घरच्या घरी मित्राला ठोकून काढले – Marathi Hot Gay Sex Katha

मी आणि राजू रिलेशन मध्ये होतो. म्हणजे तो माझा साधारण चार एक वर्ष झाले गर्लफ्रेंड  म्हणून रहात होता. आम्ही  दोघे पण एकाच ठिकाणी  जॉब ला  असल्याने आमच्यात लवकरच जवळीक झाली होती तो दिसायला अतिशय देखणा होता. गोरा गुमटा, सरळ नाक, बायकेलि नजर, बोलताना मुलींसारखी ओठांची होणारी हालचाल, बोलताना मध्ये मध्ये लाजणे आणि चालताना गांड वर खाली करत चालणे यामुळे त्याच्याकडे मी लगेचच आकर्षित झालेलो होतो. असा हा राजू माझ्याकडून ठोकून घेताना मात्र कधीच दमत नसे.

त्याला पण मी खूप आवडायचो. मी उंच होतो, धिप्पाड शरीरयष्टी, पिळदार स्नायू आणि राकट नजर यामुळे तो माझ्याकडे खूपच मादक नजरेने बघत असे. आम्ही जेव्हा पहिल्यांदा भेटलो तेव्हाच त्याने मला सांगतिले होते कि त्याला मी आवडतो म्हणून. सुरवातीस मी काही त्याच्याकडे फार लक्ष दिले नव्हते. मी पण मुलांना ठोकत असे नाही असे नाही. पण लगेच कोण पहिल्या भेटीत असे तयार होईल ना. त्यामुळे मी त्याला दुर्लक्षित केले होते.

पण तो पठ्या काही हार मानायला तयार नव्हता. त्याने माझा चांगलाच पिच्छा पुरवला होता. नाही म्हणायला मी पण त्याच्याकडे निरखून बघत होतो म्हणा. त्याचे कपडे घालायची पद्धत, राहायची पद्धत खुपच मॉडर्न आणि उंची होती. नेहमी टापटीप रहात असल्याने तो माझ्या मनात आणि नजरेत चांगलाच भरला होता. मी पण त्याला आता भाव देण्यास सुरवात केली होती. हळू हळू करत आमच्यात जवळीक  वाढू लागली होती.

शेवटी तो दिवस आलाच जेव्हा आम्ही ठरवले कि एकमेकांना उपभोगायचे. त्या दिवशी राजू ने मला असे काही खुश केले कि काही विचारू नका. त्याच्या बायकी अदा बघून मी पूर्ण वेडा झालो. मी मनात असा विचार केला कि मी सुरवातीस त्याला जे दुर्लक्षित केले होते ते माझी चूकच होती. कारण तितके दिवस मला त्याला उपभोगायला मिळाले होते ना.

आम्ही एकमेकांत खूपच गुंतून गेलो. त्याला मी रोजच ठोकून काढत असे. त्याने तर मला सरळ सांगितले होते कि त्याला आता दुसऱ्या कोणताच रस उरला नव्हता. त्याला फक्त आणि फक्त मीच हवा होतो आणि तो पुनः आयुष्यभर माझ्या साठी काहीही करायला तयार होता. त्याला मग मी माझ्या रूम वरच शिफ्ट होण्यास सांगितले. कारण आम्ही दोघे पण बाहेर गावचे होतो आणि वेगवेगळे राहायचो. मी एकटाच राहत असल्याने आणि राजू सारखा पार्टनर मिळत असल्याने मी त्याला ती  ऑफर दिली होती.

तो पण खूप खुशीने माझ्या रूम वर शिफ्ट झाला होता. आमचे रुटीन झाले होते. तो माझ्या बायको सारखाच राहत असे. मला पाहिजे नको ते सगळे तो बघत असे. मी ऑर्डर देण्याचा अवकाश तो माझ्यासाठी ते करत असे. त्यामुळे मला पण बसल्या बसल्या आयते काम पण होत होते आणि मला पाहिजे तेव्हा व पाहिजे तास संभोग पण करता येत होता. त्यामुळे आम्ही दोघे पण जाम खुश होतो.

तो नुकताच माझ्या रूम वर शिफ्ट झाला होता. मला त्या दिवशी नेमके खूप काम होते. त्यामुळे मी रूम वर बसूनच कॉम्पुटर वर काम करत बसलो होतो. माझ्या समोर राजू आत काही तरी काम करत बसला होता. माझी आणि त्याची नजर एकमेकांकडे होतीच म्हणा. पण मला काम असल्याने मी त्याला पाहिजे ते लगेच देऊ  शकत नव्हतो. त्याला थोड थांबण्याची गरज होती. पण तो खूपच मूड मध्ये आला होता.

त्यामुळे मी जसा त्याच्याकडे एक मादक कटाक्ष टाकला तसा तो माझ्याकडे आला. माझा कॉल  चालू होता. तो माझ्या मागे खुर्ची जवळ आला आणि त्याने खाली वाकून माझ्या मानेवर त्याचे तोंड ठेवले. माझ्या मानेचे त्याने अतिशय म्हणजे अतिशय नाजूक पद्धतीने आवाज येणार नाही अश्या बेताने चुंबन घेतले. त्याच्या चुंबनाने मी व्याकुळ झालो. तो तसाच उभा राहून त्याची जीभ बाहेर काढून माझ्या मानेवरून आणि गळ्यावरून फिरवू लागला.

मी माझ्या कॉल मध्ये लक्ष देण्यास असमर्थ होत असल्याचे मला जाणवत होते. पण मी कॉल सोडू पण शकत नव्हतो. तरीही त्यातून त्याने माझे तोंड हळूच त्याच्याकडे मागे वळवले आणि त्याच्या नाजूक ओठानी माझ्या ओठांचे एक दीर्घ चुंबन घेतले. मी तेवढ्यापुरता कॉल म्युट केला होता. आता मात्र मी वेडा होण्याची वेळ आली होती. राजू साला चीजच अशी होती कि काही विचारू नका.

माझ्या शर्ट मध्ये मागून हात घालून तो माझ्या छातीवरून फिरवू लागला. त्याचे ते कमालीचे नाजूक हात माझ्या छातीवरून जसे फिरू लागले तसे मला स्वर्गीय सुखाची अनुभूती होऊ लागली. हात फिरवत फिरवत त्याने त्याचा हात माझ्या सोट्या कडे नेला. माझ्या सोट्याला त्याचा हलकासा स्पर्श होताच तो कमालीचा कडक झाला. तो उभा होऊन डोलू लागला आणि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या देखील.

ते बघून तो पुढे आला. माझ्या खुर्चीच्या पुढे येऊन तो खाली गुढघ्यावर बसला. माझ्या पॅन्ट ची चेन काढून त्याने माझ्या सोट्याला त्याच्या हातात पकडून त्याने बाहेर काढले. बाहेर येताच माझा सोटा अगदी डौलाने मागे पुढे होऊ लागला. ते बघून त्याने माझी पँटच हळूच पूर्णपणे उतरवली आणि मला नग्न केले. मी माझ्या कामात व्यस्त होतो आणि तो त्याच्या कामात व्यस्त होता.

त्याने माझ्या सोट्याला त्याच्या तोंडात घेतले आणि हळूच त्याला चोखायला चालू केले. त्याच्या तोंडात माझा सोटा जाताच माझे कामातील लक्ष पूर्णपणे उडून गेले. तरीही मी कसाबसा कॉल वर होतोच. त्याने लगेचच माझा सोटा त्याच्या तोंडातून बाहेर काढला आणि तो सरळ माझ्या गोट्यांकडे गेला. माझ्या सुपारी सारख्या कडक झालेल्या गोट्या त्याने त्याच्या जिभेने चाटायला सुरवर केली. चाटत चाटत तो त्या गोट्याना त्याच्या तोंडात घेऊन चोकू लागला. त्यामुळे माझ्या गोट्या अधिकच कडक झाल्या.

त्याची जीभ गोट्यांवरून फिरत फिरत खाली माझ्या गांडीकडे देखील जात होती. मला त्याने थोडेसे अड्जस्ट करून बसण्यास सांगितले आणि त्याच सरशी त्याने त्याची जीभ माझ्या गांडीच्या भोकावरून फिरवण्यास सुरवात केली. त्याची जीभ माझ्या गांडीच्या भोकावरून फिरत फिरत आत बाहेर पण करत होती. मला घाम फुटला होता कि जर माझा आवाज चुकून कॉल वर गेला तर काय होईल. पण मी स्वतःला कसे तरी सावरले होते.

त्याची जीभ त्याने मग फिरवत फिरवत माझ्या सोट्याकडे आणली आणि अखेरीस माझा सोटा त्याने त्याच्या तोंडात घेतलाच. ज्या गोष्टीची मी आतुरतेने वाट बघत होतो ती वेळ आलीच. त्याने त्याचे पूर्ण तोंड माझ्या सोट्यावर ठेवले आणि तो त्यावर तुटून पडल्या सारखा त्याला चोकत होता. माझा पूर्ण सोटा त्याने त्याच्या तोंडात घेतला होता. अगदी माझ्या सोट्याच्या मुळाशी तो गेला होता आणि एकसारखे त्याचे तोंड वर खाली करत माझ्या सोट्याला चोक चोक चोकत होता.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर तो बाजूला झाला. त्याने त्याची पॅन्ट उतरवली आणि तो त्याची गांड माझ्या सोटयावर अड्जस्ट करू लागला. त्याने त्याचे गांडीचे भोक माझ्या सोटयावर नेताच मी त्याला थांबवले आणि आधी माझी दोन बोटे त्याच्या गांडीत घालून त्याचे ते भोक हळू हळू करत मोठे करू लागलो. लगेचच त्याचे ते भोक मोठे झाल्याची खात्री पटताच मी त्याला खुणावले.

मी खुणावताच त्याने त्याचे गांडीचे भोक अलगद माझ्या सोट्यावर ठेवले आणि हळूच त्याची गांड खाली केली. खाली जाताच माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या गांडीत गेला. त्याला माझ्या सोट्याची सवय होतीच त्यामुळे त्याला अजिबात काहीच अडचण आली नाही. त्याने पूर्ण सोटा कोंबून घेताच तो न थांबता एकसारखे त्याची गांड वर खाली करू लागला. तो त्याची गांड मारून घेत होता आणि मी इकडे कसे बसे माझ्या कामात लक्ष देत देत त्याचा आस्वाद घेत होतो. माझी द्विधा अवस्था झाली होती.

त्याच वेळी माझा कॉल संपला आणि मी तसाच जगाचा उठलो. माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि मी प्रचंड वेगाने त्याच्यावर उडू लागलो. आता पपर्यंत मी जे थांबलो होतो ते आता सूत समेत परत देण्याची वेळ अली होती. काच काच करत मी त्याची गांड मारू लागलो. हिसड्यावर हिसडडे देऊन मी त्याच्या गांडीच्या चिंध्या केल्या आणि खूप वेळाने अखेरीस मी माझे सगळे वीर्य त्याच्या गांडीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

तो त्यातूनही झटकन मागे वळाला. माझ्या सोटयातून अजूनही वीर्य बाहेर येत होतेच. ते बघून त्याने माझा सोटा त्याचा तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला.चोकून चोकून त्याने त्यात उरलेले सगळे वीर्य पिऊन टाकण्यास सुरवात केली. नाही नाही म्हणत त्यातून खूपच वीर्य बाहेर आले आणि त्याने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले देखील. त्याने माझा सोटा चोकून चोकून साफ केला आणि मग कुठे मी पुन्हा कामाला लागलो. राजू आज देखील माझ्याकडेच राहतो आणि आमचा हाच दिनक्रम अजूनही चालू आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *