సరైన పోటు telugusexkathalu

సరైన పోటు
అప్పుడే గదిలోంచి బయటికి వచ్చాడు సురేష్,
మరో ఐదు నిముషాలు అయితే బయటికి వెళ్ళిపోయేవాడే.
సరిగ్గా అదే సమయంలో-
ఆయాసంతో రొప్పుకుంటూ అతని దగ్గరకు వచ్చింది కోమలి.
ఆమె కంగారుగా రావడంచూసి ఆశ్చర్యపోయాడు.
కోమలి ఎప్పుడోగాని అక్కడకు రాదు.
అంత ప్రత్యేకించి ఆయాసపడుతూ వచ్చిందంటే ఏదో విశేషం వుండి వుంటుంది.
సురేష్ ఆవారాగా తిరుగుతుంటాడు… అక్కడ ఏ గొడవ జరిగినా అతని ఇన్వాల్వ్ మెంట్ వుంటుంది.
చిన్న చిన్న తగాదాలు తీర్చడం, సెటిల్మెంటు చేయడం అతను చేసే పనుల్లో ఒకటి… ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ లో అతను అందెవేసిన చేయి. పైకి రానివ్వకుండా తప్పించుకుంటాడు.
పెళ్ళి అయింది-
కానీ పెళ్ళాం వదిలేసింది.
అయితే దాన్ని లేపేసి ఆత్మహత్యగా క్రియేట్ చేశాడు.
తెలిసీ ఎవరూ అతనితో పెట్టుకోరు.
పైకి అతను చాలా మంచిగానే వుంటాడు… తనకు య్బింది కలిగినప్పుడే విశ్వరూపం చూపిస్తాడు.
సురేష్కి కోమలితో రెండు సంవత్సరాలనుంచి సంబంధం వుంది. అయితే కోమలికన్నా సురేష్ చాలా పెద్దవాడు. దెంగులాటకు వయస్సుతో పనిలేదు.
కోమలి మొగుడు దూరంగా ఎక్కడో వున్నాడు.
సురేష్ని కోమలికి వున్న సంబంధం రెండో కంటికి తెలియదు. పైకి ఎంతో నీటుగాడిలా వుండే సురేష్… తన విషయాలేవీ ఎవ్వరికీ తెలియనీయడు.
ఎందుకంటే-
అతను చేసే ఏపనికి ఆధారం వుండదు.
ఎప్పుడు వైట్ అండ్ వైట్లో రాజకీయ నాయకుడిలా తిరుగుతుంటాడు.
అతని గురించి ఏదో కొద్దిమందికి మాత్రమే తెలుసు.
“ఏమిటి కోమలి. ఏమైంది” ఆశ్చర్యంగా చూశాడు సురేష్,
“లోనికి పద. నీతో మాట్లాడాలి” అంటూ అతన్ని లోనికి తీసుకుపోయింది.
“ఏమిటి వాయించుకోవటానికి వచ్చావా? అలాగైతే నాకు చాలా పనులు. రాత్రికి కల్సుకుందాం” అన్నాడు సురేష్,
“నేను వచ్చింది. అందకు కాదు”
“మరి”
“ఏముంది… మన యిద్దరి విషయం మా అత్తగారికి తెల్సిపోయింది”
“అయితే”
“మా ఆయనకు చెపుతానని బెదిరిస్తోంది”
“నోరు మూసుకోవడానికి ఎంత కావాలో అడగకపోయావా?”
“అదీ అయ్యింది”
“మాట వినడం లేదా…. ఒక పట్టు పట్టమంటావా?”
“గొడవలు వుండకూడదనేగా… నేను మొదటినుంచీ చెప్తున్నాను” అంది కోమలి.
కోమలంటే సురేష్కి ఎంతో యిష్టం.
అతనన్నా కోమలికి యిష్టం.
యింతకాలం రహస్యంగా వున్న వీళ్ళ దెంగులాట అత్తగారికి తెలిసి పోయింది.
“ఏం కావాలో అడుగు”
“నువ్వు కాదనకూడదు” ఠక్కున అందామె.
ఆశ్చర్యంగా చూశాడు సురేష్,
ఆమె మాటలు అర్థం కాలేదు.
“అదేమిటి కోమలి…. ఏం కావాలో నేనే అడగమంటుంటే నేను కాదని ఎందుకంటాను” విస్తుపోయాడు.
“మా అత్తగార్ని ఎప్పుడైనా చూశావా?”
“లేదు”
“చిన్న వయస్సులోనే మొగుడు పోయాడు… మా యిద్దర్నీ పక్కపక్కన పెడితే నేను అక్కలాగ… మా అత్తగారు చెల్లిలాగ వుంటుంది”
“యిదంతా నాకెందుకు చెప్తున్నావ్”
“అవసరం నీతో కాబట్టి”
“ఏమిటది”
“అది నోరు విప్పకుండా వుండాలంటే దాని పూకు నీవు దెంగాలి” తీపుగా అంది కోమలి.
“ఏయ్… నీకేమైనా మతిపోయిందా…. నీ అత్తగార్ని నేను దెంగడమేమిటి?” ఆశ్చర్యంగా చూశాడు.
“దానమ్మ…. పూకు కొవ్వెక్కి కొట్టుకుంటోంది…. డబ్బు దస్కం వద్దంట మొడ్డ కావాలంట”
“అయితే ఎవడికైనా పురమాయించనా”
“అదీ కుదరదట… నువ్వే దెంగాలట”
“నేను దెంగాలా”
“అవును…. రాత్రి మనమిద్దరం దెంగించుకోవడం చూసిందంట…. నీ మొడ్డ పోటు దానికి బాగా నచ్చిందంట…. నీ మొడ్డే కావాలంటుంది” చెప్పిందామె.
అదిరిపోయాడు సురేష్,
చాలా విచిత్రంగా అన్పించింది.
ఎవరైనా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే డబ్బో… మరొకటో అడుగుతారు. యిదేమిటి మొడ్డ కావాలంటుంది.
యింతవరకు ఎక్కడా వినలేదు.
“కోమలి… దాని గురించి నీవెందుకంత వర్రీ అవుతున్నావ్ నాకొదిలెయ్ నేను చూసుకుంటాను” అన్నాడు సురేష్,
“వద్దు సురేష్, దాన్ని ఏమీ చేయకూడదు”
“అయితే యిప్పుడేం చేద్దాం”
“నాకోసం తప్పదు…. మా అత్తగార్ని దెంగాలి”
“ఎలా వుంటుంది”
“ముందే చెప్పానుగా. చూడటానికి నాకంటే చిన్నగా వుంటుంది”
“యిదేం ఫిటింగ్… నాకసలు నచ్చలేదు”
“ప్లీజ్ సురేష్… నా గురించి తప్పదు”
రెండు నిముషాలు ఆలోచించాడు.
ఆమెది విపరీతమైన కోరిక.
కోడల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేయడం ఏమిటి అత్తగారు దెంగించుకోవడం ఏమిటి?
ఆమెకి యిదేం కోరిక!
కోమలి మాటల్ని బట్టిచూస్తుంటే అదికూడ మంచి కసిమీద వున్నట్టుంది.
పైగా మొగుడుపోయి చాలా రోజులైందిగా
పూకుబాధ ఆపుకోలేక పోతుందేమో
సురేష్కి అర్థం కానిదొకటే.
ఖచ్చితంగా తనే దెంగాలని పట్టుబట్టడం.
ఆమె సరేనంటే తన చేతిలో ఎంతోమంది వున్నారు.
వెళ్ళి కుక్కను దెంగిరా అంటే దెంగేవాళ్లు కోకొల్లలు.
ఈ లంజ ముండ నన్నే ఎందుకు కోరుకుంది
యిందులో ఏదైనా మతలబు వుందా?
ఎటూ తేల్చుకోలేక పోతున్నాడు.
“తప్పదంటావా” ఆలోచనలోంచి తేరుకుని అన్నాడు. సురేష్,
“నాకోసం తప్పదు.. ఈ ఒక్కసారికే ప్లీజ్” ప్రాధేయపడింది కోమలి.
అతనికి అర్థంకానిది ఒకటే.
తన గురించి కోమలికి తెల్సు-
తన బలం ఏమిటో తెల్సు… తను తల్చుకుంటే ఏం చేయగలడో కూడ తెల్సు… అన్నీ తెల్సి కోమలి ఎందుకు అంత ప్రాధేయ పడుతుంది.
“ఆలైట్ కోమలి… ఈ ఒక్కసారికి నీకోసం వస్తాను… రాత్రికొస్తాను” అన్నాడు సురేష్ ,
ఆమె అంతగా చెప్పేసరికి ఆమె ఎలావుంటుందో చూడాలన్న కోరిక సురేష్కి కల్గింది.
అయితే అతను ఒప్పుకుంది ఆమె అత్తగారికి భయపడో… ఆ బ్లాక్మెయిల్కి లోబడో కాదు.
అది ప్రత్యేకించి నాచేతే ఎందుకు తోయించుకోవాలనుకుందో తెల్సుకోవాలి…. అదే అతని ఆలోచన
XXX
రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు డైరెక్ట్ గా యింటికి వెళ్ళిపోయాడు సురేష్,
అతను వెళ్ళేసరికి ఇంట్లో రెడీగా వుంది కోమలి.
“నీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను… రా సురేష్” అంటూ లోనికి తీసుక పోయింది.
“మీ అత్తగారి నిర్ణయంలో మార్పు ఏమైనా వచ్చిందా?” నవ్వుతూ అన్నాడతను.
“లేదు… నీతో దెంగించుకోవాలన్న కోరిక యింకా ఎక్కువైపోయిందట” చెప్పింది
“వెరీ ఇంట్రస్టింగ్ క్యారక్టర్…. అదేదో నేను తెల్సుకోవాలనుకుంటున్నాను. అవును యింతకీ మీ అత్తగారి పేరు” అడిగాడు సురేష్,
“పేరు తెల్సుకునేముందు నీకో విషయం చెప్పాలి… మా అత్తగారంటే మా వారికి మారుటి తల్లి… మామామగారి రెండో భార్య…. ఈమెను పెళ్ళి చేసుఉకన్న రెండు సంవత్సరాలకే మామామగారు పోయారు… ఈవిడకు పిల్లలు పుట్టలేదు” వివరంగా చెప్పిందామె.
“వెరీ వెరీ ఇంట్రస్టింగ్గా వుంది…. నీయమ్మ సూపర్ హిట్ సినిమాలో కూడ యిన్ని మలుపులు వుండవ్… అదీ నీ అత్తగారు… అయినా నీ మొగుడికి తల్లికాదు నీ మామగారికి రెండో పెళ్ళాం… దీన్ని పెళ్ళిచేసుకున్న వెంటనే మీ మామగారు పైకెళ్ళిపోయాడా…. నేను యిప్పుడు దీన్ని దెంగి పిల్లలు పుట్టించాలా…” అన్నాడు సురేష్,
“ప్లీజ్ సురేష్…. అలా చిరాకుపడకు…. ఆవిడ్ని చూస్తే నువ్వు అసలు వదిలిపెట్టవు”అందామె.
“అంత బాగుంటుందా”
“చెప్పానుగా నాకంటే చిన్నగా వుంటుందని”
“సరే నీకోసం తప్పుతుందా… చూద్దాం అదెలా వుంటుందో” నవ్వుతూ అన్నాడు సురేష్,
“యింతకీ మా అత్తగారిపేరు చెప్పలేదు కదూ”
“పేరు కూడ అంత గొప్పగా వుంటుందా చాలా ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నావ్” వెటకారంగా అన్నాడు. “అవును…”
“అదిసరే… ముందు మనం ఒక షో వేసుకుందాం – ఆ తరువాత మీ అత్తగార్ని ఒక పట్టు పడదాం”
“ఆమె నీకోసమే ఆ గదిలో రెడీగా వుంది…. ముందు ఆవిడ సంగతి చూడు. ఆ తరువాత తీరుబడిగా మనం తెల్లవార్లు దెంగించు కోవచ్చు”
“అంతే నంటావా”
“నేనున్నాగా… పాపం ఆవిడ నీకోసమే ఎదురు చూస్తుంది వెళ్ళు”
“అలాగే తప్పుతుందా”
“అవును సురేష్,… ఆవిడ పేరు చెప్పలేదు కదూ!”
“నీయమ్మ… పేరు తగలెయ్య… ఒకసారి దెంగి వచ్చేదానికి పేరు అంత ముఖ్యమా అంత గొప్పగా వుంటుందా…. ఏమిటో చెప్పు” విసుగ్గా అన్నాడు.
“యిప్పుడు పేరు మాలతి”
“మాలతి…. ఆపేరు చెప్పటానికే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లా యింతసేపు వూరించావ్” సీరియస్గా చూశాడు.
“మా అత్తగారు కాలేజపీలో చదివేరోజుల్లో ఆమెకు యింకో పేరుంది”
“ఏమిటి మీ అత్తగారు కాలేజీ చదివిందా”
“డిగ్రీకూడ పూర్తి చేసింది. బికామ్” నవ్వింది కోమలి.
“నీయమ్మ…. ఏమిటే బాబు ఈరోజు నాతో యిలా ఆడుకుంటున్నావ్. ట్విస్ట్మద ట్విస్టిస్తున్నావ్”
“కాలేజీలో పేరు చెప్పలేదు కదూ….. జాస్మిన్!” అంది కోమలి.
జాస్మిన్…
కరెంట్హాక్ కొట్టినట్టు అదిరిపడ్డాడు సురేష్,
జాస్మిన్…. ఆపేరు ఎక్కడో విన్నట్టుంది.
ఎక్కడ విన్నాడు…. ఎప్పుడో విన్నాడు. ఆపేరు వింటే ఎంతో పరిచయం వున్నట్టుగా వుంది.
ఎంత బుర్ర చించుకున్నా గుర్తుకు రావడం లేదు.
ఆలోచిస్తూనే ఆగదిలోకి వెళ్ళాడు సురేష్,
అతను గదిలోకి అడుగు పెట్టగానే పక్కనుంచి విన్పించింది “హలో బాగున్నావా సురేష్…. ఎలా వున్నావ్” అన్న మాటలు.
గిర్రున తిరిగి చూశాడు సురేష్,
అంతే! ఔ
ఎదురుగా నిలబడివున్న వ్యక్తిని చూడగానే అదిరిపడ్డాడు.
కోమలి అత్తగారు మాలతి…. కాదు… కాదు.
జాస్మిన్….
కరెంట్హాక్ కొట్టినట్టు అదిరిపడ్డాడు.
ఆమెను చూడగానే గతం గుర్తుకొచ్చింది.
ఆమెపేరు మాలతి అయినా అందరూ జాస్మిన్ అని పిలిచేవారు. కాలేజీలో ఆమెను మించిన అందగత్తె లేదు.
సురేష్ జాస్మిన్ ప్రేమించుకున్నారు.
పెళ్లికూడ చేసుకోవాలనుకున్నారు.
సడెన్ గా ఒకరోజు చదువు మధ్యలో ఆపేసి మాయమైపోయింది. ఆమె ఏమైపోయిందో… ఎక్కడకు వెళ్ళిం దో ఎవ్వరికీ తెలియదు.
ఆమెకోసం సురేష్ చాలా ప్రయత్నం చేశాడు.
ఆతరువాత సురేష్కి కొన్ని విషయాలు తెలిశాయి…. తనను ప్రేమించటం యిష్టంలేని
జాస్మిన్ పేరెంట్స్ ఆమెను తీసుకుపోయి బలవంతంగా ఎవరితోనో పెళ్ళి జరిపించారని. ఆ తరువాత మళ్ళీ యిప్పుడే కన్పించటం.
“జాస్మిన్” అన్నాడు సురేష్.
చిన్నగా నవ్విందామె.
ఆమెను చూడగానే మతిపోయింది. కోమలి చెప్పిందాంట్లో అబద్దం లేదు. కోమలి కన్నా చిన్నగా కన్పిస్తుంది జాస్మిన్… ఆమె అందచందాలు వంపు సొంపులు యింకా అలాగే వున్నాయి.
అయితే ఆరోజుల్లోనే ఆమెను అనుభవించాడు సురేష్. అదికూడ ఆమె యిష్టంతోనే…
అలా చాలాసార్లు దెంగించుకున్నారు.
“అవును సురేష్ నేనే…. నీకు దూరమైన తరువాత మావాళ్లు బలవంతంగా పెళ్ళి చేశారు… మన యిద్దరిమధ్య వ్యవహారం తెల్సుకుని అతను నన్ను వదిలేశాడు. ఆ తర్వాత మరో పెళ్ళి అదీ పెటాకులయింది…. మూడో పెళ్ళి కోమలి మామగారితో. నాతో పెళ్ళి అయింది అతను పోయాడు. నేను చాలా దురదృష్టవంతురాల్ని కదూ” అందామె.
‘ క్షణం మాట్లాడలేక పోయాడు.
ఎందుకో ఆమెను చూడగానే పాతరోజులు గుర్తొచ్చాయి.
తనతోనే దెంగించుకోవాలని కోమలితో అంతపట్టు పట్టి ఎందుకు రప్పించుకుందో అప్పుడర్థమైంది సురేష్కి.
అయితే తన గురించి కోమలికి ముందుగానే చెప్పిందన్నమాట. మాలతి… అందుకే పేరు చెప్పటానికి అంత సస్పెన్స్లో పెట్టింది కోమలి.
“జాస్మిన్…. నిన్ను పోగొట్టుకున్న నేను దురదృష్టవంతుడ్ని” అన్నాడు సురేష్.
అంతే!
ఒక్కసారిగా వచ్చి అతన్ని హత్తుకుపోయిందామె.
రెండు నిముషాలు ఒకరి కౌగిట్లో ఒకరు నలిగిపోయారు.
వాళ్ళకి కౌగిట్లో నలిగిపోవడం కొత్తకాదు. దెంగించుకోవడం కొత్తకాదు.
కాకుంటే కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత మళ్ళీ కలిశారు.
ఆమెలో అప్పటి అందాలు చెక్కుచెదరలేదు.
అతనిలో బలం తగ్గలేదు.
“కోమలి చెప్తుంటే ముందు నాకేదోలా వుంది. మా అత్తగార్ని నువ్వే దెంగాలి నాకోసం అంటూ ప్రాధేయపడుతుంటే నీమీద ఆమెకున్న ప్రేమ అనుకున్నాను… మనగురించి తెల్సి అలా మాట్లాడుతుందన్నమాట” అంటూ ఆమెను బలంగా హత్తుకుపోతూ దొరికినచోట్ల ముద్దులు కురిపించాడు.
అతని చేతుల్లో మైనం ముద్దలా కరిగిపోతోందామె
ఒకనాటి ప్రేమికులు కావటం చేత
యిద్దరిమధ్య క్షణకాలం మాటలు కరువయ్యాయి.
యిద్దరి శరీరాలు వేడెక్కిపోయాయి.
అతని చేష్టలకు ఆమె పూకులో జిలరేగిపోయింది.
కామరసాలు అదేపనిగా వూరిపోతున్నాయి.
“సురేష్… నీతో దెంగించుకుని ఎంతో కాలమైంది. నన్ను మొదటిసారి దెంగింది నువ్వే… ఆరోజు యింకా మర్చిపోలేను…. నువ్వేం చేస్తావో తెలియదు… నాపూకు దూల తీరిపోవాలి” కసిగా అందామె.
“జాస్మిన్…. కోమలి అత్తగారివి నువ్వని తెల్సుంటే ఏనాడో నీకు దగ్గరయ్యేవాడ్ని. అయినా యిప్పుడు నన్నెలా తెల్సుకున్నావ్”
“నువ్వు, కోమలి దెంగించుకోవడం చూసి”
“నిజమా”
“అవును…. అప్పుడే నీవు సురేష్వని తెల్సింది” చెప్పిందామె.
అతని శరీరమంతా తిమ్మిరెక్కి పోయింది.
ఆమెను దెంగాలన్న కోరిక అణువణువునా ఎక్కువైపోయింది.
ఆసరికే తొమ్మిది అంగుళాలు నిక్కిపోయిన అతని మొడ్డ తోకతొక్కిన తాచులా బుసలు కొడుతోంది.
రెండు క్షణాల్లో యిద్దరూ నగ్నంగా మారిపోయారు.
యిద్దరూ ఒకర్ని ఒకరు రెప్పవేయకుండా చూసుకున్నారు.
మతిపోయింది సురేష్కి –
ఆమె సళ్ళు… పిరుదులు… బొడ్డు….. తొడలు అతన్ని పిచ్చివాడ్ని చేస్తున్నాయి. అవే అందాలు… అవే వంపులు…. ఎక్కడా తేడాలేదు.
యింక ఆగలేక పోయాడు.
ఆమె రొమ్ముల్ని అందుకున్నాడు.
రెండు రొమ్ముల్ని మార్చి మార్చి చీకుతూ మధ్యమధ్యలో చనుముచ్చికలు కొరుకుతూ -ఆమెను వెర్రెత్తి పోయేలా చేస్తున్నాడు.
తమకంతో వూగిపోయిందామె-
ఆ తరువాత రెండు చేతులతో కసిగా పిసికాడు.
అతని చేతికి దొరకడం లేదు…. దొరికినట్టే దొరికి చేజారి పోతున్నాయి.
ఆమె అతని మొడ్డను చేతిలోకి తీసుకుని పిసికేస్తోంది.
“సురేష్… నాకేదోలా వుంది… చేసెయ్…. నన్నేదైనా చేసెయ్…. ఈ బాధ భరించలేను” ఏదేదో అంటోందామె.
వెంటనే ముందుకు వంగి ఆమె పూకుమీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
తీయగా మూల్గిందామె.
ఆమె ఆషాక్నుంచి తేరుకోకముందే తన నాలుకను ఆమె పూకులోకి నెట్టాడు.
ఆమె శరీరం చలిగాలి వీచినట్టు జలదరించింది.
ఆకురాయిలాంటి అతని నాలుక ఆమె పూకు గోడల్ని తాకుతూ ముందుకు దూసుకుపోతుంటే ఆ సుఖానికి మైమరచి పోయింది.
“నాకేయ్….. యింకా లోనికంటా తోసెయ్…. ఎంత బాగుందో…. యింకా కసిగా నాకేయ్” రెండు చేతులూ అతని తలమీద వేసి అదుముకుంటూ అందామె.
ఆమె పూకులో వూరుతున్న రసాల్ని జుర్రేసుకుంటూ కసిగా నాకేస్తున్నాడు.
పదినిముషాలు ఆమె పూకు యిరగదీసి నాకి నాకి వదిలాడు సురేష్,
ఆమె శరీరం కామదాహంతో మొడ్డకోసం ఆవురావురుమంటోంది.
గాడిద లవడాలాంటి అతని మొడ్డ పూకులో దూరిపోతే బాగుంటుందని మొడ్డను అందుకుంది.
అంతే….
అప్పుడే కొలిమిలోంచి తీసిన యినుపముక్కలా వెచ్చగా కాలిపోతోంది అతని మొడ్డ.
“సురేష్” మత్తుగా పిలిచిందామె.
“చెప్పు జాస్మిన్”
“నీమొడ్డ ఏంటి యింత పొడవుంది. నా పూకులో దూరుతుందా?”
“అప్పుడే మర్చిపోయావా… నీ పూకు చిన్నగా వున్నప్పుడే యిది దూరిపోయింది… యిప్పుడెందుకు దూరదు”
“అప్పుడు నీ లవడా యింత పొడవు కాదు”
“యిప్పుడు నీ పూకు సైజూ పెరిగిందిగా… ఆ భయంలేదు…. అయినా నేను చూసుకుంటాగా” అన్నాడు సురేష్,
వెంటనే మొడ్డమీది చర్మాన్ని వెనక్కి నెట్టిందామె.
ఎర్రగా వున్న ముందు భాగాన్ని నాలుకతో సుతారంగా చీకింది.
జివ్వుమన్నాయి సురేష్ నరాలు.
నరాల్లోని రక్తమంతా ఎవరో పిండేస్తున్నట్టు ఫీలయ్యాడు.
“జాస్మిన్…. నీవు మడ్డ చీకుతుంటే ఆ రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి. చీకెయ్. కసిగా చీకెయ్” హుషారుగా అన్నాడు.
వెంటనే అతని మొడ్డను ఐస్ ఫ్రూట్ చీకినట్టు చీకుతుందామె.
తలను వెనక్కి ముందుకు ఆడిస్తూ చీకుతుంటే అతనికి స్వర్గం కళ్ళముందు కదలాడుతోంది.
పది నిముషాలు చీకి చీకి వదిలిందామె.
“”సురేష్, యింక ఆగలేను. తోసెయ్… నీ మొడ్డను నా పూకులో తోసెయ్” నీ మొడ్డను నాపూకులోకి తోసెయ్” కసిగా అందామె.
వెంటనే ఆమె మీదికి వచ్చేశాడు.
.“జాస్మిన్…. పెట్టుకో… పూకులో సర్దుకో” అంటూ ఆమె సళ్ళు అందుకున్నాడు.
మరుక్షణం అతని మొడ్డను పూకులో సర్దుకుందామె.
అంతే
శరీరంలోని శక్తినంతా నడుంలో కేంద్రీకరించుకుని కసిగా ఒక్కతోపు తోశాడు.
“కస్సు”మంటూ వింటినుంచి వెలువడిన బాణంలా ఆమె పూకులోకి దూసుకు పోయింది.
తీయగా మూల్గిందామె.
“సురేష్… ఎంత బాగా దించావ్… అదీ దెబ్బ… నువ్వు మొదటిసారి దెంగినప్పుడు ఎలా వుందో… యిప్పుడు అదే ఫీలింగ్ తోసెయ్. కసిగా దెంగేయ్” ఉత్సాహంగా అరిచిందామె.
దాంతో రెచ్చిపోయి దెంగుతున్నాడు.
దెబ్బ దెబ్బకు ఆమె పూకు మూలలు కదిలిపోతున్నాయి.
నడుం ఎత్తి బలంగా దింపుతుంటే ఆ సుఖానికి మైమరచి పోయిందామె.
“జాస్మిన్ ఎలా వుంది”
“స్వర్గం…. స్వర్గం కనబడుతోంది… ఈ సుఖమే కావాలనుకున్నాను. వీధి మనల్ని దూరం చేసింది…. మళ్ళీ ఈరోజు యిలా కల్సుకుంటామని అనుకోలేదు. యిక మనల్ని ఎవ్వరూ విడదీయలేరు…. అదీ దెబ్బ… అలాగే” రెచ్చిపోయిందామె.
కసిగా ఆమెలోకి దూసుకుపోతున్నాడు.
ఆమె అతని పిర్రలను అదిమేస్తోంది.
ఒకరితో ఒకరు పోటీపడుతున్నారు.
యిద్దరూ కసిగా దెంగించుకుంటుంటే ఆరోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి.
గదిలో సీలింగ్ ఫ్యాన్ గిర్రున తిరుగుతున్నా యిద్దరి శరీరాలు చెమటలతో తడిసిపోతున్నాయి.
రెండుకాళ్ళు బెడ్కి అదిమిపట్టి మరీ దెంగుతున్నాడు సురేష్.
యిద్దరితొడలు ఒకదానికొకటి తగులుకుని తపక్ తపక్ మంటూ శబ్దం వస్తోంది.
నిముషాలు గడుస్తున్నాయి.
బెడ్మీద అతని ఎదురు దెబ్బలకు ఎగిరెగిరి పడుతోందామె.
కసిగా ఆమెలోకి దూసుకుపోతున్నాడు.
పిరుదులు ఎత్తి ఎదురొత్తులిస్తూ మరీ కసిగా దెంగించుకుంటోందామె.
అరగంటసేపు ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడి మరీ దెంగించుకున్నారు… ఆ తరువాత యిద్దరూ ఒకేసారి అంత్యదశకు చేరుకున్నారు.
ఒకరిలోని వేడి మరొకరిలోకి దించుకుని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నారు.
అప్పుడు గదిలోకి వచ్చింది కోమలి.
“చాలా సంతోషం సురేష్…. మా అత్తగార్ని దెంగుతానన్నమాట నిలబెట్టుకున్నావ్” నవ్వుతూ అంది కోమలి.
“నీరంకు మొగుడే ఒకప్పటి నా ప్రియుడని మర్చిపోకు” అంది జాస్మిన్. చిన్నగా నవ్వాడు సురేష్,
అత్తగారి ప్రియుడు…. కోడలికి రంకుమొగుడు
బలే… తమాషాగా వుందనుకున్నాడు సురేష్. 7158611cookie-checkసరైన పోటు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *