Paishasathi lundchi maja ghetli – Marathi muli sex story

हेल्लो माझ्या प्रिय मित्रानो माझे नाव राखी आहे आणि माझे वय २२ आहे आणि माझी हाईट ५ फुट ६ इंच आहे आणि माझा रंग एकदम गोरा पान आहे आणि मी दिसायला एकदम हॉट आहे, माझे फिगर एकदम सेक्सी आहे आणि ते पाहून कोणच्या पण तोंड मध्ये पाणी येईल. माझे बुब्स एकदम मोठे आहेत आणि त्या मुळे मी ब्रा घालत असते. माझी गांड जास्त मोठी तर नाही आहे पण खूप पसरलेली आहे, मित्रांनो आज मी माझी गोष्ट सांगायला आले आहे आणि हि माझी पहिली गोष्ट आहे.

हि गोष्ट आता १ महिना आधीची आहे जेव्हा मी एक कंपनी मध्ये सेल्सगर्ल चे काम करत होते, मी त्या वेळी दर आठवड्या मध्ये नवीन जागे वर जात होते, मी जिथे काम करत होते तिथे मला सामान विकायला मिळत होता, मी जास्त माल विकला तर मला त्याचे जास्त पैसे मिळत होते त्या मुळे मी जास्त माल विकायच्या नादात राहत होते. मी त्या वेळी दर आठवड्या मध्ये जास्तीत जास्त माल काढत होते आणि त्या मुळे माझे मालक पण खुश राहत होते. एक दिवस ची गोष्ट आहे जेव्हा मी एक नवीन जागे वर गेले होते.

मी जिथे गेले होते त्याचे नाव मी सांगू शकत नाही आहे, मी तिथे खूप कमी माल विकला होता आणि मी विचार करू लागले होते कि इतक्या मध्ये काय होणार. इथे तर पूर्ण माल विकून जायचे आहे. मग मी दिवस भर माल विकत होते आणि मग मी रात्री तीथे एक रूम मध्ये थांबले होते, तो पण तिथे एकटा राहत होता, तो दिसायला गोरा पान होता आणि त्याची बोडी एकदम मस्त होती, तो एकदम पहलवान दिसत होता. त्याला पाहून आता माझ्या मना मध्ये त्याचा लंड घेण्याची इच्छा होऊ लागली होती.

मग मी विचार केला होता कि हा जर दिसायला इतका मोठा आहे तर त्याचा लंड किती मोठा असेल, मग मी त्या दिवशी त्याच्या घरी जेवण केले होते आणि मग मी त्याच्या घरी झोपले होते, दुसरा दिवस मी परत माझ्या कामा वर गेले होते आणि त्या दिवशी मी खूप सामान काढले होते, तेव्हा मी त्याच्या घरी गेले तेव्हा त्याने मला बोलले होते आणि विचारले कि तुम्ही असे काम का करत आहे? तर मी म्हणले कि पैशा साठी, मग तो म्हणला कि हो ते तर आहे आणि तुम्ही इतके सुंदर आहे कि तुम्हाला काही काम करायची गरज नाही आहे..

मग मी विचारले कि ते कसे काय? मला काही समजले नाही, तर त्याने म्हणले कि एखाद्या चांगल्या माणसा बरोबर लग्न करून घे आणि तुझे जीवन जगून घे. मला तो काय म्हणत होता ते समजत होते, पण तो मला मोकळे पणाने सांगू शकत नव्हता, त्याला माझ्या बरोबर सेक्स करायचे होते, मी इतकी सेक्सी दिसते कि कोणाची पण नियत मला पाहून खराब होऊ शकते. मला पण त्याचा लंड पाहिजे होता पण मी तो म्हणेल त्याच्ची वाट पाहत होते. त्याने मला त्या रात्री काही सांगितले नाही आणि तो त्याच्या बेडरूम मध्ये जाऊन झोपला होता, आता मी विचार केला होता कि आता हा माझा सर्व माल खरेदी करेल आणि मला सेक्स ची मजा पण देईल.

मग मी जेव्हा सकाळी उठून त्याच्या बरोबर बसून नाश्ता करत होते तेव्हा मी माझे बुब्स त्याला दाखवले होते, तो माझे बुब्स एकदम घुरून पाहू लागला होता, तेव्हा मी माझी मांडी उघडली होती, तो आता कंट्रोल करू शकला नाही आणि माझ्या मांडी वर हात ठेवून त्यांना घासू लागला होता, मग मी म्हणले कि हे काय करत आहे मी तुम्हाला अजून काही दाखवते. तुम्ही माझा हा सर्व माल खरेदी करून घ्या, तो म्हणला कि मी सर्व घेतो आणि तुला जास्त पैसे पण देतो पण तू मला फक्त खुश करून दे, मग मी त्याला म्हणले ते माझ्या कडून होणार नाही, मी फक्त दाखवू शकते आहे, मित्रांनो मला माहिती होते कि तो माझ्या जाल मध्ये फसला आहे आणि माझ्या बरोबर सेक्स करायला पाहिजे तेवढे पैसे देईल, मी पण त्याचा लंड घ्ययला तयार होते पण मी नाटक करत होते. मग त्याने म्हणले कि तू मला सांग तेवढे मी तुला पैसे देतो पण एक वेळा मला तू खुश करून दे, मग मी त्याचे ऑफर ऐकले होते आणि हो म्हणले होते.

मग मी त्याच्या बरोबर बोलले होते आणि मग त्याच्या बरोबर बेड रूम मध्ये गेले होते, तो बेड रूम मध्ये पोचून माझ्या वर तुटून पडला होता आणि माझे कपडे फाडून टाकले होते, मग मी आता माझ्या ब्रा मध्ये आले होते, तो माझ्या ब्रा वरून एक बुब्स दाबू लागला होता आणि मग त्याने माझ्या ओठ वर त्याचे ओठ ठेवले होते, तो आता माझे ओठ चोकू लागला होता. मग काही वेळ त्याने असेच ओठ चोकले होते आणि मग त्याने माझी ब्रा काढून टाकली होती आणि माझे एक बुब्स तोंड मध्ये घेतले होते आणि चोकू लागला होता. तो माझे एक दुध तोंड मध्ये घेऊन चोकत होता आणि दुसरा दुध चे निपल त्याच्या बोटाने घासू लागला होता.

तो माझे एक बुब्स चोकत होता आणि दुसरा हाताने पकडून दाबत होता, तो माझे दोन्ही बुब्स असेच एक एक करून दाबत होता आणि मग त्याने काही वेळ मध्ये माझी पेंटी काढून टाकली होती आणि माझी गुलाबी पुची ला त्याच्या तोंड मध्ये टाकले होते, तो माझ्या पुची ला जीभ लावून चाटू लागला होता आणि मी आता हः याय उह्ह यी आय य यया इछी उऊ ह आय युहू ओह्ह उहू उउह यस य्स्य्स बस उसुऊ हूह इहीह असे करू लागले होते. मी आता त्याचे डोके माझ्या पुची मध्ये दाबू लागले होते आणि माझी पुची चाटून घेऊ लागले होते, तो माझी पुची चाटत माझ्या पुची मध्ये बोट टाकून आत बाहेर करू लागला होता, तो आता माझ्या पुची मध्ये बोट करून एकदम जोर जोराने आत बाहेर करत होता आणि मी एकदम जोर जोराने याय उह्ह यी आय य यया इछी उऊ ह आय युहू ओह्ह उहू उउह यस य्स्य्स बस उसुऊ हूह इहीह करू लागले होते. तो माझ्या पुची मध्ये बोट टाकून एकदम जोर जोराने हलवत होता आणि मी माझे बुब्स चे निपल घासू लागले होते.

मग  त्याने त्याचे कपडे काढून टाकले होते आणि जेव्हा त्याने त्याचे कपडे काढले होते तेव्हा मी त्याचा लंड पाहत राहिले होते, तो खूप लांब आणि एकदम मोठा होता, मग मी त्याचा लंड हात मध्ये घेऊन खाली बस्ले होते आणि त्याचा लंड माझ्या तोंड मध्ये घेऊन चाटू लागले होते मग मी त्याचा लंड तोंड मध्ये घेवून चोकू लागले होते आणि आत बाहेर करत करत काही वेळ चोकला होता, मग त्याने माझ्या तोंड मधून लंड काढला होता आणि माझ्या पुच्ची च्या तोंड वर लंड ठेव्वला होता आणि आत मध्ये घुसवला होता.

मित्रांनो जसे त्याचा लंड माझ्या पुची मध्ये गेला तसे माझ्या तोंड मधून एकदम जोराने आवाज निघाला होता आणि मी त्रासाने एकदम काही बोलू शकले नाही, तो माझ्या बुब्स वर हात मारत माझ्या पुची मध्ये आत बाहेर करू लागला होता आणि मला ठोकू लागला होता, आता तो माझे बुब्स दाबत मला ठोकत होता आणि मी सेक्सी आवाज करत याय उह्ह यी आय य यया इछी उऊ ह आय युहू ओह्ह उहू उउह यस य्स्य्स बस उसुऊ हूह इहीह याय उह्ह यी आय य यया इछी उऊ ह आय युहू ओह्ह उहू उउह यस य्स्य्स बस उसुऊ हूह इहीह करू लागले होते आणि ठोकून घेत होते.

मग त्याने मला असेच काही वेळ ठोकले होते आणि मग त्याने लंड बाहेर काढला होता आणि मला घोडी बनवले होते. तो आता मला घोडी बनवून एकदम जोर जोराने माझ्या गांडी वर मारू लागला होता आणि मग त्याने माझ्या पुची मध्ये मागून लंड टाकून दिला होता. तो माझ्या पुची मध्ये मागून लंड टाकून एकदम जोर जोराने ठोके देऊन मारत होता आणि मला ठोकत होता. मी पण माझी पुची हलवून मजा घेऊ लागले होते, त्याने मला असेच १० मिनिट ठोकले होते आणि मग त्याने पाणी काढून टाकले होते, मग मी कपडे घातले होते आणि त्यांने पण घातले होते, तो कपडे घालून मग मला रुपये दिले होते आणि मी ते घेतले होते, मग तो मला म्हणला कि आता कधी टाईम मिळाला तर येत जा. मी तुला खुश करून देईन, मी म्हणले कि ठीक आहे आणि मग मी निघून गेले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *