बॉसने नशेत पुच्ची चाटली – Marathi sex stories

सर्व वाचक मंडळींना माझ्याकडून सप्रेम नमस्कार. मी नीता आज तुमच्या समोर माझी आणि माझ्या बॉसची गोष्ट घेऊन हजर आहे.

मी मुंबईत एका खाजगी कंपनीमध्ये काम करते. मागच्याच महिन्यात मला तिथे नोकरी मिळाली होती. मी त्या कंपनीच्या मॅनेजरची सेक्रेटरी म्हणून नियुक्त झाले होते.

आता सेक्रेटरी म्हटल्यावर दिवस असो व रात्र मला मॅनेजर कधीही फोन करून इकडच्या तिकडच्या गोष्टी करायचा. सुरुवातीला मी घरी असताना माझ्या बॉसशी बोलणं टाळायचे.

पण तरीही बॉस सारखं फोन करून परेशान करायचे. मी बॉसचा फोन जर उचलला नाही तर लगेच दुसऱ्या दिवशी बॉस मला शिव्या घालायचा. म्हणून मग मी काही दिवसांनी नेहमी फोन उचलून बोलायला सुरू केलं.

सुरुवातीला तर बॉस कामाबद्दल बोलून फोन ठेवून द्यायचे. पण मग नंतर हळूहळू विषय कामावरून दुसरीकडे पण फिरू लागले. मग आम्ही रोज एकमेकांना स्वतःबद्दल पण सांगू लागलो.

मला अगोदर ज्या बॉसचा राग यायचा, त्याच बॉसच्या फोनची मी आता वाट पाहू लागले. आता मनातल्या मनात आम्ही दोघेही एकेमेकांना पसंद करू लागलो होतो.

मी दुसऱ्याच गोष्टी सांगत बॉस बद्दल सांगायचं तर विसरूनच गेले. माझ्या बॉसचं वय जेमतेम ४५ च्या जवळपास असेल. आणि मी नाजूक कोमल आताच २६ वर्षांची झाली होते.

बॉसचं लग्न होऊन त्यांना एक मुलगा पण होता. त्यांचा मुलगा कॉलेजमध्ये जात होता. आणि मी नकळत एका विवाहित माणसाच्या प्रेमात पडले होते.

आता आमच्या दोघांमध्ये खूप मस्त नातं बनलं होतं. मला नोकरीवर येऊन फक्त चार महिने झाले होते आणि ह्या चार महिन्यांत मी बॉस बद्दल प्रत्येक गोष्ट जाणून घेतली होती.

बॉसला कधी कशाची गरज पडेल हे मला अगदी बरोबर माहीत असायचं. बॉस पण माझ्यावर जाम खुश होते. तेवढ्यात एका मोठ्या कंपनीने त्यांचं काम आम्हाला देण्याचं ठरवलं.

ही वार्ता समजताच ऑफिसमधील प्रत्येक जण खूप खुश होता. कारण जी कंपनी आमच्याकडे काम सोपवत होती, ती खूप मोठी आणि नामांकित होती.

पुढच्या दोन आठवड्यात आम्हाला चार प्रोजेक्ट मिळाले. आमचं ऑफिस छोटं होतं पण काम चोख करण्यात आमचा हातखंडा होता. त्यामुळेच आम्हाला हे चार प्रोजेक्ट मिळाले असावेत.

सर्व प्रोजेक्ट मिळाल्यावर बॉसने सर्व स्टाफ सोबत एक मिटिंग घेतली. आणि सर्वांना त्यांची कामे वाटून देण्यात आली. आता कामाचा खूप जास्त लोड होता त्यामुळे सर्वजण रात्री उशीरा पर्यंत काम करायला लागले.

बॉस सुद्धा सर्व ऑफिस बंद होईपर्यंत तिथेच थांबून काम करत. बॉस घरी जात नाहीत म्हणल्यावर मला सुद्धा त्यांच्या सोबत थांबणं जरुरी होतं. सर्वजण खूप मेहनत घेत होते.

सर्वांनी मेहनत घेऊन दोन महिन्यांत काम संपवलं. काम संपल्यावर बॉसने सर्व स्टाफसाठी एक छोटीशी पार्टी ठेवली. पार्टीचं आयोजन खूप मस्त करण्यात आलेलं होतं.

खैर सर्वजण खुश होते, कारण त्यांचा पगार वाढणार होता. सर्वजण पार्टीचे मजे घेत होते. तेव्हा अचानक मला माझा फोन वाजल्याचा आवाज आला.

मी फोन पाहिला तर बॉस मला फोन करत होते. मी फोन उचलून त्यांच्याशी बोलू लागले. पण मला काहीच ऐकू येत नव्हतं. मग शेवटी मी फोन कट केला.

पण आता माझ्या मनात सुद्धा अस्वस्थता निर्माण होऊ लागली. बॉसने का फोन केला असेल, वगैरे वगैरे. थोड्या वेळाने परत बॉसचा फोन आला, मी पार्टीमध्ये इकडे-तिकडे पाहिलं.

पण मला बॉस कुठेच दिसले नाहीत. मग मी तिथून बाहेर आले आणि परत बॉसला फोन केला. बॉसने फोन उचलला आणि ते मला त्यांच्या जवळ बोलावत होते.

बॉस कुठेयत हे काही मला समजत नव्हतं. मी मग आतमध्ये जाऊन नीट पाहिलं तर मला बार जवळ बॉस बसलेले दिसले. बॉस दारू पिऊन पूर्णतः आऊट झाले होते.

मी बॉस जवळ जाऊन तिथे त्यांच्या बाजूला बसले. मला पाहून बॉसने माझ्या मांडीवर आपला हात ठेवला, आणि माझ्याशी गप्पा मारायला लागले. बॉस माझी स्तुती करत होते.

बॉस म्हणाले, “नीता तुला मी जेव्हा इंटरव्ह्यू साठी पहिल्या वेळेस पाहिलं होतं, तेंव्हाच तुझी निवड केली होती. तू खूप सुंदर आहेस, आणि हुशार देखील.”

बॉस बोलण्यात खूप अडकत होते, ज्यामुळे स्पष्ट समजत होतं की आता बॉसला घरी जायला हवं. मी त्यांना म्हटलं, “सर आता आपण घरी जाऊयात, चला.”

असं म्हणून मी त्यांना उठवण्याचा प्रयत्न केला. पण ते काही उठेनात. मग मी त्यांचा हात माझ्या खांद्यावर घेऊन त्यांना तेथून उठवलं. मग बॉसला मी सहारा देत देत आभार आणून त्यांच्या गाडीमध्ये बसवलं.

बॉस ह्या अवस्थेत गाडी चालवू शकत नव्हते, म्हणून मी स्वतः त्यांना त्यांच्या घरी सोडण्याचं ठरवलं. बॉस अजून सुद्धा बडबड करतच होते.

ते म्हणाले, “नीता मी तुझ्या प्रेमात पडलोय. मी नेहमी तुला भोगण्याचे स्वप्न पाहत असतो.पण तू तर परी आहेस, आणि मला परी कशी मिळेल?”

बॉसने परत त्यांचा एक हात माझ्या मांडीवर ठेवून चोळायला सुरुवात केली. बॉसच्या ह्या अशाप्रकारे मांडीवरून हात फिरवण्याने मी सुद्धा उत्तेजित होऊ लागले.

मी ह्या वेळेस एक ड्रेस घातला होता जो माझ्या गुडघ्यांपर्यंत होता. सुरुवातीला तर बॉसने माझ्या ड्रेसच्या वरून हात फिरवला आणि नंतर त्यांनी माझ्या ड्रेसला वर सरकवले.

ड्रेस वर सरकवताच माझी मांडी उघडी पडली आणि बॉसला त्यांचं ध्येय मिळालं. मी बॉसची कार चालू करून मुख्य रस्त्यावर घेतलीच होती. तोच बॉसने खाली वाकून माझ्या नागड्या मांडीवर चुंबन द्यायला सुरुवात केली.

बॉस नशेच्या अवस्थेत होते म्हणून मी त्यांना काही बोलू पण शकत नव्हते. मी पण बॉसची दिवानी झालेली होते. बॉसने आज मला जर संभोग करण्यासाठी जरी मागणी घातली असती, तर मी ती नाकारली नसती.

आणि बॉस ह्या अशा अवस्थेत माझ्या नागड्या मांडीवर चुंबन घेत होते. मी पण त्यांना थांबवलं नाही. माझ्याकडून परवानगी आहे हे समजताच बॉसने माझा ड्रेस अजून वर करायला सुरुवात केली.

मी खूप हळू गाडी चालवत होते, कारण म्हणजे बॉस हे सर्व करून माझं लक्ष विचलित करत होते. बॉसने आता माझ्या दोन्ही मांड्या आपल्या हातात धरून दाबण्यास सुरू केलं.

मी गाडी थेट बॉसच्या घराकडे वळवली. इकडे बॉस आतापर्यंत माझ्या मांड्यावरून माझ्या जांघेपर्यंत पोहोचले होते. क्षणातच बॉसने माझ्या पॅन्टीजवर आपला हात नेला.

बॉसने भलेही माझ्या पॅन्टीज वरून माझ्या पुच्चीला शिवलं होतं, पण त्या एका स्पर्शाने मी माझं भान हरवून बसले. लगेच मी कार रस्त्याच्या बाजूला घेऊन थांबवली.

कार थांबवताच बॉसने माझी कंबर आपल्या हातात घेऊन माझ्या दोन्ही पायांमध्ये आपलं डोकं घुसवलं. मी स्वतःच उत्तेजित असल्याने मला पण हे सर्व आताच हवं होतं.

म्हणून मी बॉसला थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट मी सुद्धा आपले दोन्ही पाय अजून फाकवले. जेणेकरून बॉसला काही अडचण येणार नाही.

मी आता बॉसच्या केसांमधून हात फिरवत बॉसचं डोकं माझ्या दोन्ही पायांमध्ये दाबत होते. मी लगेच माझी सीट थोडी मागे सरकवली, जेणेकरून बॉस आरामात माझी पुच्ची चाटून मला मजा देऊ शकतील.

बॉस लगेच आपल्या साईटवरून उठून माझ्या समोर येऊन बसले. त्यांनी माझ्या सीटला पूर्णतः मागे लोटलं, आणि आता माझ्या ड्रेसला माझ्या पोटावर खेचून माझ्या पॅन्टीजच्या बाजूने आत बोटं घुसवू पाहत होते.

बरं झालं आम्ही शहराच्या बाहेरच होतो, नाहीतर आम्हाला आतापर्यंत दहा जणांनी येऊन गाडी काढायला सांगितलं असतं. खैर बॉसने माझ्या पॅन्टीजच्या बाजूने आपली दोन बोटे आत घुसवली.

आणि माझ्या पुच्चीवर फिरवायला लागले. माझी पुच्ची एव्हाना ओली झालीच होती, त्यामुळे त्यांना अजून मजा आली असेल. मग बॉसने माझी पॅन्टीज पूर्णतः एका बाजूला केली आणि आपले ओठ माझ्या पुच्चीवर ठेवले.

बॉसच्या ओठांचा स्पर्श आहह्ह मी त्या क्षणाचं वर्णन कोणत्या शब्दांमध्ये करू, मला काही समजत नाहिये. बॉसने लगेच आपले एक बोट माझ्या पुच्चीमध्ये घुसवलं आणि इकडे तिकडे फिरवून मग बाहेर काढलं.

बोट माझ्या पुच्चीतून बाहेर काढल्यावर मी त्यांच्याकडे पाहू लागले. तर बॉसने माझ्याकडे हसून पाहत ते बोट आपल्या तोंडात घेतलं. आणि कामुक पद्धतीने बॉस त्या बोटाला चाटु लागले.

बोट चाटून झाल्यावर बॉसने मग माझी पॅन्टीज पकडून खाली खेचून काढण्यास चालू केलं. मी पण माझी गांड उचलून बॉसला पॅन्टीज काढण्यात मदत केली.

दुसऱ्याच क्षणात माझी पॅन्टीज बॉसने काढून वेगळी केली. एक तर कारमध्ये हे सर्व करायला जास्त जागा नसते. त्या अडचणीमध्ये सुद्धा बॉसला माझी पुच्ची चाटण्याची एवढी का इच्छा आहे, हे मला कळत नव्हतं.

माझी पॅन्टीज निघताच बॉससमोर माझी चिकणी पुच्ची उघडी झाली. मी आजकाल नेहमीच माझ्या पुच्चीला चिकणी बनवून ठेवत होते, कारण मला बॉससोबत कधीही मौका मिळू शकत होता.

आणि आज आता तो मोका आलेला होता. लगेच मी बॉसच्या तोंडाला माझ्या दोन्ही पायांमध्ये दाबलं. बॉसने माझ्या पुच्चीच्या बाजूला हलक्या दातांनी चावलं.

चावल्याने माझ्या तोंडातून एक हलका आवाज निघाला आआह्हह. बॉसने माझ्याकडे लक्ष न देता एक हात वर घेऊन माझ्या स्तनांना दाबण्यास सुरुवात केली.

एक तर अगोदरच ड्रेस घातल्यामुळे फिट होता, आणि आता बॉस कपड्यांवरूनच माझे स्तन दाबत होते. ह्यापेक्षा जास्त उत्तेजित करणारा क्षण अजून कोणता असेल.

बॉस माझ्या पुच्चीच्या वरच्या भागाला चाटत आपलं एक बोट माझ्या पुच्चीमध्ये फिरवत होते. बोट आतमध्ये फिरवण्याने माझ्या पुच्चीच्या दाण्याला बार-बार त्याचा स्पर्श होत होता.

थोड्याच वेळात माझं अंग अकडायला सुरुवात झाली, मी बॉसच्या डोक्याला माझ्या पुच्चीवर गच्च दाबून ठेवलं. आणि पुढच्याच क्षणी माझ्या पुच्चीतून पाणी येण्यास सुरू झालं.

मी आता तात्पुरती संतुष्ट झाले होते. बॉस माझ्या पुच्चीच्या कामरसाला चाटून साफ करत होते. थोड्याच वेळाने मी बॉसला उठून बाजूला होण्यास सांगितलं.

बॉस बाजूला होताच मी माझे कपडे ठीक केले. पॅन्टीज घालणार होते, तोच बॉसने माझी पॅन्टीज आपल्याकडे घेतली आणि मला तसच राहण्यास सांगितलं.

बॉसचा नशा पण आता उतरला होता. त्यामुळे मी गाडी शहरात घेतली आणि चौकामध्ये उतरून बॉसला त्यांच्या घरी जाण्यास सांगितलं. आम्ही दोघेपण मनातून खूप खुश होतो.

पण आता कुणीही एकमेकांशी नजर मिळवत नव्हतं. बिना पॅन्टीजचं मला थोडं अवघडल्यासारखे होत होतं. बॉसची कार तेथून निघाल्यावर मग मी ऑटो करून माझ्या खोलीवर आले.

तर मित्रानो तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा. ही माझ्या आयुष्यातील एक खरी घटना आहे. तुमच्या प्रतिक्रिया ऐकून आम्हाला खूप छान वाटेल.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *