Kamvaline lund chokala – Baai chi thokathoki katha

हि घटना माझी आणि माझ्या कामवली च्या मध्ये घडलेली एक वाइल्ड घटना आहे, जसे कि मी आधी सांगितले होते कि मला वाइल्ड सेक्स खूप पसंत आहे. मी आज पर्यंत जितक्या पण हॉट भाभी आणि गर्ल बरोबर सेक्स केले आहे त्या सर्वाना मी सेक्स चे दिवाने बनवले आहे.आता आज च्या गोष्टी वर जाऊया. माझ्या नोकारणी चे नाव भावना आहे आणि ती विवाहित आहे, तिचे फिगर एकदम कमाल चे आहे आणि मन करते कि तिला दूर जाऊ देऊ नये, मी तिला आधी पासून माझी रखेल बनवायला इच्छित होतो, आणि मला तिच्या पुची चा राजा बनायचे होते, मी खूप चान्स शोधत होतो कि तिला कसे तरी करुन्न पटवतो आणि माझे बिस्तर तिच्या कडून गरम करून घेतो.

काही दिवस आधीची गोष्ट आहे माझे कपडे नेहमी भावना धुऊन देत होती.

तर मी विचार करुन्न घेतला होता कि कोलेज चालू होणाय्च्या आधी तिला मी जरूर ठोकून देणार आहे. मी रोज माझ्या कपड्या बरोबर एक रुमाल ठेवून देत होतो ज्या मध्ये मी माझे स्पर्म सोडत होतो. ती जेव्हा कपडे धूत होती तेव्हा मी तिला पाहत राहत होतो, आधी तर ती रुमाल साफ करत असताना शिव्या देत होती आणि मग म्हणत होती कि मी कामवाली आहे ह्याची बायको कि रखेल नाही कि हे रोज रोज याचे साफ करून देऊ, मग ती साफ करून देत होती, मग हळू हळू ती त्याला चाटू लागली होती आणि चाटून साफ करून देत होती आणि म्हणत होती कि पाणी किती नमकीन आहे तर त्याचा लंड किती मस्त असेल, आणि मग मी त्याच दिवस ची वाट पाहत होतो.

दुसरा दिवस मी झोपायचे नाटक करत होतो आणि तेव्हा मी माझा लंड उभा करून आणि लोवर मध्ये हात टाकून झोपायचे नाटक करत होतो, ती माझे रूम साफ करायला आली होती आणि तिने मला असे पहिले होते, मग ती माझ्या जवळ आली होती आणि मला हलवून जागवू लागली होती, पण मी काही रीस्पोंस दिला नाही, मग ती माझा लोवर थोडा खाली करून माझा लंड पाहू लागली होती आणि त्याला हात लावू लागली होती, मग तिने चेक केले कि मी झोपलो आहे कि नाही आणि मग तिने लंड जवळ जाऊन कीस केले होते, आणि थोडे टच पण केले होते.

मग मी एकदम उठलो होतो आणि तिला विचारले कि तू हे काय करते आहेस, मग तिने म्हणले कि मला माफ करून दे, ते चुकून झाले होते, मग मी म्हणले कि खोटे बोलू नकोस आणि मी हे माझ्या आईला सर्व काही सांगणार आहे.

मग तिने मला पकडून बेड वर पाडले होते आणि माझ्या वर आली होती आणि म्हणली कि भडव्या इतक्या दिवस पासून पाहत होते कि तू रोज मुठ मारून रुमाल मध्ये साफ करून माझ्या कडे ठेवत असतोस समजले काय आहेस तू मला? आज तर मी तुझा लंड एकदम दाबुन्न टाकणार आहे, रोज रोज चे नाटक संपेल आणि मग ती माझा लंड एकदम जोर जोराने दाबू लागली होती, मग मी तिला म्हणले कि रंडी जरा थांब, दरवाजा तर बंद करू दे. आज मी तुला सोडणार नाही किती दिवस पासून तुझ्या गांडी वर माझी नजर होती, आज माझ्या हात मध्ये आली आहेस, आज तर मी तुला एकदम जोर जोराने ठोकणार आहे. मग मी उठून गेट बंद केले होते आणि परत बेड वर गेलो होतो आणि तिला कीस करू लागलो होतो आणि तिला चावू लागलो होतो.

मग मी तिची साडी बाजुला केली होती आणि तिच्या बोल वर वरून चोकू लागलो होतो आणि चावू लागलो होतो, आता ती मला शिव्या देऊ लागली होती कि चोक मादरचोद साल्या अजून जोराने चोक, सारे दुध पिऊन जा भोसडीच्या तुझ्या साठीच आहे हे सर्व दुध, मग मी एक बोट तिच्या तोंड मध्ये दिले होते आणि ती चोकू लागली होती, मग मी एक हात ने तिचे बुब्स दाबत होतो आणि एक बुब्स ला पीत होतो, ती एक हात माझ्या केस मध्ये घासत होती आणि एक हात ने माझा लंड हलवत होती, ती मधे मध्ये शिव्या पण देत होती, मी पण तिच्या वर शिव्या देऊ लागलो होतो आणि म्हणत होतो कि रंडी हळू बोल आई ऐकून घेईल. आणि जर जास्त आवाज केलास तर मी तुझी गांड फाडून टाकेन आणि मग मी तिच्या बुब्स वर मारू लागलो होतो.

मग मी तिची पूर्ण साडी काढून टाकली होती आणि तिचा पेटीकोट पण फाडून टाकला होता आणि मग मी तिचे हात बांधून टाकले होते आणि तिला म्हणले कि आता तू रोज मला गरम करणार आणि आता तू माझी रंडी आहेस, मी तुझ्या शरीर चा मालक आहे, मग मी तिची पेंटी फाडून टाकली होती आणि म्हणले कि आता पासून तू चड्डी घालणार नाहीस मग मी तिला एक कीस केले होते आणि मग मी हळू हळू खाली आलो होतो आणि तिच्या पुची वर कीस करू लागलो होतो, तिच्या वर चावू पण लागलो होतो आणि मग एक बोटाने ते घासू लागलो होतो, मग मी तिची पुची चोकू लागलो होतो.

ती आता एकदम वेडी होत होती आणि म्हणत होती कि आता बस कर आणि तुझ्या रंडी ला ठोकून दे, मी पण केव्हा पासून ठोकून घ्यायची वाट पाहते आहे, आज या रंडी च्या पुची मध्ये तुझा लंड टाकून दे.

मग मी तिच्या पुची च्या आत मध्ये माझी जीभ टाकली होती आणि तिला चोकु लागलो होतो, मग मी उभा झालो होतो आणि तिला म्हणले कि चल रंडी आता माझा लंड चोक आणि ओला करून दे, मग ती एकमद रंडी सारखी माझा लंड चोकू लागली होती आणि मी पण तिच्या गळया मध्ये माझा लंड टाकू लागलो होतो.

मग मी माझा लंड बाहेर काढला होता आणि त्या वर तिने आधी थोडे थुकले होते आणि मग त्याला चोकू लागली होती, मग मी तिचे केस पकडले होते आणि तिच्या तोंडाला ठोकू लागलो होतो, मग मी म्हणले कि आता माझा लंड तयार झाला आहे.

मग ती बेड वर झोपली होती आणि मग मी तिचा एक पाय माझ्या खांद्या वर ठेवला होता आणि माझा लंड तिच्या पुची वर फिरवू लागलो होतो, ती म्हणत होती कि काय करतोस लवकर ठोकून दे, मग मी म्हणले कि ठोकून घ्यायला भिक माग, मग ती म्हणली कि प्लीज मलिक तुमचा लंड माझ्या पुची मध्ये टाकून त्याला फाडून द्या, मी त्या लायकीची आहे, माझ्या या पुची ची सर्व खाज मिटवून द्या, ठोकून द्या तुमच्या या रंडीला, मी म्हणले कि रंडी ची बच्ची आज तर मी तुझ्या पुची ला एकदम भोसडा बनवून टाकणार आहे.

मग मी माझा लंड तिच्या पुची मध्ये आत केला होता आणि मग मी हळू हळू माझी स्पीड वाढवली होती आणि मग मी एक हात ने तिच्या बुब्स ला मारू लागलो होतो, मध्ये मध्ये मी तिच्या पुची मधून लंड काढत होतो आणि तिच्या तोंड मध्ये टाकून देत होतो आणि म्हणत होतो कि आता चोकून घे याचे पाणी, मग मी काही वेळ नंतर पोज चेंज केला होता आणि तिला डॉगी स्टाईल मध्ये करून ठोकले होते, मग मी तिला चांगले दीड तास ठोकले होते आणि मग मी माझे पाणी तिच्या तोंड मध्ये काढले होते, मग तिने तिचे कपडे घातले होते आणि ती घर चे काम करू लागली होती, मग त्या दिवस पासून मी रोज तिला ठोकत असतो आणि मी तिला एक वेळा माझ्या मित्र कडून पण ठोकून घेतले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *