नवऱ्याच्या अनुपस्थितीत वहिनीने माझा लंड घेतला – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो आज मी तुमच्या समोर माझ्या जीवनातील एक घटना कथेच्या रुपात घेऊन आलो आहे. ही कथा माझी आणि शेजारच्या वहिनीची आहे.

एके दिवशी माझ्या घरी कुणी नसताना शेजारची वहिनी जेवण द्यायला आली होती. तेव्हा अचानक वीज गेली. आणि मग अंधारात आम्ही कसे एकमेकांच्या जवळ आलो आणि पुढे काय घडलं.

हे या कथेत वाचा.

कथा सुरू करण्या अगोदर मी तुम्हाला माझ्या बद्दल सांगतो. माझं नाव दीपक आहे, मी नाशिकजवळ एका खेडेगावात राहतो. माझं बी. एड. पूर्ण झालेलं आहे, आणि आता मी नोकरीच्या शोधात आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी आमच्या शेजारी एक नवीन जोडपं राहायला आलं. जोडप्यातील माणूस नाशिकमध्ये नोकरी करायचा आणि आठवड्यातून एकदाच घरी यायचा.

त्यांना मुलबाळ नव्हतं. म्हणून मग ती वहिनी नेहमी माझ्या घरी येऊन आईसोबत गप्पा मारत बसायची. वहिनीचे नाव पुष्पा होतं आणि त्यांचं वय पण जेमतेम माझ्या एवढंच होतं.

वहिनी दिसायला एकदम माल होती. आणि वरून ती साडी खाली बेंबी जवळ नेसायची. म्हणून वहिनी अजून जास्त सेक्सी दिसायची. वहिनी बद्दल सांगायचं म्हटलं तर गोरा रंग, दुधासारखा.

नाकी-डोळी एकदम निटास. फिगर सांगायचं झालं तर ३४-२८-३४ असेल. लहान मुलांपासून ते म्हाताऱ्या माणसापर्यंत कुणीही वहिनीला एकदा पाहिल्यावर मुठ्या मारल्या वाचून राहणारच नाही.

वहिनीचं रूपच असं होतं की, कुणीपन वळून पाहिलं असतं. वहिनीचा नवरा पण काही कमी नव्हता. दिसायला तो पण कुण्या हिरो पेक्षा कमी नव्हता.

त्यांच्या संसारात कमी फक्त एकच होती, ती म्हणजे दोघे एकत्र वेळ नाही घालवू शकत. खैर आता मी तुमचा अधिक वेळ न घेता सरळ कथेवर येतो.

एके दिवशी माझ्या घरातील सर्व सदस्य आमच्या नातेवाईकातील लग्नाला म्हणून गेले होते. ते आता सात दिवसांनंतर परत येणार होते.

मी घरी राहिल्याने आईने माझ्यासाठी वहिनीला स्वयंपाक करायला अगोदरच सांगितलं होतं. सकाळी आणि दुपारी मी त्यांच्या घरीच जाऊन जेवायचो.

रात्रीला मात्र वहिनी दोघांचं पण जेवण घेऊन माझ्या घरी यायची. आणि आम्ही टीव्ही पाहत खायचो. पहिले दोन दिवस असेच निघून गेले. दुसऱ्या दिवशी वहिनीला त्यांच्या पतीचा फोन आला.

काही कामाने त्यांना बाहेरगावी जावं लागणार होतं, म्हणून ते ह्या आठवड्यात येऊ शकत नव्हते. हे वहिनीने मला नंतर सांगितलं. फोनवर बोलणं झाल्यावर वहिनी थोडी नाराज वाटली.

मी वहिनीला विचारलं, “काय झालं वहिनी, सर्व ठीक आहे ना?”

त्यावर त्यांनी फक्त आपली मान डोलावली. मग माझ्या बाजूला येऊन बसली आणि आम्ही टीव्ही पाहू लागलो.

अचानक वहिनीने मला विचारलं, “तुला कुणी गर्लफ्रेंड आहे की नाही?”

मला काही समजेनासे झाले. वहिनी मला हे कशाला विचारते आहे, मला वाटलं उगाच बोलण्यासाठी म्हणून विचारलं असेल. मी वहिनीकडे खास लक्ष दिले नाही, आणि टीव्ही पाहायला लागलो.

अजून थोड्या वेळाने वहिनीने तोच प्रश्न विचारला. मग मात्र मला समजून चुकलं की, आज काहीतरी झालेलं आहे. मी म्हटलं, “मला कुणी गर्लफ्रेंड असती तर मी इथे थांबलो असतो का?”

लगेच वहिनी म्हणाली, “मग तू छोटुची काळजी कशी घेतोस?”

आता यावर काय उत्तर देऊ मला समजत नव्हतं. वरून या अगोदर वहिनीने मला कधीच असले प्रश्न विचारले नव्हते.

मला शांत बसलेलं पाहून वहिनी म्हणाली, “हाताने हलवूनच शांत करतोस असं वाटतंय मला तरी.”

एवढं बोलून वहिनी गालातल्या गालात हसायला लागली. वहिनीला हसताना पाहून माझ्या मनातून थोडी भीती दूर झाली. मग मी पण ठरवलं जे होईल ते होईल, आता मी पण खुलून वहिनीचे मजे घ्यायचं ठरवलं.

मग वहिनीला मी म्हणालो, “काय करू वहिनी कुणी तुमच्या सारखी मिळालीच नाही, जी माझं दुःख समजून घेईल.”

वहिनीला माझ्याकडून हे ऐकण्याची अपेक्षा नव्हती. हे ऐकून वहिनी मला म्हणाली, “आणि माझ्या सारखी कुणी मिळाली असती तर तू काय केलं असतं?”

यावर मी थोडा वेळ विचार करून म्हणालो, “आता असं बोलून काय फायदा आहे वहिनी, कुणी मिळाली असती तर तिला जाम खुश करून सोडलं असतं.”

हे म्हणतेवेळी मी माझ्या बुल्ल्याला थोडं हातात घेऊन चोळलं. जेणेकरून वहिनीची नजर तिकडे जाईल. मग थोडा वेळ बसून वहिनी स्वयंपाक करायचा म्हणून तिच्या घरी गेली.

मी इकडे आज वहिनीला कसं झवता येईल या विचारात होतो. माझा लवडा शांत बसायचं नावच घेत नव्हता. शेवटी मला हाताने हलवून त्याला शांत करावं लागलं.

रात्री सातच्या दरम्यान वहिनी जेवण घेऊन आली. मी वहिनीच्या हातून ताट घेण्याच्या निमित्ताने त्यांच्या हाताला स्पर्श केला. वहिनीच्या हातून ताट घेऊन बाजूला टेबलवर ठेवलं.

मग मी स्वयंपाक घरातून पाणी आणायला गेलो. तेव्हाच अचानक वीज गेली. वीज गेली की पूर्ण घरात एकदम काळोख पसरला.

अंधारात वहिनीला भीती वाटली असावी म्हणून तिने लगेच मला स्वतःजवळ बोलावून घेतलं. मी वहिनी जवळ जाताच तिने मला मिठी मारली. मला पण हेच पाहिजे होतं.

मी पण लगेच वहिनीच्या अंगाला बिलगलो. वहिनीला सांभाळत मी माझे हात तिच्या अंगावर फेरायला लागलो. तेव्हा मला लक्षात आलं की, घराचा दरवाजा मोकळा आहे.

मी वहिनीला एक मिनिट असच थांबायला सांगितलं आणि दरवाजा बंद करून परत वहिनी जवळ आलो. वहिनी जवळ येताच मी तिला मिठी मारली, आणि तिच्या चेहऱ्यावर चुंबन द्यायला लागलो.

चुंबनाचा वर्षाव होताच वहिनी मला अजून बिलगायला लागली. मी लगेच वहिनीच्या साडीचा पदर काढून टाकला. आणि वहिनीच्या ब्लॉउज वरून तिचे स्तन चोखायला सुरू केले.

मी तिला म्हणालो, “वहिनी कधीपासून मी या दिवसाची वाट पाहत होतो. आणि आज तुला मी झवणार.”

तेव्हा वहिनी मला म्हणाली, “आता तरी मला माझ्या नावाने हाक मार.”

एवढं म्हणून तिने लगेच माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेतलं. आतापर्यंत आम्ही कपडे काढायला सुरुवात केली होती. आणि पुष्पा म्हणजेच वहिनीने माझा पॅन्ट काढून खाली टाकला.

पॅन्ट खाली करताच माझ्या चड्डीतून बाहेर आलेल्या लवड्याला वहिनीने सरळ आपल्या हातात घेतले. मी पण वहिनीचे ब्लॉउज काढून तीचे स्तन मोकळे केले.

स्तन मोकळे होताच पुष्पाने मला स्वतः जवळ ओढत माझ्या तोंडात स्तन दिले. लगेच मी पण एक हाताने स्तन दाबत दुसऱ्या स्तनाला तोंडात धरून चोखू लागलो.

पुष्पाने लगेच माझं शर्ट सुद्धा काढून टाकलं. हे सर्व आतापर्यंत आम्ही अंधारातच करत होतो. अचानक वीज परत येते, आणि पूर्ण घरात उजेड होतो.

उजेड होताच पुष्पाने लाजून स्वतःचा चेहरा माझ्या छातीत लपवला. मी तिच्या पाठीवर हात ठेवून तिला एक गच्च मिठी मारली. मग तिचा चेहरा अलगद बाजूला करून तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून चुंबन घेतलं.

मग तिथेच तिचे उरलेले कपडे काढून तिला पूर्ण नागडं केलं. मी माझी चड्डी सुद्धा काढून टाकली. दोघेही पूर्णतः नग्न होताच मी तिचा हात पकडून तिला माझ्या आतील खोलीमध्ये नेलं.

पुष्पा उजेडात लाजू लागली, म्हणून मग मी आतल्या खोलीत अंधार केला आणि तिला पलंगावर लोटलं. पुष्पाला लोटताच ती सरळ जाऊन पलंगावर झोपली.

बाहेरच्या खोलीतून थोडा उजेड आत येत होता, त्यात आम्ही एकमेकांना पाहू शकत होतो. मी अजून जास्त वेळ न लावता सरळ पुष्पाच्या बाजूला जाऊन झोपलो.

पुष्पा लगेच माझ्या अंगावर चढून आली. तिने तिचे दोन्ही पाय फाकवुन माझ्या बुल्ल्यावर बसायला लागली. पुष्पाची पुच्ची खूप जास्त गरम होती. तिला आता अजून थांबणं शक्य नव्हतं.

तिने लगेच माझ्या बुल्ल्याला पकडून स्वतःच्या पुच्चीवर ठेवलं. मग ती वरून माझ्या बुल्ल्यावर बसू लागली. थोड्याच वेळात तिने हळूहळू करून माझा पूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत घेतला.

पूर्ण लवडा आत गेल्यावर ती दोन सेकंदासाठी थांबली. ती थांबताच मी तिच्या स्तनांवर हात नेऊन स्तन दाबण्यास सुरुवात केली. मग तिने खाली वाकून माझ्या चेहऱ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरू केला.

मी माझे दोन्ही हात खाली नेऊन तिची कंबर पकडली. आणि मग खालून माझी कंबर हलवत धक्के मारायला लागलो. मी धक्के मारायला सुरू करताच तिने स्वतःच डोकं माझ्या छातीवर ठेवलं.

मला असं खालून धक्के मारत तिला झवणं अवघड जाऊ लागलं, त्यामुळे मी लगेच तिला पालटवून खाली झोपवलं. तिला खाली झोपवून लगेच मी तिच्या वर आलो.

तिने पण लगेच माझा बुल्ला स्वतःच्या पुच्चीच्या छिद्रावर बरोबर ठेवला. ह्या वेळेस मात्र पहिल्याच धक्क्यात माझा पूर्ण बुल्ला तिची पुच्ची फाडून आतमध्ये घुसला.

आता पुष्पाच्या तोंडून कामुक आवाज निघण्यास सुरुवात झाली होती. मी तिच्या स्तनांना माझ्या तोंडात घेऊन चावत होतो. तर कधी ती माझ्या निप्पल ला पकडून खेचू लागली.

मी माझा एक हात खाली तिच्या गांडीजवळ नेऊन गांडीच्या भोकात एक बोट घुसवलं. बोट आतमध्ये घुसताच ती तडपडायला लागली. मला थांबवण्याचा प्रयत्न करू लागली.

पण मी तिच्यावरची माझी पकड मजबूत ठेवली, आणि आपलं एक बोट तिच्या गांडीत घुसवलं. पुढच्याच क्षणी पुष्पाचं शरीर अकडू लागलं, मी समजलो की आता हीच पाणी गळणार.

म्हणून मी पण जोरात धक्के मारत तिच्या सोबत माझं पण वीर्य सोडण्याचा प्रयत्न करू लागलो. तेवढ्यात तिने मला गच्च पकडून आपली पुच्ची जोरात आकडून घेतली.

सोबतच तिने पाणी सोडून टाकलं. मी पण मग न थांबता अजून काही धक्के मारून माझ्या बुल्ल्यातील सर्व वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडून टाकलं. वीर्य निघाल्यावर आम्ही दोघेही थोडे शांत झालो.

मग आम्ही दोघेही पलंगावर तसेच बाजूला पडून होतो. तेव्हा वहिनीने मला तिच्या नवऱ्याबद्दल सांगितलं. ह्या आठवड्यात तो इकडे येणार नव्हता आणि तेवढा वेळ थांबणं वहिनीने शक्य नव्हतं.

म्हणून वहिनीने आज माझ्या कडून झवून घेतलं होतं. पतीवर आलेल्या रागामुळे आज पुष्पा माझ्या बुल्ल्याखाली होती.

त्या रात्री आम्ही अजून दोन वेळा ठोकाठोकी केली. एक वेळेस मी पुष्पाची गांड पण मारली, ते मी नंतरच्या भागात लिहिल.

तोपर्यंत तुम्ही सर्वजण खाली कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही कथा कशी वाटली.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *