बायसेक्सयूल मित्राच्या वाढदिवसाचं गिफ्ट भाग २

आतापर्यंत तुम्ही वाचलत की माझा मित्र बाळू ने माझ्याकडून त्याच्या वाढदिवसाच्या गिफ्ट म्हणून माझ्याकडून माझ्या होणाऱ्या बायको विशाखा सोबत एक रात्र घालवण्याची परवानगी मागितली आणि मी माझ्या होणाऱ्या बायकोला त्याला त्याच्या वाढदिवसाचं गिफ्ट म्हणून एका रात्रीसाठी देऊन टाकलं. तो भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा: बायसेक्सयूल मित्राच्या वाढदिवसाचं गिफ्ट भाग १

आता समोर बघा काय घडलं.

मी विशाखा जवळ गेलो. एक हाताने तिचा हात पकडला आणि दुसरा हात तिच्या कमरेवर ठेवून तिला बाळू कडे आणलं आणि तिला त्याच्या जांघावर बसवलं आणि तिचा हात बाळूच्या हातात देत म्हणालो त्याला म्हणालो, “घे तुझ्या वाढदिवसाचं गिफ्ट. आज असं काही कर की पूर्ण आयुष्यभर आठवणीत राहील.”

ते दोघं बेडवर होते. मी त्यांच्या समोरच खुर्चीवर बसलो. मला समोर बसलेला बघून बाळू थोडासा हिचकीचला. मी म्हणालो, “अरे मित्रा लाजू नकोस. मलाही आज लाईव्ह पोर्न बघायची चांगली संधी मिळाली आहे. ही संधी मला घालवायची नाही. मी तर इथंच बसून सर्व बघेन आणि मजा लुटेन. त्यामुळे लाजू नकोस आणि तुझं गिफ्ट खोल. त्याने होकार दिला आणि तिच्या अंगावरच गिफ्ट पेपर हटवलं. काळ्या ब्रा आणि पँटीत विशाखा फारच सेक्सी दिसत होती.

बाळू ने आपले दोन्ही हात विशाखाच्या पाठीच्या मागे नेत तिला आपल्या छातीशी कवटाळून तो तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागला. विशाखाही त्याला जोराने कवटाळून चुंबन करायला लागली. दोघेही एकमेकांचे ओठ चाटत आणि चुसत होते. ते बघून माझ्या लंडात पाणी भरून आलं. मी चड्डी वरूनच माझ्या लंडाला सहलवायला लागलो. तो तिच्या गळ्यावर, मानेवर आणि छातीवर चुंबन करायला लागला. विशाखाही त्याला ह्याच प्रकारे किस करत होती. तिच्या दातांनी त्याला चावे घेत होती. तिचे कामुक उत्तेजक स्वर तिची कामोत्तेजना आणखी जागवत होते.

तेवढ्यात बाळू विशाखाचे स्तन दाबत तिची ब्रा खोलायला लागला. मी म्हणालो, “अरे खोलू नकोस. फाडून टाक ब्रा ला.” त्याने दोन्ही हातांनी दोन स्तनांच्या मधून ब्रा ला जोराने तिथून फाडून काढून टाकलं. ब्रा फाटताच त्याच्यात ठेवलेले गुलाबाच्या पाकळ्या बाळूच्या चड्डीवर पडले जसं की त्याच्या लंडावर पुष्पवृष्टी होत असावी! बाळू मस्त झाला आणि विशाखा च्या कोमल गुलाबी स्तनासोबत खेळायला लागला, त्यांना दाबायला लागला, त्यांवर किस करायला लागला. विशाखाच्या स्तनांमध्ये मोठा उभार आला होता ज्याने तिचे निपल्स मोठे आणि कडक झाले होते. तो त्या निपल्सना दाताने चावायचा ज्याने विशाखाच्या तोंडून चित्कार निघायचे. तिच्या ह्या चित्कारांनी मला आणखी आनंद आणि उत्तेजना मिळत होती.

काही वेळपर्यंत असंच चाललं. मग बाळू उभा झाला आणि त्याने विशाखा ला जमिनीवर तिच्या टोंगळ्यांवर बसवलं. विशाखा समजून गेली. तिने पहिले बाळूच्या अंडरवेअर वरून त्याच्या लंडाला कुरवाळलं. त्यावर एक चुंबन दिले ज्याने त्याचा लंड आणखी कडक झाला. मग तिने त्याची चड्डी हळूच खाली सरकवली आणि त्याच्या बाहेर निघालेल्या लंडाला हाताने पकडून खेळायला लागली. ती त्याच्या लंडाला आपल्या दोन्ही हातांच्या मध्ये ठेवून मसाज करायला लागली. फारच मजेदार दृश्य होते ते.

मग तिने लवड्यावर किस केलं आणि त्याच्या लवड्याचा गुलाबी भाग चाटायला लागली. बाळू हळू हळू आपला लंड विशाखाच्या तोंडात आत बाहेर करायला लागला. दोघांनाही फार मजा येत होती. आता बाळू ने आपल्या हातांनी विशाखाच्या डोक्याला केसांना पकडलं आणि जोर जोराने आपला लंड आत बाहेर करायला लागला. तो आपला लंड तिच्या तोंडाच्या अगदी घशापर्यंत टाकायला लागला. ती ओरडत होती. तिच्या तोंडून असहनीय आवाज येत होते. आता बाळू झडणार होता. त्याने आपली गती वाढवली आणि मोठे धक्के दिले.

विशाखा कडून आता राहवत नव्हतं. मग बाळूने एक मोठा जोरदार धक्का दिला आणि आपल्या लंडाला पूर्णपणे विशाखाच्या तोंडात टाकलं आणि एका फवाऱ्या सोबत तिच्या तोंडातच आपला सारा वीर्य सोडलं. विशाखाने पूर्ण वीर्य पिऊन घेतलं आणि काही वेळपर्यंत त्याच्या लंडाला चाटत राहिली.

खूप वेळपर्यंत हा रोमांचक सीन बघून मी फार उत्तेजीत झालो होतो. मी मूठ मारून माझ्या लंडाला हलका केला आणि त्यांच्या चुदाईचा आणखी मजेदार कार्यक्रम बघण्यासाठी मी सावरून बसलो. काही वेळ थांबल्यानंतर बाळूने विशाखा ला बेडवर लेटवलं आणि तोही तिच्या जवळच लेटला. ते दोघं एक दुसऱ्यांचा हात पकडून एकमेकांच्या ओठांवर, गळ्यावर, गालावर, खांद्यांवर, छातीवर किस करत राहिला. माझा मित्र माझ्या होणार्‍या बायकोच्या स्तनांना कुरवाळत दाबत होता.

मग तो हळूहळू खाली सरकला आणि तिच्या पोटावर आणि नाभीवर किस करायला लागला. तिच्या जांघेच्या मध्ये आपलं तोंड घालून चुंबन करायला लागला. विशाखानही आपल्या दोन्ही टांगा पसरवल्या आणि बाळू तिच्या पुच्चीला पॅंटी वरूनच किस करायला लागला. त्याने तिची पेंटिं थोडीशी सरकवली आणि आपलं बोट तिच्या पुच्चीत घालून आत मध्ये फिरवायला लागला. याच्याने विशाखा फारच मजेत यायला लागली. मग हळूहळू त्याने आपली स्पीड वाढवली तशी विशाखाची उत्तेजनाही वाढली. मग तो आपली जीभ तिच्या पुच्चीत घालायला लागला. काही वेळातच विशाखा पूर्णपणे गरम झाली. तिच्या पुच्चीतून निघालेल्या पाण्याने गादी सुद्धा गेली ओली झाली होती. बाळू काही वेळपर्यंत थांबून तिच्या पुच्चीला मसाज करत राहिला.

आता बाळूचा लंड पूर्णपणे तयार झाला होता आणि विशाखाची पुच्ची गरम आणि चिकणी झाली होती. विशाखा म्हणाली, “आता वेळ नको घालवू.. घाल तुझा लंड आत मध्ये!” मी म्हणालो, “हो बाळू आता तर फाडूनच टाक तिच्या पुच्चीला आपल्या लंडाने!” त्याने तिच्या पुच्चीच्या वरवरच हलके हलके धक्के द्यायला सुरुवात केली आणि नंतर सरळ तिच्या पुच्चीत लंड घुसून टाकला! हा दृश्य मला आयुष्यभर आठवणीत असेल कारण ते बघून माझ्यात फारच उत्तेजना आणि जलन व्हायला लागली होती. माझ्या पुरुषी मनाला हे बघून आघात झाला होता! ही विकृती होती की प्रकृती? पण हा आघात मला आणखी जास्त काम उत्तेजित करत होता. मी माझा लंड हलवत आपल्याच होणाऱ्या बायकोची चुदाई बघत होतो!

आता बाळूने आपला लंड विशाखाच्या पुच्चीत घुसवत आतबाहेर करत तिला चोदायला लागला. तिच्या चेहर्‍यावर सुख आणि आनंदाच्या रेषा स्पष्ट दिसत होत्या. जशी काही तिला ह्याच दिवसाची वाट होती आणि तो दिवस आता आला होता. आम्हा सर्वांच्या उत्तेजना वाढत होत्या. बाळू आता आक्रमक होत होता. त्याने आपली स्पीड आणखी वाढवली तसे विशाखाचे चित्कारे आणखी वाढले. तिला वेदना आणि मजा दोन्ही येत होत्या. ती वारंवार ओरडून सांगत होती, “आणखी मोठ्यानं.. आणखी मोठ्यानं..” मोठ्याच आक्रमकतेने तो तिला चोदत होता. तिचे स्तन अगदीच निर्दयतेने मसलत होता. मी ही मुठ मारत म्हणालो, “पूर्ण जोराने तिच्या पूर्ण शरीराला कुस्करून टाक.” विशाखाही म्हणाली, “हो आणखी जोर लाव… आह्ह्ह…  माझ्या पूर्ण शरीरात पूर्ण घुसव …घुसव.. ना…” बाळूने तिच्या टांगा चांगल्या फाकवल्या आणि तिच्या शरीराला जोराने वर उचलायला लागला. विशाखाने तर जसा त्याच्या लंडाला खायचंच ठरवून घेतलं होतं!

ती ओरडली, “बाळू चालू ठेव चुदाई… चालू ठेव..! लवकरच मी झडणार आहे.” बाळूने तिला चोदनं सुरू ठेवलं आणि काही क्षणातच विशाखा झडली. मग बाळूने तिच्या पुच्चीतून लंड काढला आणि तिच्या स्तनांवर एक मोठा फवारा सोडून आपलं वीर्य खाली केलं. दोघांनीही लांब श्वास घेऊन आनंदाच्या चरम सीमेचा अनुभव घेतला होता. मी माझं विर्य जमिनीवर सोडलं. मलाही आनंद मिळाला होता. ते एकमेकांना आपल्या कुशीत घेऊन किस करायला लागले आणि एकमेकांच्या शरीराला कुरवाळायला लागले. ते दोघेही फारच संवेदनशील स्थितीचा अनुभव करत होते.

काही वेळानंतर ते दोघही नॉर्मल झाले. मी त्यांच्याजवळ गेलो. मी विशाखाला किस केलं आणि तिच्या स्तनांना चाटलं. मग मी बाळूला मिठी मारली आणि त्यालाही किस केलं. मग आम्ही तिघेही अगदी नागडे एकमेकांना आलिंगन देऊन लिपटून राहिलो. माझ्या होणाऱ्या बायकोला माझ्या बायसेक्सयूल पना बद्दल कळलं होतं. पण तिला काही प्रोब्लेम नव्हता.

खरं सांगू मित्रांनो? ती एक वेगळीच फिलिंग होती. ते प्रेम होतं की वासना होती की विकृत मनाची परिस्थिती? पण जे होतं ते फार विलोभनीय होतं. आम्हाला त्या रात्री फारच मजा आली. त्या दिवसानंतर आमचे आयुष्य एका वेगळ्याच वळणावर आलं होतं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *