Naa katha… Part 1 | Telugusexstories

“అలాగే నేను రేపు ఇంట్లోనే ఉంటాను” అన్నాడు ఫోన్ లో రావ్..

“ఎవరండీ” అడిగింది ఆయన భార్య… తరువాత.. “ఇంటి ఓనర్… పక్క కంపౌంద్ ఎవరికో అద్దెకి ఇచ్చారు…” అన్నాడు ఆయన..

వారి పిల్లలు అమెరికాలో సెట్టిల్ అయ్యారు.. రెండో రోజు చిన్న లారీ లో సామాను తో వచ్చాడు. | ప్రకాష్..

“మీరేనా దిగెది” అడిగాడు రావ్. “అవునండి… కీ మీ దగ్గర ఉంది ట” అన్నాడు ప్రకాష్.

| “పొద్దునే క్లీన్ చేయించాను” అంటూ కీస్ ఇచరు. | ప్రకాష్ అవి తీసుకుని బయటకు వచ్చి తన ఇంటి వైపు నడిచి.. గెట్ తీస్తూ “రారా” అన్నాడు కొడుకు తో. వాడికి నాలుగేళ్లు…వస్తూ “మమ్మి మనం ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు ఉంటా ము” అడిగాడు…

సౌందర్య ప్రకాష్ ను చూస్తూ “ఏమో” అంది.. లారీ లో వచ్చిన కూలీలు సామాను దింపి వెళ్లిపోయారు..

వంట చెస్తు…”ఇల్లు బాగానే వుంది… సింగిల్ పోర్షన్.. వీడిని స్కూల్ లో చేర్చాలి… దగ్గరలో” అంది. కొద్దిసేపటికి wifi వాడు వచ్చి కనెక్ట్ చేసి వెళ్ళాడు..

“సరే నాకు పని వుంది” అని భోజనం చేసి వెళ్ళాడు.

| ప్రకాష్.

సౌందర్య సామాను సర్ది.. బయటకి వచ్చి… రావ్ గారి ఇంటికి వెళ్ళింది.. “నేను ప్రకాష్ వైఫ్ ను” అంది నమస్కరం చేసి.

“కూర్చో… ఇల్లు ఎలా వుంది” అడిగారు. “బాగుంది.. పొద్దునే పాలు కావాలీ… అలాగే బట్టలు | ఉతకడం కోసం ..” అంది.

| “మాకు పాలు పొసే వాడికి చెప్తాను..వాడి భార్య… మా | ఇంట్లో పని చేస్తుంది.. చెప్తాను” అన్నారు.
ఇంట్ల పని చేస్తుంది.. చెప్తాను అన్నారు. సౌందర్య తన ఇంట్లోకి వెళ్ళాక…”మంచి అందగత్తె”అనుకున్నారు రావ్.

ఆ రాత్రి ఆలస్యం గ వచ్చాడు ప్రకాష్… రెండో రోజు పని మనిషి చేరింది.. పాలు కూడా వచ్చాయి..

సౌందర్య అడిగింది”నీ పేరు” | “హమీద్..అది నా పెళ్ళాం..” అన్నాడు..

సౌందర్య గిన్నె తెచింది…”ఇదేనా నీ పని”అడిగింది. “ఇది పొద్దున కొద్ది సేపు.. తరువాత ఎదో ఒక పని

చెస్తాను” అన్నాడు.

“దగ్గర్లో చిన్న పిల్లల స్కూల్ ఉందా..మా వాడిని

చెర్చాలి” అంది.

పొద్దునే ఫ్రెష్ గ స్నానం చేసి ఉందేమో..సోప్

వాసన..వస్తోంది వాడికి.. “దగ్గర్లోనే ఉంది” అంటూ అడ్రెస్ చెప్పాడు.. సౌందర్య థాంక్స్ చెప్పి వాడు వెళ్ళాక గెట్ వేసి ఇంట్లోకి

వెళ్ళింది..

కొడుక్కి హొర్లిక్స్ ఇచ్చి.. అప్పుడే లెస్తున్న ప్రకాష్ కి టీ

ఇచ్చింది..

గంట తరువాత స్కూ టి మీద కొడుకుని తీసుకు వెళ్ళి

స్కూల్ లో చేర్చి… అటునుండి.. తాను పని చేస్తూ వున్న

స్కూల్ కి వెళ్ళింది..

ఆమె చేరి వారం అయ్యింది.. గవర్నమెంట్ ప్రైమరీ

స్కూల్..

స్టాఫ్ తక్కువ, ఉన్నవారు రారు… తను క్లాస్ కి వెళ్ళి… పనిలో పడింది..
ప్రకాష్ తను పని చేస్తున్నా ఆఫీస్ కి వెళ్ళాడు.అతను లాయర్..

ముగ్గురూ కలిసి ఒక ఆఫీస్ లో నడుపుతున్నరు.. ఎవరి పని వారిది..

కేసు టైమ్ చూసుకుని కోర్ట్ లోకి వెళ్ళాడు..

సాయంత్రం ఫ్రెండ్స్ బలవంతం చెస్తె కొంచెం మందు

| తాగడం అలవాటు.. అతనికి..

| తల్లి తండ్రి ఒక విలేజ్ లో ఉంటారు… పొలం వుంది.. సౌందర్య తో పెళ్ళి పెద్దవారె చేశారు.. ఆమె సాయంత్రం ఇంటికి వస్తూ.. కొడుకుని తీసుకు వచ్చింది..

“మీ నాన్న ఎ రాత్రి కో వస్తాడు” అంటూ స్నానం చేసి వచ్చింది.

| ఆమెకి ప్రకాష్ తో పెళ్ళి పెద్దగా ఇష్టం లేదు… తనలగె

| టీచర్ అయితే బాగుంటుంది అనుకుంది.. కాని పేరెంట్స్

కి ఎదురు చెప్పలేదు.. సంప్రదాయం లో పెంచింది ఆమె

తల్లి..

వాళ్లు ప్రకాష్ ఊరికి దగ్గర గ్రామం లో

ఉంటారు.. కొంచెమ్ పొలం ఉంది… ఆమె

తండ్రికి.. పౌరోహిత్యమ్ కూడా చేస్తు ఉంటారు.. కరెంట్ పోవడం వల్ల “ఇక్కడ కోతలు ఎప్పుడో ఏమిటో”

అంటూ tarch ఆన్ చేసింది..

| ఈ లోగా గెట్ ఓపెన్ అయిన శబ్దం విని చూసింది..హమీద్..

| tarch హాల్ లోనే వుంచి తను బయటకు

వచ్చింది.. వెలుగు కొంచెం బయటకు కూడా వస్తోంది..

“ఏమిటి” అడిగింది..

| “ఈ రోజు కూరల వ్యాపారం చేశాను.. కొన్ని మిగిలాయి”

అన్నాడు.

సౌందర్య తల ఊపి వాడి సంచిలోని చూసి..”కావాలీ వంటింట్లోకి “అంది..

” ఎంత”అంది మళ్ళీ.
వాడు చెప్పాక.. సంచి తీసుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళింది… ఆమె పిర్రల కదలిక చూసి”సూపర్”అన్నాడు | హమీద్ గబుక్కున..

అది ఆమెకి వినపడింది.. కోపం తో మొహం ఎర్ర బడింది.. డబ్బు తీసుకుని బయటకు వస్తు… సగం చీకట్లో వున్న

వాడిని చూసి “ఇదుగో” అని ఇచింది.

వాడి చూపు తన పైట కింద ఎత్తుల మీద ఉండటం

చూసి.. “ఇక్కడ ఇలాగే పోతుందా కరెంట్” అంది. | “పోదు.. ఎప్పుడో ఒకసారి” అంటూ బొటన వేలు నాలుక మీద వుంచి ఆ తడి తో కగితలులెక్క బెట్టాడు. “సార్ రాలేదా” అడిగాడు.

“ఇంకా లేదు. సరిపోయిందా” అంది సౌందర్య. | బొటన వేలు నాలుక మీద రాసి ఆ వెలుని సౌందర్య

బొడ్డు లో పెట్టాడు..

“సరిపోయింది” అన్నాడు ఉమ్ము రాసి సౌందర్య కి ఒక్కక్షణం అర్థం కాలేదు.. వెంటనే వాడి చెంప మీద కొట్టి”బయటకు పో”అంది. వాడు మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయాడు..

ఆమె కోపం తో హల్ లోకి వెళ్ళి కూర్చుంది.. కొద్ది సేపటికి అత్తగారు ఫోన్ చెస్తె తీసి మాట్లాడింది.. ఈ లోగా కరెంట్ వచ్చింది.. వంట చేసి కొడుక్కి పెట్టి

..తను తిని పడుకునే టైమ్ కి ప్రకాష్ వచ్చాడు.. “మీతో ఒకటి చెప్పాలీ” అంది..

| “ఏమిటి”

ఆమె ఆలోచించి “వద్దులే.. అన్నీ విషయాలు ఎందుకు చెప్పడం..” అనుకుని ఆగింది..

మాట్లాడకుండా వెళ్ళి పడుకుంది..

మర్నాడు ఆమె స్నానం, పూజ చేసుకునే సరికి “టీ”అన్నాడు హల్ నుండి ప్రకాష్.

“ఇంకా రాలేదు మిల్క్” అంది సౌందర్య.

కొద్దిసేపటికి గెట్ సౌండ్ అయ్యింది.. గిన్నె తీసుకుని | వెళూ “స్నానం చెయ్యి వెళ్ళి” అంది కొడుకు తో.ఆమె గెట్ వద్దకి వెళ్తుంటే ఇబ్బందిగా వుంది… మనసులో.

“ఇంకో లీటర్ ఎక్కువ కావాలీ” అంది మెల్లిగా. ఇద్దరి చుపులు కలుసుకున్నాయి..”సందులో అందరికి

పోసి మిగిలితే ఇస్తాను”అన్నాడు.. ” పాలు పొసాక”రాత్రి కోపం తో… “అంది మెల్లిగా.

వాడు” మీ బ్రా” అన్నాడు.. సౌందర్య అర్థం కానట్టు చూసింది.. ఎడమ చేతి

చూపుడువేలితో ఆమె కుడి భుజం మీద వున్న బ్రా | స్ట్రాప్ మీద రాస్తూ “బయటకు వస్తోంది” అన్నాడు. సౌందర్య కి కోపం, సిగ్గు కలిగాయి.. తల తిప్పి హాల్ లోకి చూసింది… మొగుడు పేపర్ చుస్తు ఉన్నాడు.

సర్దుకుంటూ..

మంది” అడిగింది.

వాడు బయటకు వెళ్ళాక గెట్ వేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళింది.. బ్రా కొద్ది సేపటికి వచ్చిన పని మనిషికి టీ ఇచ్చి..”నువ్వు, నీ మొగుడు ఎక్కడుంటారు.. పిల్లలు ఎంత

“నేను వాడికి మూడో పెళ్ళాన్ని.. ఇద్దర్నీ వదిలేసాడు… నాకు పిల్లలు లేరు.. ఆ ఇద్దరు పెళ్లా లకి

“ఉన్నారు” అంది మాములుగా. “నీకు అతనికి వయసు తేడా చూసి అనుమానం

వచ్చింది” అంది.. సౌందర్య.

| “నాకు ముప్పై.. వాడికి యాభై” అంది..

సౌందర్య ఇంట్లోకి వెళ్ళింది..”అత్తయ్య గారు పరమన్నమ్ చేసి గుడి దగ్గర ఇమ్మన్నారు…”అంది. “నాకు వీటి మీద నమ్మకం లేదు” అన్నాడు..

“రెడీ చేశాను…” అంటూ చిన్న టిఫిన్ ఇచింది.. “అరె టీ కఫిలకి” అంటుంటే.. |

“ఎక్కువ అడిగాను” అంది..

| ప్రకాష్ ఇక మాట్లాడకుండా స్నానం చేసి వచ్చి.. ఫైల్స్, టిఫిన్ తీసుకుని తన బైక్ మీద బయటకు వెళ్తుంటే.. హమీద్ గెట్ లోకి వస్తూ “మేడమ్ వున్నారా” అడిగాడు.”వుంది..” అంటూ వెళ్ళిపోయాడు..

డోర్ వరకూ వచ్చి హల్ లో వున్న బాబు తో “అమ్మని పిలువు”అన్నాడు.. బెడ్ రూమ్ లో వున్న సౌందర్య విని .. ఇంకో గిన్నె

“తీసుకుని వస్తూ “ఉన్నాయా” అంది.. వాడు గిన్నె లో పాలు పోస్తూ “రాత్రి మీరు కొడితే కోపం

వచ్చింది”అన్నాడు. “నువ్వు చేసిన పని ఏమిటి” అంది కొంచెం కోపంగా.

“మీ బొడ్డు చుస్తె.. ఆగలేక” అన్నాడు..

సౌందర్య వాడి మొహం చూసింది.. జుట్టు, గడ్డం చాలా వరకూ తెల్ల బడి … వయసు తెలుస్తోంది.. శరీరం

బలంగా వుంది.

“ఇందాక కూడా నా భుజం మీద చెయ్యి వేశావు”

అంది.. కోపంగా

“వేలితో బ్రా తాకాను” అన్నాడు “సరే.. నాకు ఇంట్లో పని వుంది” అంటూ వెనక్కి తిరిగి

వెళ్తుంటే.. సూపర్ అని విన పడి..

మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి”ఏమిటి”అంది..కోపం తో.. “కొంచెం నీళ్ళు కావాలీ” అన్నాడు..

ఆమె తల ఊపి లోపలికి వెళ్ళి ఫ్రిజ్ లో బాటిల్ తీసి.. గ్లాస్ లో పోసి.. తీసుకు వస్తూ.. “బాగ్ సర్దుకో” అని బాబుకి చెప్పింది.

“గ్లాస్ హమీద్ కి ఇచ్చి “ఎటిఎం ఎక్కడ వుంది” అంది. చెప్పి,,వాడు కొద్ది నీళ్ళు తాగి కుడి చేతిలో కొద్దిగా పోసుకుని..”రాత్రి ఉమ్ము రాశాను.. యిప్పుడు క్లీన్

చెస్తను”అన్నాడు.

సౌందర్య వాడి కళ్ళలోకి చుస్తు”నోర్ముయ్”అంది. వాడు చేతిలో నీళ్ళు సౌందర్య బొడ్డు మీదకి విసురుగా

చల్లాడు.

| కూల్ వాటర్ పడగానే “స్” అంది సౌందర్య.

బెరుగ్గ ఇటు అటు చూసింది.. ఎవరూ లేరు.. “కొద్ది నీళ్లు చీర లోపలికి వెళ్లినట్టు వున్నాయి మేడమ్”

అన్నాడు గ్లాస్ ఇస్తూ.తను కదలడం తో లోపలికి వెళ్ళిన నీరు.. పూకు దగ్గర వెంట్రుకల దగ్గర వుండే సరికి, మాట్లాడకుండా గ్లాస్ | తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది..

సౌందర్య..”అంది బయటకు..

పాలు కాస్తు…మిర్రర్ లో ఫేస్ చూసుకుని..”జాగ్రత్త ఎప్పటిలా కొడుకుని దింపి, స్కూల్ కి వెళ్ళింది.. | తర్వాత వారం రోజులు గడిచిపోయాయి మామూలుగా… ఉదయం పని మనిషి తో “ఇంట్లో కూరలు అయిపోయాయి..హమీద్ కి చెప్పు” అంది సౌందర్య.

“వాడు ఒక రోజు చేసిన వ్యాపారం ఎప్పుడో గాని

చెయ్యడు” అంది…బయటకు వెళ్తూ. సౌందర్య లోపలికి వెళ్ళి ప్రకాష్ కి బుట్ట ఇచ్చి “కూరలు తెండి సందు చివర” అంది.

| ప్రకాష్ విసుక్కుంటూ వెళ్ళడం చూసి..”మీ నాన్నకి | అన్నిటికీ విసుగె” అంది బంతి తో ఆడుకుంటున్న కొడుకుతో..

అరెసిన బట్టలు తీసుకు రావడానికి మెడ మీదకి వెళ్ళింది… సౌందర్య. దూరంగా రావ్ గారు ఎదో చెబుతూ పని మనిషి సళ్ళు

నొక్క డం చూసి “ఈ వయసులో ఇదేమి పని”

అనుకుంది.

గెట్ సౌండ్ వినపడి కిందకు వచ్చింది.. చేతి మీద బట్టలు వుంచి…

మెట్లు దిగుతున్న సౌందర్య… ఊగుతున్న తన ఎత్తుల

వంక చుస్తున్న హమీద్ ను కోపం తో చూసి ఇంట్లోకి వెళ్ళింది..

ఆమె గిన్నె తెచెలొపు బాల్ గట్టిగా వేయడం తో రోడ్డు మీద పడి… బయటకు వెళ్ళాడు బాబు..

“ఏడి వాడు” అంది వస్తూ.

| హమీద్ బయటకు చూసి…దూరం గ కార్

రావడం… రోడ్డు మధ్య లో బాబు ఉండటం చూసి.. గబుక్కున బయటకు వెళ్ళాడు. సౌందర్య కి అర్థం కాక గెట్ వరకూ వచ్చింది.. | బాబు ని పక్కకు లాగాడు.. హమీద్… కార్ లో వాళ్లు తిట్టుకుంటూ వెళ్ళారు…

సౌందర్య టెన్షన్ తో కొడుకుని పట్టుకుని “బయటకు వెళ్లొద్దు” అని చెప్పానా”అంటూ చెంప మీద కొట్టి ఇంట్లోకి లాక్కెల్లింది.

హమీద్ వెనకే వెళ్ళాడు.. వాడిని సోఫా లో పడేసి.. గిన్నె పక్కన బెట్టి”మళ్ళీ బయటకు వెళ్తావా”అని కోపంగా

రెండు దెబ్బలు వేసింది.. ఆమె వంగుని ఉండటం వల్ల పైట జరిగి కుడి సన్ను

సగం బయటకు వస్తోంది.

హమీద్ కి అది చూసి నరాలు జివ్వుమన్నాయి.. “చిన్న వాడు టీచర్” అన్నాడు.

“ఆయనకి నిర్లక్ష్యం,వీడికి నిర్లక్ష్యం” అంది నిలబడి. ఆమె బొడ్డు నడుము వంపు చూస్తున్నాడు హమీద్. “కార్ గుద్దితే ఎమయ్యెది” అంది..టెన్షన్ తో.. హమీద్ చూపు తన సళ్ళ మీద ఉండటం గమనించి.. కొంచెం తగ్గి…కుడి చెత్తో పైట సర్దుకొబొయి

ఆగింది.

“వుండు టిఫిన్ తెస్తాను” అంటూ లోపలికి వెళ్ళింది. స్టవ్ వెలిగించి.. దోస వేస్తుంటే హల్ నుండి మాటలు వినపడ్డాయి..

“నాన్న లేరా” “లేరు”

| గడప వద్ద సబ్దానికి చూసింది

సౌందర్య… హమీద్”ఇప్పుడు ఎందుకు టీచర్ ఇవన్నీ”అన్నాడు.

“కార్ గుద్దెసింది అనుకున్నాను” అంది. లోపలికి వచ్చి..”ఏమి కాలేదు కదా” అంటూ..కుడి చెయ్యి సౌందర్య నడుము మీద వేసాడు.

“నువ్వు వెళ్ళావు కాబట్టి” అంది వాడి చెయ్యి తీసేసి.. | హమీద్ బొటన వేలు నాలుక మీద రాసి… సౌందర్య నాభి లో పెట్టాడు..

సౌందర్య వాడి కళ్లల్లోకి చూస్తూంటే” మీరు కొట్టారు ఆ రోజు”అన్నాడు.. చేతిని జరిపి నడుము నొక్కుతు “పరాయి మగాడు చెయ్యి వేస్తే ఎవరైనా…” అని ఆగింది.. ఇబ్బందిగా చుస్తు

తన బుగ్గ చూపించి “ఇక్కడే కొట్టారు” అన్నాడు.. ఆమె మాట్లాడలేదు… తల వంచి ఆమె కుడి సన్ను దగ్గర

పెట్టాడు… వాడి స్వస వేడిగా వుంది.. “ప్లీజ్” అంది చిన్నగా.

మెల్లిగా ముద్దు పెట్టాడు.. బయటకు వచ్చిన సన్ను

| మీద.

వాడి భుజాలు పట్టుకుని “వద్దు” అంది. రెండో ముద్దు గట్టిగా పెట్టాడు… నాలుక తో టచ్

చేసి.. పల్లథొ చిన్నగా కొరికాడు.

| “స్ నొప్పి” అంది.

ఆమె కళ్ళలోకి చుస్తు”ముద్దు ఇవ్వు” అన్నాడు. “నాకు పెళ్ళి అయ్యింది” అంది భయంగా. రెండు చెతులథొ చూట్టేసి దగ్గరకు లాక్కుని పిర్రలు

నొక్కుతు ఆమె లిప్స్ మీద ముద్దు పెట్టాడు.

“నీ మొగుడు ఇక్కడ లేడుగా” అని ఆమె పెదవిని, తన పెదవుల తో పట్టుకుని చప్పరించి.. కింది పెదవిని అందుకున్నాడు..

| వాడి కళ్ళలోకి చుస్తు నడుము ముందుకు

జరిపింది.. సౌందర్య..

వాడి మొడ్డ స్పర్శ తెలిసి సిగ్గుతో చూసి… తన పెదవుల మధ్య వున్న వాదిలిప్స్ ను చప్పరించి..కింది పెదవిని

అందుకుంది..

ఇద్దరు ఒకరి పెదవులు ఒకరు చప్పరించరు.. కొద్ది సేపు.. వాడి నాలుకను నోట్లో పెట్ట డానికి ట్రై

చేస్తుంటే..”వద్దు” అన్నట్టు చూసింది..

వాడు ఒక్క క్షణం ఆగి కుడి చెత్తో సౌందర్య పిర్రమీద

| గట్టిగా కొట్టాడు.

ఆమె వింతగా చూసింది.. రెండు పిర్రలు పిసికి మళ్ళీ

గట్టిగా కొట్టాడు..

“ఏమిటి మమ్మీ సౌండ్” అడిగాడు బాబు హల్ నుండి. | సౌందర్య.. హమీద్ ను కోపంగా చూసి… నోరు తెరిచింది.. సౌందర్య.. హమీద్ ను కోపంగా చూసి… నోరు తెరిచింది.. వాడి నాలుక తన నోట్లోకి వెళ్ళి కదుల్తూ వుంటే ఆమెకి మొగుడు గుర్తు వచ్చాడు..

తల వెనక్కి తీసుకోవాలి అనుకుని… క్షణం | ఆగి.. తనుకూడా నాలుక కదుపుతు… ముద్దు మొదలు

పెట్టింది..

| బాబు వంట గది డోర్ వద్ద నిలబడి చూశాడు.. | మమ్మీపాల అంకుల్ చుట్టేసుకుని ఉన్నారు…మమ్మీ నోట్లో అంకుల్ నోరు పెట్టి వుంది..

“మ్ మ్” అంటోంది సౌందర్య.. వాడు హల్ లోకి పరుగు తీశాడు..

సౌందర్య తన నోట్లోకి వస్తున్న వాడి ఎంగిలి మింగుతు.. కళ్ళ నిండా సిగ్గు తో చూస్తోంది.. వూపిరి కోసం ఆగి మళ్ళీ ముద్దు పెట్ట బోతు వుoటే… ఇద్దరి లిప్స్ మధ్య వేలు వుంచి

ఆపి”ఆయన వస్తారు..”భయంతో.

వాడు వదిలేసి బయటకు వెళ్ళాక.. నిమిషం ఆగి.. చీర సర్దుకుని… గిన్నె తీసుకు వెళ్ళి మిల్క్ పొయించుకుంది.. తల వంచుకుని..

వాడు వెళ్ళాక బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి వెల్లికిల పడుకుని జరిగింది… గుర్తు తెచుకుంది. వాడి మొడ్డ స్పర్శ కి తన ఫీలింగ్ గుర్తు వచ్చి”చి

ఏమిటిది”అనుకుంది..

ఈలోగా వచ్చిన ప్రకాష్…”స్కూల్ కి వెల్లవ “అంటే… లేచి బద్ధకం గ ఒళ్ళు విరుచుకుని…బయలుదెరింది… స్కూల్ లో సౌందర్య కాకుండా ఇంకో లేడీ టీచర్ వుంది.. సుభద్ర..

ఆమెకి పెళ్ళి అయ్యి ఆరు నెలలు అయ్యింది.. ‘ నా మొగుడు రెండు రోజులు ఇంట్లో వుంటే.. రెండు 11 రోజులు వేరే ఊళ్లో ఉంటున్నారు”అంది లంచ్ టైమ్ లో. “నీతో తోడు కోసం ఎవరిని అయిన పిలువు” అంది

సౌందర్య.

“ఎవరి పనుల్లో వారు ఉన్నారు..” అంది. రెండు రోజుల తరువాత.. పేద పిల్లల కోసం సర్కార్ | పంపిన పుస్తకాలు, బట్టలు.. మూడో టీచర్ విట్టల్ ఆటో లో తీసుకు పోవడం చూసింది.. సౌందర్య..

hm దగ్గర కు వెళ్ళి చెప్పింది”నీక్కూడా వాటా ఉందిలే”అన్నాడు ఆయన. | “కలెక్టర్ గారికి పిటిషన్ పెట్టి.. రిపోర్టు చెస్తాను”

అంది.. సౌందర్య. కొద్దిసేపు ఘర్షణ తర్వాత hm, విట్టల్ వెనక్కి తగ్గారు.. సాయంత్ర నికి బట్టలు,పుస్తకాలు పంచెసరు… స్కూల్ లో…అది కూడా విట్టల్.. ఏడుపు మొహం తో. | “బహుశా వీళ్ళు స్కూల్ కి రెగ్యులర్ గ రారు” అంది

సుభద్ర.. scooty ఎక్కుతు..

“ఎప్పుడూ వచ్చారు… కనుక” అంది సౌందర్య.. సుభద్ర ఇంటికి వెళ్ళేసరికి తండ్రి రాసిన ఉత్తరం వుంది… ఆయన కి సెల్ ఫోన్ మీద సదభిప్రాయం లేదు.. స్నానం చేసి టీ తాగుతూ… టీవీ పెట్టింది… కాసేపు అయ్యాక మొగుడికి ఫోన్ చెస్తె బిజీ అని వస్తోంది.. బయటకు వచ్చి మొక్కలకి నీళ్ళు పోస్తు వుంటే… పక్కింటి మేడ మీద రూమ్ లో వుండే డిగ్రీ చదివే కుర్రాడు..”ఏంటక్కా… బావ లేదా “అడిగాడు.. సుభద్ర జవాబు చెప్పకుండా నవ్వి ఊరుకుంది..వాడికి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు… సుభద్ర చాలాసార్లు..ఆ సందు లో

వుండే పార్క్ లో చూసింది.. వాడు కిందకి నెతూ ” మూవీ కి వెళ్తున్నాను.. వస్తావా”అన్నాడు.. “రాను” అంది ఆమె..

| వాడు నిరాశగా వెళ్ళిపోయాడు..

ఆ రోజు కోర్ట్ లో బాగా వాదించాడు ప్రకాష్… “ఇంకా ఏమైనా చెప్పేది ఉందా” అడిగాడు జడ్జి… డిఫెన్స్ లాయర్ ను.

అతనెమి మాట్లాడలేదు.. “తీర్పు రేపు ఇస్తాను” అన్నాడు జడ్జి. బయటకు వస్తుంటే”నీకు ఇంకొన్ని కేసు లు వస్తాయి…”అన్నారు ఫ్రెండ్స్..

ప్రకాష్ ఇంటికి వచ్చేసరికి సౌందర్య బ్యాగ్ తో రెడీగా వుంది..

“సారీ… నేను రాలేను” అన్నాడు.

“అమ్మ,నాన్న మరీ మరీ చెప్పారు” అంది. కాని అతనికి కుదరక పోయేసరికి కొడుకు తో వెళ్ళింది.. ఇంట్లోకి వస్తున్న కూతుర్ని చూసి “అల్లుడు ఏరి”

అన్నారు శర్మ గారు. సౌందర్య ఎదో చెప్పింది..

“రేపు ఉదయమే ముహూర్తం” అంది తల్లి. | బాగా దగ్గరి బంధువుల పెళ్ళి…శర్మ గారే చెయిస్తున్నారు..

ఆ రాత్రి మంచం మీద పడుకుని యూట్యూబ్ చుస్తున్న సౌందర్య ను చూసి వచ్చి కుర్చున్నారు.సౌందర్య లేచి కూర్చుంది.. “”అల్లుడు బాగానే ఉన్నాడు కదా” అడిగారు..

“బాగానే ఉన్నారు.. ఎందుకు” అంది అర్థం కాక. “అల్లుడికి డబ్బు యావ ఎక్కువ అందుకని” అని ఆమెని కింద నుండి పైకి చూసి”నువ్వు అల్లుడు తో

” బాగానే ఉంటున్నా వ”అన్నారు. సౌందర్య కి అర్థం అయ్యింది..

“ఆ ” అని సిగ్గు పడుతూ అబద్దం చెప్పింది… ఆయన వెళ్ళాక గాలి పీల్చుకుంటూ “మా ఇద్దరికీ గ్యాప్ ఆయన వల్లే” అని గొనిగింది..

చల్ల గాలి కోసం పెరటి వైపు వచ్చింది…వాళ్ళ పొలం లో పని చెస్తు..పసువుల్ని కాసె యాదయ్య .. దోమలు తొలుకుంటూ చుట్ట కల్చుకోవడం చూసి.. అటు నడిచింది..

పట్టీల చప్పుడు కి ఆమెని చూసి కూర్చున్నాడు.. “నీకు ఉందిగా” అంది.

“వుంది కొడుక్కి పెళ్ళి అయ్యింది… అందుకే ఇలా

దూరంగా ” అన్నాడు.

“ఇక్కడ దోమలు ఎక్కువ..నా గది వద్ద పడుకో ..” అంది “అబ్బే పర్లేదు” అన్నాడు.

ఆమె వాడిని ఒప్పించి తన రూమ్ బయట వున్న గట్టు మీద పడుకోమని…దిండు దుప్పటి ఇచింది.. వాడు పడుకుని… అరగంట అయ్యాక… కిటికీ నుండి

లోపలికి చూశాడు..

సౌందర్య ఇంకా ఫోన్ చూస్తోంది… సైడ్ నుండి ఆమె షేప్ చూసి..”దీని మొగుడు

అద్రుష్టవంతుడు..”అనుకున్నాడు.మళ్ళీ అరగంట తర్వాత మెలకువ వచ్చి చూశాడు… సౌందర్య నిద్ర పోతోంది… బెడ్ లైట్ వెలుగులో.. ఆమె పైట తొలగి పోవడం చూసి.. వాడు టెన్షన్ పడి.. మెల్లిగా లేచి.. దగ్గరకు వేసిన డోర్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు.. రెండో గదిలో శర్మ,ఆయన భార్య పడుకున్నారు..ఈ | గదిలో ఒక మంచం మీద బాబు,ఇంకో దాని మీద సౌందర్య…ఉన్నారు.

వాడు మెల్లిగా మంచం వద్దకు వెళ్ళి.. ఆమె ను కింద

నుండి పైకి చూశాడు..

లోతైన బొడ్డు, లయ బద్దంగా ఊగుతున్న సళ్ళు.. దగ్గరకు వెళ్ళి కూర్చున్నాడు… టైట్ జాకెట్ అవడం వల్ల.. సళ్ళు సగం బయటే వున్నాయి..

” వాటిని చుస్తు వుంటే వాడికి నొక్కాలి అనిపించింది.. మెల్లిగా కుడి చేతిని ఎడమ సన్ను మీద పెట్టాడు. ఆమె కొద్దిగా కదిలింది.. మెల్లిగా నొక్కాడు..

రెండు మూడు సార్లు నొక్కెసరికి… సౌందర్య కి మెలకువ

వచ్చింది..

| dimlight లో యాదయ్య ను గుర్తు పట్టి లెవబొతు వుంటే..

ఛాతీమీద వున్న కుడి చెత్తో నొక్కిఉంచాడు… సౌందర్య కుడి చేతిని..తన ఎడమ చెత్తో బెడ్ కి నొక్కి

ఉంచాడు..

తన సన్ను వాడు బలంగా నొక్కుతు వుంటే..వాడి చెయ్యి పట్టుకుని”ఆపు.. లేదంటే అరుస్త”అంది.. “మూడేళ్ళ క్రితం చేరిన దగ్గర నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను…” అంటూ అలాగే లేచి ఆమె నడుము కి అటు ఇటు కాళ్ళు వేసి కూర్చుని లుంగీ తీసేసాడు.. సౌందర్య చూపు వాడి పెద్ద మొడ్డ మీద పడింది.. ఆమె నాభి లో గుచుతు…” ప్రతిసారి.. అయ్యగారు వచ్చేవారు.. ఈ సారి ఒక్కల్లె వచ్చారు..

మీరు”అన్నాడు.. వాడి మొడ్డ వేడికి, స్పర్శ కి సౌందర్య లో కామం లేచింది చూస్తున్నాను…” అంటూ అలాగే లేచి ఆమె నడుము కి అటు ఇటు కాళ్ళు వేసి కూర్చుని లుంగీ తీసేసాడు.. సౌందర్య చూపు వాడి పెద్ద మొడ్డ మీద పడింది.. ఆమె నాభి లో గుచుతు…” ప్రతిసారి.. అయ్యగారు వచ్చేవారు.. ఈ సారి ఒక్కల్లె వచ్చారు..

మీరు”అన్నాడు.. వాడి మొడ్డ వేడికి, స్పర్శ కి సౌందర్య లో కామం లేచింది.

“ప్లీజ్ వెళ్ళు” అంది మెల్లిగా.. పక్క మంచం మీద వున్న కొడుకుని చుస్తు.

సమాధానంగా సౌందర్య జాకెట్ హుక్స్ తీయడం మొదలుపెట్టాడు.. అపుతు వుంటే ఆమె చేతులు విదిల్చి హుక్స్ తీశాడు..

జాకెట్ ఓపెన్ చెయగనె.. సౌందర్య సళ్ళు స్వేచ్చగా ఊగాయి..చల్లగాలి తగులుతు వుంటే .. సిగ్గు తో వణుకుతు చూసింది.

యాదయ్య రెండు మొరటు చేతుల తో ఆమె సళ్ళు పట్టుకుని నొక్కుతు వుంటే మెల్లిగా ముల్గుతొంది.. వాడు మెల్లిగా వంగుని”ఎలా వుంది”అడిగాడు. ఆమె మాట్లాడలేదు. స్వస వేడిగా వుంది..

ముందుకి జరిగి సళ్ళ మధ్య మొడ్డను ఉంచాడు…వేడిగా తగులుతున్న మొడ్డ కి ఆమె పూకు లో రసాలు మొదలు అయ్యాయి..

నడుము ఊపుతు సల్లను దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.. ఒక్కోసారి… ఆమె లిప్స్ కి, ఒక్కోసారి గెడ్డం కు తగులుతు వుంది మొడ్డ..

వాడు చివరికి వచ్చే సరికి.. ముందు గది లొ వున్న వారు లేచిన శబ్దం..లైట్ వేసిన సబ్దలు రావడం వల్ల వాడు మంచమ్మీంచి దిగి..లుంగీ కట్టుకుని బయటకు

వెళ్ళాడు.. సౌందర్య తెరుకొడానికి 5 నిమిషాలు పట్టింది…జాకెట్ ” హుక్స్ పెట్టుకుని లేచి డోర్ వేసి వచ్చి పడుకుంది.. మర్నాడు పెళ్ళి అయ్యాక… బయలుదేరి వచ్చేసింది.. యాదయ్య రెండు మొరటు చేతుల తో ఆమె సళ్ళు పట్టుకుని నొక్కుతు వుంటే మెల్లిగా ముల్గుతొంది.. వాడు మెల్లిగా వంగుని”ఎలా వుంది”అడిగాడు.

ఆమె మాట్లాడలేదు. స్వస వేడిగా వుంది..

ముందుకి జరిగి సళ్ళ మధ్య మొడ్డను ఉంచాడు…వేడిగా తగులుతున్న మొడ్డ కి ఆమె పూకు లో రసాలు మొదలు అయ్యాయి..

నడుము ఊపుతు సల్లను దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.. ఒక్కోసారి… ఆమె లిప్స్ కి, ఒక్కోసారి గెడ్డం కు తగులుతు వుంది మొడ్డ..

వాడు చివరికి వచ్చే సరికి.. ముందు గది లొ వున్న వారు లేచిన శబ్దం.. లైట్ వేసిన సబ్దలు రావడం వల్ల వాడు మంచమ్మీంచి దిగి.. లుంగీ కట్టుకుని బయటకు వెళ్ళాడు..

సౌందర్య తెరుకొడానికి 5 నిమిషాలు పట్టింది… జాకెట్ ” హుక్స్ పెట్టుకుని. లేచి డోర్ వేసి వచ్చి పడుకుంది.. మర్నాడు పెళ్ళి అయ్యాక… బయలుదేరి వచ్చేసింది..బస్ లో ఎదో అలొచిస్తు వుండిపోయింది..”ఏమిటి మమ్మీ ఆలా వున్నావు”అడిగాడు బాబు..

వాడిని దగ్గరకు తీసుకుని”మమ్మీ లో ఎదో

పుట్టింది”అంది నవ్వుతూ.. ఆమె ఆటో దిగి ఇంటికి వచ్చేసరికి ప్రకాష్ లేడు.. స్నానం చెస్తు”మొగుడి అవసరం పెళ్ళానికి వుంటుంది అని

తెలియదు ఈ మనిషికి..”అనుకుంది.

పల్చటి నైటీ వేసుకుంది… ఎప్పుడో గానీ

వెసుకొదు.. ప్రకాష్ కి ఫోన్ చేసింది.. “రావడానికి లెట్ అవుతుంది… ఒక క్రైమ్ కేసు వచ్చింది” అన్నాడు..

ఫోన్ పెట్టె సాక “ఎవరూ ఫోన్ లో” అడిగాడు acp “నా వైఫ్”

“చూడు ప్రకాష్ ఇది పెద్దవాళ్ళు చేసిన క్రైమ్.. వాళ్ళని

కాపాడాలి” అన్నాడు అతను..

| ప్రకాష్ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇంటికి వచ్చేసరికి 2 అయ్యింది.. సౌందర్య తలుపు తీసి ..”భోజనం “అంది. ” వద్దు”అని వెళ్ళి పడుకున్నాడు..

సౌందర్య కి నిద్ర పట్టలేదు… పూకు లో జివ్వు జివ్వు

| మని కోరిక పుడు తోంది.. చల్ల గాలి కోసం మేడ మీదకు వెళ్ళింది.. రోడ్డు మీద

| ఎవరో తాగు బోతు పాట పాడు కుంటూ వెళ్తున్నాడు.. తన సళ్ళు పిసుకుతూ..మొడ్డ తో సల్లను యాదయ్య దెంగడం గుర్తు వచ్చి సళ్ళు బిరుసెక్కాయి..

| “ప్రకాష్ ఇలాంటివి చెయ్యడు.. ఎందుకో” అనుకుంది.. ఉదయం పేపర్ చుస్తు..గెట్ తీసుకుని వస్తున్న హమీద్ ను చుస్తు”నీకోసమే చుస్తున్న”అన్నాడు ప్రకాష్.

గిన్నె తీసుకు వెళ్ళి,పాలు తీసుకుని గది లొ కి వెళ్ళింది

సౌందర్య..

“ఎందుకు సాబ్”

“నువు బెయిల్ తీసుకునే వారికి షురిటీ ఉంటావు అని చెప్పావ్” అన్నాడు.
“అవును సబ్… డబ్బు కోసం” “ఈ రోజు 11 కి కోర్ట్ కి రా…ఒక కేస్ లో షురిటీ

కావాలీ..5 వేలు ఇస్తారు” అన్నాడు ప్రకాష్ “సరే సార్” అన్నాడు…వాడు..

సౌందర్య టీ చేసి తెచ్చి ఇద్దరికి ఇచింది. “ఎ కేసు ఏమిటి అని వివరాలు అడగవా” అంది హమీద్ ని.

ప్రకాష్ టీ తాగుతూ “రిస్క్ వుండదు” అని పేపర్

చుస్తున్నాడు.

| హమీద్ టీ తాగుతూ కుడి చెత్తో ఆమె నడుము

పట్టుకున్నాడు… గభరగ మొగుడిని చూసింది..

“నేను డబ్బు కోసం ఇలాంటి పనులు చెస్తను” అంటూ నొక్కాడు నడుము.

తినేసేలా చుస్తు వంట గదిలోకి వెళ్ళింది.. 11 గంటలకి అరెస్ట్ అయిన వారికి బెయిల్ ఇచ్చాడు జడ్జి.. బయటకి వచక 5 వేలు ఇచ్చాడు…ప్రకాష్ హమీద్ కి..

“ఇలాంటివి వుంటే చెప్పండి సాబ్” అన్నాడు.వాడు.

అక్కడ స్కూల్ లో hm, విట్టల్ రాకపోవడం తో సుభద్ర.. సౌందర్య ఇద్దరు క్లాస్ లు మైంటైన్ చేశారు.. “మేడమ్ బాత్రూం లు వాసన వస్తున్నాయి..” అని స్టూడెంట్ చెప్తే వెళ్ళి చూసింది.. సౌందర్య… “వీటిని క్లీన్ చేయడం లేదు” అనుకుంటూ అటెండర్

కోసం చూసింది.. గెట్ వద్ద నిలబడి బీడీ కాలుస్తున్నడు.. సౌందర్య పిలవడం విని వెళ్ళాడు… ఆమె అడిగింది విని “సామాను లేదు మేడమ్” అన్నాడు

“కిందటి వారం కొన్నారు కదా …అమ్మేశావా” అంది. “మర్యాదగా మాట్లాడు లేక పోతే గుద్దలొ దెంగుత” ” అన్నాడు వాడు కోపం తో.

సౌందర్య కూడా కోపం తో వాడి చెంప మీద కొట్టింది.. “పిచ్చి వాగుడు ఆపు… లేకపోతే కంప్లెయింట్ ఇస్తాను.. నువ్వు టెంపరరి అని మర్చిపోకు” అంది.. వాడు అలొచి0చి.. స్టోర్ రూమ్ నుండి యాసిద్ ఇస్తాను.. నువ్వు టెంపరరి అని మర్చిపోకు” అంది.. వాడు అలొచించి.. స్టోర్ రూమ్ నుండి యాసిద్

తీసుకువెల్లి బాత్రూం లు క్లీన్ చేశాడు..

క్లాస్ డోర్ వద్ద నిలబడిన వాడిని చూసి బయటకు

వచ్చింది సౌందర్య..

“క్లీన్ చేశాను… కంప్లయింట్ చేయకండి.. నా కొడుకులు కోడళ్ళు ఇంట్లో అన్నం పెట్టరు.. hm గారు ఎదో దయ

తో ఇచరు..” అన్నాడు.

ఆమె తల ఊపి “బూతులు తిట్టడం మంచిదా” అంది. సౌందర్య కళ్ళలోకి చుస్తు “కొట్టారు కదా”అన్నాడు చెంప

మీద రాసుకుంటూ..

| ఆమె నవ్వి”hm ఎలా తెలుసు”అంది..

“ఆయన గొర్రెల కాపరి.. నేను ఆయన కూటమి లో వున్నాను” అన్నాడు..

| “ఓహో అందుకేనా స్కూల్ కి రాడు” అంది.

“అవును ఆయన పిల్లలు అమెరికా లో సెటిల్

” అయ్యారు” అన్నాడు.. స్కూల్ అయ్యాక సుభద్రను తినెసెల చుస్తు ఎదో మాట్లాడుతున్నాడు.. అటెండర్..

సౌందర్య బై చెప్పి వచ్చేసింది.. బయటకు..

సుభద్ర ఇంటికి వచ్చి… ఫ్రెష్ అయ్యి మొగుడి తో మాట్లాడుతూ తన తో అటెండర్ డబుల్ మీనింగ్ లో మాట్లాడినవి తలచుకుని… చిన్నగా నవ్వుకుంది..

| “ఏమిటి నవ్వుతున్నావు” అడిగాడు.. శేఖర్.

“ఎదో జోక్ గుర్తు వచ్చి” అంది.. కొంటెగా చూసి.. “సరే..నా ట్రైన్ 10 కి.. భోజనం చేసి వెళ్తాను” అన్నాడు. | సుభద్ర మొహం లో నిరాశ కనిపించింది..

| ఆ రాత్రి నిద్ర పట్టక మేడ మీదకు వెళ్ళింది ఆమె..

పక్కింటి మేడ మీద గదిలో ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు…ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు.. నవ్వుకుంటూ కిందకు వెళ్ళిపోయింది..595889cookie-checkNaa katha… Part 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *