Train madhe land chokaychi maja – मराठी गे सेक्स स्टोरी

मी सोलापूर च्या बिजनेस ट्रीप वर जात होतो आणि बेंगलोर वरुन सोलापूर एक्स्प्रेस मध्ये बसलो होतो, माझ्या समोर च्या सीटवर एक जाड माणूस बसला होता, तो दिसायला एकदम फिट आणि सेक्सी होता.

त्याच्या बरोबर बोलून समजले कि तो एक बिहारी मजूर होता, तो पण सोलापूरला जात होता, ट्रेन एकदम स्पीड मध्ये होती आणि मी माझ्या कान मध्ये इयरफोन ठेवून गाणे ऐकत होतो.

माझी नजर त्याच्या छाती वर च्या केस वर होती, त्यांना पाहून तर मला कसे तरी होऊ लागले होते.

त्याने काही वेळ नंतर माझ्या मांडी वर हात ठेवून म्हणले कि तुम्हाला हरकत नसेल तर मी माझे पाय तुमच्या सीटवर लांब करू? तुम्ही पण माझ्या सीटवर तुमचे पाय लांब करून ठेवा. मी त्याला हो म्हणले होते आणि त्याने पाय माझ्या सीटवर ठेवून दिले होते.

तो फोन वर कोणा बरोबर तरी बोलत होता आणि तो खूप हस्त पण होता.

मला समजले कि हा त्याच्या बायको नाही तर गर्लफ्रेंड बरोबर बोलतो आहे. जो पर्यंत तो फोन वर बोलत होता तो पर्यंत मी गाणे ऐकत होतो.

अचानक त्याचच पाय माझ्या पायाला टच झाला होता आणि तो फोन वर बोलत बोलत त्याला कुरवाळत होता, मी त्याच्या कडे पहिले तर तो मला पाहून रोमान्स चा इशारा करत होता, जसे त्याने एक स्त्रीचे पाय टच केले असतील असे भाव त्याच्या तोंड वर होते. मी विचार केला कि चुकून त्याचा पाय टच झाला असेल. मग मी माझा पाय थोडा दूर केला होता तर तो परत त्याच्या पायाला माझ्या पायाला लावू लागला होता नि तो असे पाहत होता कि एकदम एक्साईट झाला असेल.

मी तर एकदम हादरलो होतो, मी काही विचार केला नव्हता कि ट्रेन मध्ये असे पण होऊ शकेल. आता अंधार पडला होता आणि सर्व लोक झोपले होते, आम्ही दोघे लोवर बर्थ वर होतो.

आता त्याची हिम्मत एकदम वाढली होती आणि त्याने माझा एक पाय घेऊन त्याच्या लंड च्या एकदम जवळ घेतला होता आणि तो त्याच्या लंड ला माझ्या पायाला घासू लागला होता, मला पण इंटरेस्ट येत होता आणि मी त्याला हे सर्व करायला देत होतो.

तो उठला होता आणि हळूच म्हणला कि मला माहिती आहे कि तुला माझी बोडी पसंत आहे, बाथ रूम मध्ये चल मी तुला माझा लंड दाखवतो.

मी हसलो आणि त्याला नाही म्हणले होते.

एक मिनिट नंतर तो टोयलेट मधून आला आणि त्याने त्याचे शर्ट चे दोन बटन उघडले होते आणि त्याची केसाळ छाती एकदम सेक्सी दिसत होती. माझी नजर त्याच्या वर अडकली होती.

मी एक पण क्षण विचार केला नाही आणि त्याच्या बरोबर उठून टोयलेट मध्ये गेलो होतो, मी कधी विचार पण केला नव्हता कि मी असे काही करेन.

जसे आम्ही संडास मध्ये गेलो होतो तसे त्याने माझे निपल त्याच्या हाताने दाबले होते आणि दुसर्या हाताने तो माझे लिप्स टच करत होता, मला हे सर्व खूप आवडत होते.

त्यला परत कोल आला तर तो एकदम हळू रोमेंटिक बोलू लागला होता.

त्याने मला खांदा पकडून खाली केले आणि एक धक्का दिला आणि गुडघ्या वर बसवले होते, मग त्याने त्याची पेंट ची जीप उघडली होती आणि त्याचा लंड बाहेर काढला होता, तो तर एकदम गोडजीला होता, मी विचार केला कि इतका मोठा लंड मी कसे काय तोंड मध्ये घेऊ शकणार आहे.

आता मी माझे तोंड उघडले पण त्याने मला अडवले आणि तो फोन वर सेक्सी चेट करत होता.

त्याने काही वेळ बोलून मग माझ्या तोंड मध्ये लंड दिला होता आणि आता मी त्याला चोकू लागलो होतो.

मी त्याचा लंड एकदम प्रेमाने चोकत होतो आणि त्याला मजा येत होती तो फोन वर हळू ह्ळूऊ मोन करत होता, मग मी हात वर करून त्याची छाती कुरवाळू लागलो होतो, तो पण गरम झाला होता आणि पूर्ण लंड तोंड मध्ये टाकून मला ठोकु लागला होता.

मग त्याने लंड काढला नी माझ्या डोक्या वर काही वेळ घासला होता. मी त्याला कीस करत होतो, मग मी परत त्याचा लंड आत मद्धे घेतला होता, तो मला टीज करत परत परत लंड बाहेर काढत होता मला पण हे सर्व करने खूप आवडत होते.

मी लंड च्या खाली त्याचे अंडे चाटले होते आणि त्यांना एकदम तोंड मध्ये भरून मी कीस देत होतो, आता तो पण एकदम जोर जोराने मोन करत होता, त्याला पण खूप मजा येत होती आणि म्हणला कि माझी रंडी काय मस्त चोकते आहेस तू..

मग मी त्याच्या लंड वर माझी जीभ फिरवली होती आणि त्याचे थोडे पाणी चाटून घेतले होते, त्याने फोन वर म्हणले कि अजून जोराने चोक माझी राणी अहह औऊ हो औ उह उआज तर मजा आली माझी रंडी..

आता त्याने एक हात खाली केला होता आणि माझे केस हात मध्ये घेऊन घासू लागला होता, मग तो माझे निपल दाबू लागला होता, अहह औऊ उऔउ आय यी ईई त्याच्या तोंड मधून आवाज येत होते, मी वर होऊन त्याला पहिले, त्याने परत लंड आत मध्ये टाकला होता आणि म्हणले कि पूर्ण आत मध्ये घे माझी राणी.

त्याने म्हणले कि पाणी निघताच माझा लंड तोंड मधून बाहेर काढू नकोस माझी जान.

मी माझ्या दोन्ही हातानी त्याची गांड पकडली होती आणि त्याची गांड एकदम सेक्सी आणि कडक होती, तो एकदम जोर जोराने माझ्या तोंड वर लंड ने धक्के मारत होता आणि त्याचच पूर्ण लंड माझ्या तोंड मध्ये होता, मग त्याने म्हणले कि मी तर तुझ्या वर माझा माल काढणार आहे. तो मला आणि फोन वर पण हे सर्व काही सांगत होता.

त्याने त्याचा लंड माझ्या तोंड मधून काढला होता आणि त्याच्या हात मध्ये घेऊन स्ट्रोक करू लागला होता, मग त्याने लंड माझ्या चेहर्या वर ठेवला होता आणि म्हणले कि येतो आहे आता माल, वाट बघ माझी राणी.

मी त्याचे खाल चे अंडे चाटले होते आणि तो पण एकदम जोर जोराने लंड हलवू लागला होता, आणि फोन वर एकदम सेक्सी स्टाईल मध्ये अहह उऊ याय यस्य यस्य हा यस यस्य ऐई उ उई करून मोन करत होता, मला माहिती होते कि तो फोन वर जिच्या बरोबर बोलत होता तिला पण आज खूप खूप मजा आली असेल.

काही वेळ नंतर त्याचे पूर्ण शरीर एकदम कापले होते आणि मग त्याने माझे केस पकडले होते आणि माझ्या चेहर्या वरून लंड जोराने दाबला होता, मग त्याच्या लंड मधून एकदम गरम गरम पिचकारी निघाली होती आणि माझ्या चेहर्या वर गेली होती, मला आता वीर्य चा वास घेऊन खूप मजा येत होती.

तो एकदम जोर जोराने श्वास घेत होता आणि माझे केस ओढत होता, मला तर खूप मजा येत होती, मग त्याने एक हात ने लंड पकडला आणि माझ्या चेहर्या वर घासला होता ज्या मुळे काही थेंब अजून निघाले होते आणि त्याने सर्व पाणी माझ्या तोंड वर काढले होते.

मग त्याने मला पकडून वर केले होते आणि त्याचच रुमाल बाहेर काढला होता आणि माझा चेहरा साफ केला होता, मग त्याने पाणी मारून माझा चेहरा साफ करून टाकला होता, मग आम्ही दोघांनी कपडे घातले होते.

मी म्हणले कि ठीक आहे आधी मी जातो नंतर तू ये.

तो म्हणला कि ठीक आहे.

मी बाहेर जाऊन पहिले तर आजू बाजू ला कोणी पण नव्हते, मग मी हळूच माझ्या सीटवर येऊन बसलो होतो, मग एक मिनिट नंतर तो पण आला होता, तो खूप खुश दिसत होता, ट्रेन च्या संडास मध्ये एक अनोळखी कडून लंड चोकवून कोण खुश होनार नाही..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *