Mammi maji girlfriend banali – Incest sex story

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव राहुल खत्री आहे आणि आज मी घेउन्न आलो आहे माझी एक नवीन गोष्ट, तुम्हाला माझ्या आईची तर माहिती असेलच, कि कसे मी माझ्या आईला ठोकले होते आणि ते पण तुम्ही वाचले असेल.

आज मी तुम्हा लोकांना माझी आणि मम्मी छी एक नवीन गोष्ट सांगणार आहे, जर तुम्हाला हि गोष्ट पसंत आली तर मला जरूर कळवा.

तर मित्रांनो आता मी गोष्टी वर येतो आहे, मी आठवड्या मध्ये आईला ३ नाही तर ४ वेळा जरूर ठोकत असतो, पण जून मध्ये मला बाहेर जावे लागले होते तिथे मी पीजी करतो आहे.

मला तिथे अभ्यास आणि परीक्षे साठी जावे लागले होते. अधिचे ५ दिवस पर्यंत चांगले गेले होते पण नंतर मी मम्मी ला मिस करू लागलो होतो आणि नेहमी माझ्या आईचा विचार करू लागलो होतो.

माझा लंड पण नेहमी उभा राहत होता पण ठोकायला तेव्हा माझ्या जवळ आई नव्हती, त्या मुळे मी मुठ मारून माझे काम करत होतो आणि मी वाट पाहत होतो कि केव्हा परीक्षा संपणार आहे, आणि मी घरी जाऊन आईला खूप ठोकणार आहे.

मग एक महिन्या नंतर मी आईला फोन केला होता असे तर मी रोज तिला फोन करत होतो पण या वेळी मला तिला सांगायचे होते कि मी तिला किती मिस करतो आहे.

मी फोन केला आणि मम्मी ने उचलला होता तेव्हा मी तिला म्हणले कि मी तुला खूप मिस करतो आहे, माझा लंड नेहमी उभा राहत असतो तुझ्या साठी.

मम्मी म्हणली कि बेटा मी पण तुला खूप मिस करत असते आणि माझी पुची पण नेहमी तुझी आठवण काढून ओली होत असते, पण ती अभ्यास मध्ये लक्ष दे, तू परत आला कि मला पाहिजे तेवढे ठोकून दे, माझी आग मिटवून दे.

मग मी मम्मी ला म्हणले कि इथे माझा मित्र गर्लफ्रेंड ला फोन करत असतो आणि खूप बोलत असतो आणि रात्री ते फोन सेक्स पन करत असतात.

मग मम्मी म्हणली कि तुझ्या साठी इथे मी आहे ना, तू तेव्हा मला फोन करत जा आणि त्याला सांग कि हि माझी गर्लफ्रेंड आहे आणि माझ्या बरोबर फोन सेक्स करून घे.

मी म्हणले कि ओके आणि मग फोन कट केला होता.

आम्ही मिळून फ्लेट रेंट वर घेतला होता आणि एक रूम मध्ये आम्ही ३ मुले झोपत होतो, संध्या काळी जेव्हा सर्व मुले फोन करू लागली होती तेव्हा मी मम्मी ला फोन केला होता आणि तेव्हा तिने उचलला होता आणि तिने म्हणले कि हाय जानू.

मग मित्रांनी म्हणले कि कोण आहे तर मी म्हणले कि माझी गर्लफ्रेंड आहे, मग मी मम्मी बरोबर सेक्सी बोलू लागलो होतो आणि असे मग मी माझा लंड बाहेर काढला होता आणि मम्मी च्या बरोबर फोन सेक्स करू लागलो होतो जेणे करून माझ्या आत मध्ये आग थोडी कमी झाली होती.

मग असेच चालू राहिले होते आणि मी रोज आईच्या बरोबर फोन सेक्स करत होतो आणि त्या मुळे मला खूप शांती मिळत होती.

मग मी माझी परीक्षा दिली होती आणि फ्लाईट पकडून सरळ घरी गेलो होतो, मग जेव्हा मम्मी ने मला पाहिले होते ती एकदम वेडी झाली होती आणि मला खूप जोराने हग केले होते आणि मग मला वेडी होऊन कीस करू लागली होती.

मग मला समजले होते कि म्म्म्मी ला पण सेक्स ची खूप आग आहे.

मग तिने मनले कि तू चेंज करून ये मी जेवण लावते आहे, मी माझ्या रूम मध्ये गेलो होतो आणि माझे कपडे काढले होते.

मग मी कपडे घातले नाहीत आणि आई च्या समोर जेवण करायला एकदम नागडा आलो होतो, मम्मी ने मला जेव्हा पाहिले तेव्हा स्माईल दिली होती आणि विचारले कि तुझे कपडे कोठे आहेत?

मग मी म्हणले कि साली हि हवस पण काय चीज आहे, तू म्हणत आहेस कि कपडे घालून घे आणि माझी इच्छा होत आहे कि तुला नागडे करते.

मग मी मम्मी च्या जवळ गेलो होतो आणि तिचा पदर पडला होता, ती एकदम सेक्सी ब्लाउज घालुन्न होती आणि त्या मुळे तिचे बुब्स अर्धे ब्लाउज मध्ये दिसत होते, मग मी चेयर वर बसलो होतो आणि मम्मी मला असेच जेवण देऊ लागली होती.

जेव्हा ती वाकत होती तेव्हा एकदम मस्त दिसत होती कारण कि तिचा पदर आधी पासून खाली होता, मग ती बसली होती आणि आम्ही दोघे डिनर करू लागलो होतो.

डिनर च्या नंतर मी बेड रूम मध्ये गेलो होतो आणि तिथे आईचि वाट पाहू लागलो होतो, माझा लंड तर  आधी पासुन्न उभा झाला होता आणि एकदम तयार झाला होता.

बहुतेक १५ मिनिट च्या नंतर मम्मी रूम मध्ये आली होती आणि माझ्या जवळ बसली होती, मी मम्मी च्या जवळ गेलो होतो आणि तिच्या मांडी वर माझा हात ठेवला होता आणि ती एकदम गरम होती. मग मी साडी च्या वरुन्न माझ्या मम्मी च्या पुची वर हात ठेवला आणि ती एकदम गरम झाली होती.

तिने तिचे डोळे बंद केले होते आणि मी मम्मी ला बेड वर झोपवले होते आणि मग मी तिच्या बरोबर झोपलो होतो आणि मग मी तिच्या ओठ वर ओठ ठेवले होते आणि तिला कीस करू लागलो होतो, ती पण मला साथ देत होती आणि मी तिचे बुब्स पण दाबत होतो आणि ते आता एकदम मोठे झाले होते.

मग काही वेळ नंतर मम्मी ची साडी काढली होती आणि तिने एकदम सेक्सी ब्लाउज घातले होते, तिने ब्लाउज च्या आत मध्ये काही घातले नव्हते.

मग मी तिचे बुब्स ब्लाउज वरून दाबू लागलो होतो आणि कीस पण करत होतो, मग मी तिच्या ब्लाउज चे बटन उघडले होते आणि तिचे बुब्स घासू लागलो होतो आणि खूप दाबू लागलो होतो.

त्या नंतर मी मम्मी च्या बोल ला तोंड मद्धे घेतले होते आणि चोकू लागलो होतो आणि दुसरा माझ्या हात मध्ये घेऊन दाबू लागलो होतो.

मम्मी आता एकदम तापली होती आणि अहः उऔअ करत होती.

मग मी तिच्या बुब्स ला एकदम जोर जोराने दाबत आणि चोकत होतो आणि मजा घेत होतो.

मग मी माझा लंड काढला आणि तिला तोंड मद्धे दिला होता आणि तिला बेड वर झोपवले होते आणि ती एकदम मस्त मध्ये चोकत होती, मी तिच्या तोंड मध्ये ठोकू लागलो होतो.

आता काही वेळ नंतर लंड एकदम उभा झाला होता आणि मी मम्मी च्या तोंड मधून काढला होता आणि तिला झोपवले होते आणि तिचे पाय उघडले होते आणि मध्ये आलो होतो आणि मग मी माझा लंड तिच्या पुची वर लावला होता आणि एक ठोका मारला होता.

त्या मुळे माझ्या लंड चा अर्धा हिस्सा आत मध्ये गेला होता आणि ती एकदम ओरडली होती आहा उऔय याय मेले मी, आणि मी काही थांबलो नाही आणि अजून एक ठोका मारला होता आणि मग ठोकत होतो आणि पूर्ण लंड आत मध्ये गेला होता.

मग मी काही वेळ थांबलो होतो आणि जोराने श्वास घेतला होता आणि काही वेळ नंतर मला वाटले कि आता ती शांत झाली आहे तर मी परत लंड तिच्या पुची मध्ये टाकू लागलो होतो.

मग मी जेव्हा तिला ठोकत होतो तेव्हा तिचे श्वास एकदम वाढले होते आणि मला तिचा आवाज येत होता आणि मला ते ऐकून खूप मजा येत होती आणि मी एकदम जोश मध्ये आलो होतो आणि मी माझी स्पीड वाढवली होती आणि तिच्या पुची ला अजून जोराने ठोकू लागलो होतो.

मग मम्मी मला परत परत म्हणत होती कि हळू हळू कर पण मी तर तिचे काही ऐकत नव्हतो आणि तिला जोर जोराने ठोकू लागलो होतो.

मग मी तिला घोडी बनवले होते आणि मग तिची पुची मध्ये लंड टाकून परत ठोकू लागलो होतो जेव्हा मी झटका मारला होता तेव्हा तिच्या पुची मधून एकदम वेगळा आवाज येत होता.

बहुतेक १५ मिनिट नंतर मी मम्मी च्या पुची मध्ये माझे पाणी काढले होते आणि मी मम्मी च्या वर झोपलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *