Mitrachya bholya baykochi marli – Marathi porn story

हेल्लो मित्रांनो माझा एक मित्र होता ज्याचे नाव मोहन होते आणि त्याचे लग्न गाव मध्ये एक मुली बरोबर केले होते.तिची बायको दिसयला सुंदर नव्हती, पण तिचे बुब्स आणि गांड एकदम मस्त होते, तो त्याच्या बायकोला गाव मध्ये सोडून मुंबई मध्ये आला होता आणि इथे एक बाईला पटवले होते आणि त्याला प्रेम करत होता, आम्ही लोक एकत्र राहत होतो आणि ती स्त्री जवळ च्या एक बिल्डींग मध्ये राहत होती.

काही दिवस नंतर तिच्या घर च्या लोकांनी त्याच्या बायकोला मुंबई ला पाठवले होते आणि तो तिच्या कडे काही लक्ष देत नव्हता. ती एकदम भोळी होती आणि मला तिच्या वर द्या येत होती, ती मला तिच्या पती च्या विषयी विचारत राहत होतो आणि मला तिच्या भोळ्या स्वभाव वर द्या येत होती.

मग मी विचार केला कि चला आता हिला खरे खरे सांगून टाकतो, मग मी तिला सर्व काही सांगितले होते, मग ती मला त्या बाईचे घर विचारू लागली होती, मग मी तिला दाखवले होते आणि म्हणले कि आज रात्री तो त्या घरी जाणार आहे, तू दुर्बीण घेऊन उभी राहा आणि तो जेव्हा जाईल तेव्हा तुला समजेल. मग तिने तसेच केले होते, आता रात्री चे १० वाजले होते आणि मोहन आला तो पर्यंत मी झोपलो होतो.

तेव्हा अचानक तिने मला जागे केले होते आणि म्हणली कि पहा ना त्या रूम मध्ये काय करत आहे? मग मी पहिले कि मोहन आणि ती बाई घाण काम करत होते, तर ती दुर्बीण घेऊन पाहत होती मी तिच्या मागे उभा होतो, मग ती म्हणली कि बघा ना काय करत आहे? तुम्ही त्याना अडवत का नाही? मग मी पहिले कि मोहन ने तिचा पेटिकोट कमर पर्यंत केला होता आणि तिची पुची घासत होता.

आता माझा लंड पण एकदम उभा झाला होता आणि मला पण मजा येत होती, मग मी विचार करू लागलो होतो कि हिला ठोकून देतो, मग मी विचार केला कि हे ठीक नाही आहे,, हि माझ्या मित्राची एकम भोळी पत्नी आहे, मग मी विचार केला कि तिच्या गांडी मध्ये माझा लंड लावून ठेवतो, त्याने तर काही होणार नाही, मग मी माझा लंड तिच्या गांडी च्या फटी मध्ये लावून उभा झालो होतो आणि म्हणले कि इतके घाण काम मी पाहू शकत नाही.

मग तिने विचारले कि ते काय करत आहेत? मग मी म्हणले कि आता ते टाकणार आहेत, मग ती म्हणली कि काय? मग मी तीला म्हणले कि तिच्या पुची मध्ये लंड. मग तिला माझे बोलणे समजले नाही आणि विचारू लागली, तर मी तिला म्हणले कि तू पाहून घे, तर ती दुर्बीण मध्ये पाहू लागली होती. आता मी इथे तिची गांड पाहत होतो आणि तिचा पेटिकोट आणि साडी वर करू लागलो होतो.

मग तिने म्हणले कि हे तर बायको बरोबर करायचे असते. पण हि तर दुसरी बाई आहे, तिच्या बरोबर का करत आहे? मग मी तिच्या कडे काही लक्ष देत नव्हतो आणि मग तिची साडी आणि पेटिकोट वर करून तिच्या गांडी मध्ये माझा लंड लावला होता. मग मी विचार केला कि थोडा टाकून देतो, पण मी तिला सोडून दिले होते, मग ती म्हणाली कि मला हे सहन होणार नाही कि माझा पती दुसर्या बाई बरोबर जोपेल.

मग ती एकदम रडू लागली होती. मग मी दुर्बीण मधून पहिले तर मोहन तिच्या पुची मध्ये लंड घालत होता. आता मला तिच्या वर द्या येत होती, पण माझा लंड पण ऐकायला तयार होत नव्हता, आता ती रडून रडून एकदम उदास झाली होती. मग मी विचार केला कि तुला ठोकू कि नाही? पण मी आता सर्व काही विसरलो होतो आणि तिला ठोकायचे ठरवले होते आणि माझ्या जागी अजून कोणी असते तरी हेच केले असते.

मग मी तिला बेड वर झोपवले होते आणि विचार केला कि नागडे करुन्न ठोकतो, पण मग विचार केला कि तिला ठोकले कि नंतर साडी कोण नेसून देणार? मग मी तिची साडी आणि पेटिकोट कमर पर्यत वर केले ओह्ते आणि तिची गांड एकदम मस्त होती.

मग मी तिच्या गांडी वर माझा लंड लावून खूप वेळ झोपलो होतो आणि मला तेव्हा आठवले कि हि जोश मध्ये आली तर तिची गांड कधी मारू शकणार नाही, त्या मुळे मी थोडे थुक लावले होते आणि माझा लंड तिच्या गांडी वर लावला होता आणि तिला ठोकू लागलो होतो.

मग खूप वेळ नंतर माझा लंड थोडा आत मध्ये गेला होता आणि मला तिला जबरदस्ती ने ठोकायचे नवते, मग मला वाटले कि लंड टाकणे अवघड आहे तर मी माझा लंड तिच्या गांडी मधून बाहेर काढून टाकला होता.

मग मी तिला पाठी वर झोपवले होते आणि मग तिची साडी वर केली होती, जेणे करून तिची पुच्ची मला दिसेल, मग तिची पुची एकदम मस्त होती, तिची पुची एकदम फुगलेली होती, मग मी तिच्या पुची वर थोडे थुक लावले होते आणि माझा लंड लावला होता आणि थोडा लंड आत मध्ये गेला होता तर एकदम आराम मध्ये गेला होता. आता मला वाटले कि मोहन ने जारूर सेक्स केले असेल, माझा लंड त्याच्या लंड पेक्षा खूप मोठा होता त्या मुळे थोडा आत मध्ये गेला होता, पण नंतर आत मध्ये गेला नाही आणि आता मला खूप जोश आला होता.

मग मी ठरवले होते कि हळू हळू पूर्ण आत मध्ये टाकून देणार, मग मी तसेच केले होते आणि मग मी माझा पूर्ण लंड आत मध्ये टाकून ठोकू लागलो होतो आणि विचार केला कि ती जागी जाली तर काय होईल ते पहिले जाईल. शेवटी ती पण एकदम जवान आहे, मग मी तिला एकदम नागडे केले होते आणि तिला एकदम जोर जोराने ठोकत होतो पण ती जागी झाली नाही. मग मला विश्वास झाला होता कि हिला आवडत आहे, आणि मी पण माझा लंड एकदम बाहेर काढून परत आत मध्ये ठोकत होतो आणि काही वेळ नंतर मी माझे पाणी तिच्या पुची मध्ये काढून टाकले होते आणि मग मी माझे कपडे घालून झोपलो होतो.

मला तर तीची पुची मारून खूप मजा आली होती आणि मग मी उठून तिला बेड वर झोपवले होते आणि तिचे पूर्ण शरीर अजून नागडे होते आणि तिची पुची फुगली होती, मग काही वेळ नंतर मी लपून पहिले तर ती तिची पुची साफ करून तिचा पेटिकोट घालत होती.

मग तिचा पती आला होता आणि तिने जाऊन दरवाजा उघडला होता आणि काही पण म्हणली नाही, पण ती सकाळी बोलत होती कि मुंबई चे लोक खूप वाईट असतात, मग मला जेव्हा पण काही चान्स मिळाला होता तेव्हा मी तिला खूप वेळा ठोकले होते आणि तिला पण खूप मजा दिली होती आणि मी पण मजा घेतली होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *