! మా పల్లెటూళో నేర్చుకున్నా!?
వెరీగుడ్? అయితే నీకు మస్సాజ్ చెయ్యడం వచ్చన్నమాట
అవును మేడం. ఫుల్బాడి మస్సాజూడ చాలబాగ చేస్తా!

చేయించుకుంటే చర్మం నునుపెక్కి మెరుస్తుందని తెలుసు.
అయితే నువ్వు చేస్తావా?
తప్పకుండ మేడం. మీకు ఎప్పుడు చెయ్యాలో చెప్పండి. చేస్తాను!
ఈ రోజు కొంచెం లేటయ్యింది. వేరే చోట కొంచెం పనులున్నాయి. వెళ్ళాలి.

బాడి మస్సాజ్ చేయించుకోవాలనేది నా చాన్నాళ్ళ కల!

అదీ కాకుండ రెండురోజుల్లో మా ఆయన వచ్చేస్తారు. అప్పుడు నీతో చేయించుకోవడం కష్టం!.

ఎక్కువసేపొద్దు. కొంచెం చేసివెళు
అలాగైతే సరే మేడం. ఇప్పుడే చేస్తాను. మీ కల నెరవేర్చడం నా భాధ్యత

తీసుకుని ఒళ్ళంత పట్టించు!
ముఖ్యంగా నా వీపు, తొడలు. నీకు ప్రత్యేకంగ చెప్పక్కర్లేదు అనుకుంట!

మేడం.. మీ పాదాల దగ్గర్నించి మొదలుపెడత.
జాగ్రత్తగా.. ఆయిల్ నా చీరకు అంటుకోకుండ చూసుకో.

ఉం.. మనోజ్…. నీ మస్సాజ్ మాయాజాలంలా
ఎందుకాపావ్ మనోజ్? షర్ట్ ఎందుకు విప్పేస్తున్నావ్?

ఆ ఆయిల్ నా షర్టుకి కూడ అంటుకునేల ఉంది! మేడం!
మీకు ఇబ్బందిగ ఉంటే వేసేసుకుంట,
వీడ్నిలా చూడ్డానికి బాగుంది!
నాకెందుకు ఇబ్బంది?
ఫర్వాలేదు.

ఇంకొంచెం పైన ఆయిల్ పోసి మస్సాజ్ చెయ్ మనోజ్,
అలాగే మేడం.
మీ ఒంట్లో ఆయిల్ తగలని చోటంటూ లేకుండ రాసి మస్సాజ్ చేస్తా!
ఉఫ్.. మనోజ్…. అలాగే ఇంకొంచెం పైకి!

ఎంత మెత్తని బలమైన తొడలు! వచ్చిన రోజునే వీటిని నిమురుతాననుకోలేదు!
చేతుల్ని ఇంకొంచెం పైకి పోనిస్తే మేడం ఏవంటారో?
మస్సాజ్ చాలబాగ చేస్తున్నావు మనోజ్!
వకుళకి కూడ ఇలాగే మస్సాజ్ చేసేవాడివా?

అవును మేడం. వకుళ మేడంకి కూడ సరి… గ్గ ఇలాగే చేసేవాడిని!
కాని, ఆవిడ అంతటితో ఆగేవారు కాదు! ఇంకా చాలా చెయ్యమనేవారు!
ఇంకా చా… లా అంటే?

ఓహ్.. మనోజ్….. అక్కడే ఇంకొంచెం గట్టిగ రుద్దు.

సంధ్య మేడం.. ముందు మీ భుజాలు, వీపు మస్సాజ్ చేస్తాను.
అంటే నేను చెప్పేది..
సరే
అక్కడ్నించి ‘మొదలెట్టి తరువాత ‘కింది” భాగం మస్సాజ్ చేస్తా!9254010cookie-checkసంధ్య కల

  • Na ఊహా లో sex…..

  • Sukanya tho Andamaina Anubhavam – 2

  • సంధ్య కల 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *