बॉसने उपभोगली माझी कडक फिगर – Marathi Hot Lesbians Sex Story

मोठया कंपनीत काम करणे म्हणजे काही सोपी गोष्ट नसते बर का. त्यासाठी एक तर तुमचे शिक्षण चांगले लागतेच पण त्याच बरोबर तुमचे काम व तुमचा वशिला पण तितकाच आवश्यक असतो. मी पण त्यातून गेले होतेच म्हणूनच मला हे सगळे माहित आहे.

तर माझे नाव सुनीता आहे. मी आज माझ्या चाळीशीत आहे. हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी माझ्या गावी कॉलेज करत होते. घरची परिस्थिती फार काही चांगली नव्हती.त्यामुळे शिक्षण घेणे आवश्यक होतेच होते. त्यामुळे मी कॉलेज ला नाईलाजानेच जात होते. कारण मला शिक्षणात अजिबात  रस नव्हता. पण करणार काय.त्यामुळेच मला कधीच चांगले मार्क्स मिळाले नाहीत. अगदी जेमतेम च मार्क्स मला मिळत असत.

पण बाकी गोष्टीत मात्र मी खूपच पुढे होते. दिसायला मी चांगली होतेच. पण त्याच बरोबर गळ्याच्या खाली पण मी कमालीची सुंदर होते. भरदार छाती, जमेल तितके पुढे आलेले उरोज, किती पण कडक ड्रेस घालून पण त्यातून दिसणारे टपोरे निप्पल्स, ३६-२४-३६ अशी फिगर आणि त्या फिगर ला साजेशी असलेली कमालीची गोलाकार गांड यामुळे मी मुलांना खूप आवडत असे.

माझ्या फिगर ची जादू मला माहित होती आणि म्हणून मी पण त्यांना जमेल तशी तडपवत असे. त्यांना माझ्या मागे लावून घेताना मला खूप आनन्द मिळत असे. मुले माझ्या मागे लागणे म्हणजे मला खूप काही तरी वेगळे केल्यासारखे वाटत होते. पण ते काही पुढे जॉब साठी कामाला येणार नव्हते.

शिक्षण संपले तसे मला जे मार्क्स होते त्यावर मला कुठे गावी जॉब मिळेना. ते बघून मला घरच्यांनी माझ्या बाबांच्या ओळखीच्या एक बाई शहरात होत्या. त्यांना माझ्या बद्दल सांगताच त्या म्हणाल्या “मी जिथे काम करते तिथे मी सुनीताला ला लावू शकते. माझ्या हाताखाली ती काम करू शकते आणि तसेही मी घरी एकटीच राहते त्यामुळे ती माझ्याकडे राहिली तरी चालेल. मला पण तेवढा आधार होईल”

हि सोने पे सुहागा ऑफर आमच्या घरातील नाकारतील च कसे ना. झाले माझी रवानगी त्या बाई कडे करण्यात आली. तिचे नवे सोनिया होते. तिच्याकडे जेव्हा मी गेले तेव्हा तिला बघून मी आवाकाच झाले.

एखाद्या चित्रपटात असण्याऱ्या हिरोईन सारखी ती देखणी होती. घारे डोळे, गोरापान उजळ रंग, चांगली उंची, उंचीला शोभेल अशी भरदार छाती, भरदार छातीचे ते टपोरे निप्पल्स, माझ्या ३६-२४-३६ फिगर ला फाईट देईल अशी कमालीची मादक फिगर, सिंहकटी कमरेला शोभेल अशी तिची ती गोलाकार गांड,, हलकासा मेकअप जो तिचे सौंदर्य उजळवून टाकत होता आणि तिच्या शरीराचे पुरेपूर प्रदर्शन करेल असा तो फॉर्मल ड्रेस. यामुळे सोनिया ला बघताच मी तिच्याकडे बघतच राहिले. तिचायत एक वेगळीच अदा होती.

तिने माझी चांगली विचापूरस केली आणि मला सेटल केले. दोन तिने दिवस असेच गेले आणि मग ती घेऊन मला तिच्या ऑफिस मध्ये गेली.  तिथे पण एक से एक मुली होत्या. त्यांना बघून मी गावाकडे ज्या उड्या मारत होते त्या किती पोकळ होत्या ते मला समजून चुकले. इथे तर माझ्या पेक्षा एक से एक देखण्या मुली होत्या. मी त्यात कुठेच लागत नव्हते. त्यामुळे मी खूपच खजील झाले होते.

सोनिया च्या केबिन बाहेरच मी बसत होते. कसे बसे मी काम शिकत होते. चुकत होते आणि पुन्हा बरोबर करत होते. खूप दिवस झाले हळू हळू करत मी सगळे काम कसे बसे नीट शिकले. सोनिया पण माझ्यावर खूप खुश होती. पण मला अजूनही तिने योग्य ती पगारवाढ आणि पोस्ट दिली नव्हती. ते बघून एकदा घरी असताना मी तिला या बाबत विचारले.

त्यावर ती मला म्हणाली “येऊ बघ सुनीता तुला तर माहित आहेच ऑफिस मध्ये एक से एक मुली आहेत ज्या हुशार आहेत, दिसायला देखण्या आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे त्या माझ्यासाठी काहीही करायला तयार आहेत. तूच सांग मग मी असे सगळे असताना तुला का पोस्ट द्यावी?”

तिच्या बोलण्याचा रोख बघून मी तिला म्हणाले “हे बघा काम तर कोणीपण करेलच. पण कामाच्या व्यतिरिक्त माणसाचे एक आयुष्य असते आणि त्यात मी तुम्हला नक्कीच खुश ठेवू शकते”

“म्हणजे नेमके काय करणार तू सांग जरा मला” ती मला म्हणाली.

“जश्या त्या मुली ऑफिस मध्ये तुमच्यासाठी काहीहि काम करायला तयार असतात तसे इथे घरी आल्यावर मी तुम्हाला खुश ठेवण्यासाठी काहीही करायला तयार आहे. अगदी काहीही” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “हो का? बघूया ना काय करते तू ते.चल माझे  पाय दाब बघू”

तिने असे म्हणताच मी तिचा हात माझ्या हातात घेतला आणि तिला घेऊन मसाज रूम मध्ये जसे घेऊन जातात तसे घेऊन बेडरूम मध्ये गेले. वन पीस नाइटी तिने घातली होती. काळ्या रंगाच्या त्या नाइटी मध्ये तिचा देह खूपच मदमस्त दिसत होता. तिला मी बेड वर झोपवले आणि तिचा एक पाय हलकासा दाबू लागले. माझ्या हाताचा तो मुलायम स्पर्श तिला होताच ती मला म्हणाली “सुनीता तुझा हात किती मऊ आहे ग. खूप बरे वाटले”

त्यावर मी तिला म्हणाले “तुम्ही डोळे बंद करून पडा. बघा मी तुम्हाला किती रिलॅक्स करते ते. असे म्हणून मी माझ्या मोबाईल मध्ये बारीक रोमँटिक पण शांत गाणी लावली आणि तिचे पाय दाबू लागले.तिच्या त्या गोऱ्या पायांना बघून माझी योनी वळवळ करू लागली होती. तिचे पाय दाबत असतानाच मी माझी बोटे तिच्या पायांवरून वर आणि खाली करत अगदी अलगद जसे मोरपीस फिरवतात तशी फिरवू लागले.

माझी ती कृती तिला अनपेक्षित होती. त्या कृतिने ती शहारली आणि थोडेसे पाय तिले दुमडून घेतले. पण तिचा हा विरोध काही फार काळ टिकला नाही. मी मतिचे पाय बाजूला केले आणि तिच्या मांड्या उघड्या पडतील हे बघितले. तिचे पाय दाबत चोळत मी सरळ वर वर सरकले. तिच्या त्या गोऱ्या भरगच्च मांड्या मी सुरवातीस माझ्या हाताने दाबू लागले आणि मग हळू हळू करत माझा मुलायम हात त्यावरून फिरवू लागले.

मी तिचा ड्रेस इतका वर केला होता कि तिची ब्रँडेड निळ्या रंगाची निकर मला दिसू लागली होती. तिच्या मांडीचा मसाज करत करत मी तिच्या योनिवरून माझा हात फिरवत तिला मसाज देऊ लागले. आता मात्र ती भलतीच गरम झाली. तिने तिचे पाय फाकवले आणि मला जागा करून दिली. ते बघून मी अलगद हाताने तिची निकर खाली काढली आणि तिला नग्न केले.

निकर जशी काढली तसाच तीचा मी ड्रेस पण काढला आणि तिला  पूर्ण नग्न केले. माझा ड्रेस काढून तिच्यासारखीच मी पण नग्न झाले. तिचे पाय फाकवुन तिच्या जांघेत मी माझे तोंड घातले आणि तिच्या योनिवरून ते घुसळू लागले. माझी जीभ मी झटकन बाहेर काढून ती तिच्या योनिवरून जशी फिरवू लागले तशी तिची योनी कमालीची फुगीर झाली. तिच्या योनीचे पदर अलगद बाजूला होत असल्याचे मला जाणवू लागले.

ती पूर्ण बेभान झाली आहे हे बघून मी जोरजोरात तिची योनी चाटू लागले. माझ्या हाताने मी तिच्या छातीला पण त्याच वेळी वर दाबू लागले, त्यांचे निप्पल्स माझ्या हाताने धरून बाहेर ओढू लागले. त्यामुळे तर तिची योनी भयानक मोठी आणि ओलीचिंब झाली होती. ती पूर्ण बेभान झाली आहे बघून मी माझ्या हाताची दोन बोटे तिच्या योनीत कोंबली. हळू हळू करत त्यांना मी आत बाहेर करू लागले.

“आह आह आह आह” करत ती ते एन्जॉय करू लागली होती. ते रममाण झाली आहे त्यात तेच हेरून मी जागची उठले. तिचे पाय फाकवले होतेच त्यातच मी माझ्या पायाची अडक बसेल अश्या बेताने मी माझे पाय ठेवले कि माझी योनी तिच्या योनीवर जाऊन बसली. मी तिच्या योनीवर माझी योनी जोरजोरात रगडु लागले. माझ्या तरुण न वापरलेल्या योनीचा तिच्या योनीला स्पर्श होताच तिला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

एकसारखी मी माझी योनी तिच्या योनीवर रगडत होते आणि ती पण तिची कंबर खालून उचूलन मला तितकाच आवेगपूर्ण प्रतिसाद देत होती. खूप वेळ आम्ही आमच्या योन्या एकमेकांवर रगडून झाले आणि आमचे वीर्य एकाच वेळी आमच्या  योनीच्या बाहेर बाहेर आले. आम्ही एकमेकींचे वीर्य मनसोक्तपणे पिले आणि आम्ही शांत झालो.

दुसऱ्याच दिवशी मला तिने चांगली पोस्ट पण दिली आणि भरगोस पगारवाढ पण दिली. तेव्हापासून मी सोनियाला रोजच तिच्या घरी खुश करत आहे.माझी अपलावधीत झालेली प्रगती बघून माझ्या घरचे पण खूपच खुश झाले. त्यांना काय माहित मी काय केले होते ते पण एक मात्र होते कि माझ्या फिगर ने मला योग्य ती साथ दिली होती आणि आजही देत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *