कॉर्पोरेट विश्वात फक्त सेक्सच असतं – २

हॅलो फ्रेंड्स, मी तुम्हाला माझ्या कार्पोरेट विश्वात काय चालतं ते सांगताना ऑफिसमधील माझ्या आणि तिथेच जॉब करत असणाऱ्या गीताची सेक्स कहानी सांगत आहे. मागील भागात मी सांगितले की आम्ही दोघं कसे एकमेकांच्या जवळ आलो. मग काही दिवसानंतर आम्ही क्लोज झाल्यावर पीव्हीआर सिनेमा मध्ये कोपऱ्यातल्या सीटवर बसून पिक्चर पाहायला गेलो होतो. तो भाग वाचा: कॉर्पोरेट विश्वात फक्त सेक्सच असतं – १

आता पुढे:

तिकडे सिनेमा सुरु झाला आणि इकडे मी माझं काम सुरू केलं. मी तिचा हात माझ्या हातात घेतला आणि दुसरा हात तिच्या खांद्यावर ठेवला. हळूहळू मी हात तिच्या टी-शर्ट मध्ये घुसवला. तिने थोडा विरोध केला तसा मी थांबलो.

काही वेळ मी वाट पाहिली आणि परत तिच्या खांद्यावर हात ठेवून तिला कुरवळायला लागलो. मग परत हळूहळू तिच्या टी-शर्टमध्ये हात घुसवायला लागलो. ह्यावेळी मात्र तिने विरोध केला नव्हता.

काय कोमल नाजूक वक्ष होते तिचे! माझा तर लंड उभा झाला. मी तिचे वक्ष गोलाकार फिरवायला लागलो तसं तिच्या तोंडून हळूहळू मादक सुस्कारे निघायला लागले, “आह्ह्ह…. ऊउमममम….!” मी समजून गेलो की आता जर मी हिला म्हटलं की मला तुला झवायचं आहे तर ती नाही नक्कीच म्हटली नसती.

पिक्चर संपला आणि आम्ही दोघं कॅब करून एका हॉटेलमध्ये गेलो. मी आधीच माझ्या मित्रांना एखाद्या हॉटेल बद्दल विचारलं होतं. हॉटेलमध्ये गेल्यावर मी रूम बुक केली आणि आम्ही दोघं रूममध्ये येऊन बसलो. ती बेडवर बसली आणि मी तिच्या बाजूला बसलो.

मी तिचा हात माझ्या हातात घेतला आणि कामुक गोष्टी करायला लागलो. मी विचारलं, “कधी सेक्स केली आहे का तू?” ती डोकं हलवून म्हणाली, “नाही.”

मी मनातल्या मनातच हा विचार करायला लागलो की मला पहिल्यांदाच झवायला कुवारी पुच्ची मिळणार आहे! हा विचार करून माझा लंड उभा झाला.

मग मी विचारलं, “कधी पुरुषाचं लंड तरी पाहिली आहेस का?”

ती म्हणाली, “हो. एक मुलगा सू करत होता तेव्हा त्याचं पाहिलं आहे मी. पण कमी उजेडात.”

हे ऐकून मी माझ्या जीन्सची चैन खोलली आणि म्हणालो, “हा बघ माझा!”

त्या लख्ख प्रकाशात माझा ताणलेला लंड पाहून ती दंग झाली. कारण याच्या आधी तिने लवड्याला एवढ्या प्रकाशात आणि एवढ्या जवळून कधी पाहिलं नव्हतं.

मी म्हणालो, “तुझे बूब्स दाखव नं.”

ती लाजत म्हणाली, “नाही मला लाज वाटते.”

मी म्हणालो- माझ्यापासून काय लाजायचं? काही दिवसात तर आपलं लग्न होणार आणि मग मी तर रोजच बघणार.

यावर तिने काहीच म्हटलं नाही. मी तिचा चेहरा वाचला आणि तिच्या टी-शर्टला तिच्या शरीरापासून वेगळे केलं. पांढऱ्या रंगाच्या ब्रा मध्ये तिचे दोन्ही वक्ष कमळाच्या फुलाप्रमाणे उमलले होते. मी माझा एक हात तिच्या ब्रा मध्ये घातला आणि तिच्या बुब्सला कुरवळायला लागलो. दुसऱ्या हाताने तिचं डोकं पकडून मी तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो.

मग मी तिचा हात पकडून माझ्या लंडावर ठेवला. माझ्या सांगण्यानुसार ती लवड्याला हातात घेऊन खाली वर करायला लागली. मी आणि ती दोघही मादक सुस्कारे भरायला लागलो, “हहहुऊ… मममहहह… आहहहह..!” कारण आम्हा दोघांचाही हा पहिलाच अनुभव होता.

काही वेळातच मी तिचे ब्रा ही काढून फेकला. छोट्या पपई सारखे लांबट, गोल गोल टाईट तिचे बुब्स होते. मी डावा वक्ष तोंडात घेऊन चुसायला लागलो. त्यानंतर उजवा असं करून मी ते दोन्ही वक्ष एकापाठी एक चुसत होतो. ती माझा लवडा खालीवर करतच होती. त्यामुळे मी जर झडून गेलो.

त्यानंतर मी तिच्या पोटावर बोटांनी खेळत तिच्या जीन्सला खाली सरकवला. तिने काळ्या रंगाची पॅंटी घातली होती. मी तिच्या पॅंटीलाही काढून घेतलं. आता ती पुर्णपणे नग्न माझ्या समोर बसून थरथरत होती. मी ही थरथरत होतो.

तिच्या पुच्चीवर छोटे छोटे केस होते. मी आपलं एक बोट तिच्या पुच्चीच्या भेगेत ठेवलं तशी ती शहारली, “संसशहहहह…” मी हळूहळू तिच्या पुच्चीच्या केसांवर बोट फिरवायला लागलो. तिच्या तोंडून सुस्कारे निघायला लागले.

असं करता करता मी माझे एक बोट तिच्या पुच्ची मध्ये घुसवलं. फारच टाईट होती ती. तिच्या तोंडून मोठ्या आवाजात सुस्कारी निघाली, “आईईईई..! मग मी त्याच ठिकाणी रगडायला लागलो.

ती म्हणाली, “आता आणखी वेळ घालवू नकोस. लवकर काहीतरी कर.” मी उशीर लावला नाही आणि तिच्या टांगा पसरवून तिच्या अंगावर येत माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला.

ते म्हणाली- वेदना तर फार होईल ना?

मी म्हणालो- हो पहिल्यांदा होते पण त्याच्यानंतर फार मजा येते.

पण तरीही ती घाबरत होती. मी हळूच तिच्या पुच्चीवर माझ्या लवड्याचा दाब दिला तसा त्याचा सुपारा आत घुसला आणि ती रडायला लागली.

मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले. मग परत जोर दिला आणि माझा अर्धा लंड आत घुसला. मी म्हटलं, “सहन कर यानंतर तुला मजा येईल.”

मी परत जोर लावला आणि माझा पूर्ण लंड तिच्यात सामावला. तिने किंकाळी फोडली, “आईईई… गगगग…. मेली…!”

त्यानंतर मी हळू हळू धक्के मारायला सुरुवात केली. मग तीही गांड उचलून मला साथ द्यायला लागली. तिने दोन्ही पायांनी मला बांधून घेतले. त्यानंतर मी माझा जोर वाढवला. 15 मिनिटांच्या ठुकाई नंतर ती सुस्कारी सोडत झडली. त्यानंतर मीही झडलो.

मी बेडवर पाहिलं तर चादरीवर रक्ताचे थेंब पडले होते.

ती म्हणाली- तू तर मला फार मजा दिलीस.

मग आम्ही घरी परत आलो. काही दिवस मी असंच तिला झवलो.

मग काही दिवसानंतर मला कळलं की तिला माझ्या बॉस ने पटवलं आहे. मी तिला फार मनवलं पण ती मानली नाही. तेव्हा मला कळलं की कॉर्पोरेट विश्वात फक्त सेक्सच असतं, प्रेम नाही! मग मीही त्याच  कॉर्पोरेट काम विश्वात रमलो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *