माझ्या आवडत्या कामुक काकीला ठोकले – Marathi Kamuk Kaki Thokli Story

मित्रानो नमस्कार माझे नाव महेश आहे. मी आज तुम्हाला  एक छान गोष्ट सांगणार आहे. हि अशी गोष्ट आहे कि  जिचा विचार केला तर तुम्ही पण म्हणाल कि खरंच असे माझ्या म्हणजे तुमच्या बाबतीत पण व्हायला हवे. चला तर मग ऐकू माझी कहाणी.

आपण मुलांना सम्भोग म्हणजे सर्वस्व असते. एका छोट्या भोकाला मिळविण्यासाठी आपण काय काय करतो याचे काहीच बंधन किंवा भान आपल्याला नसते आणि हे मी तुम्हाला वेगळे सांगण्याची गरज देखील नाही. तरी पण प्रत्येकाला आपल्या आयुष्यात एखादी तरी अँटी असावी असे वाटत असतेच जी अँटी आपल्याला हवे तेव्हा संभोग सुख देईल आणि आपल्याला हवे नको ते सगळे बघेल. पण असे मिळणे म्हणजे नशीबच पाहिजे जे माझे होते. माझ्या आयुष्यात अशी एक स्त्री होती कि जी माझा सगळा खर्च देखील करत असे आणि मला हवे ते संभोग सुख पण देत असे.

तुम्ही म्हणाल कि हि अँटी होती तरी कोण. तर  त्याचे उत्तर असे आहे. ती अँटी दुसरी तिसरी कोणी नसून माझी काकी च होती / आहे. हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा आम्ही जिथे रहायला होतो तिथेच काका पण रहायला आला होता. काका  आधी आमच्या इकडे रहाण्यास नव्हता. दुसऱ्या गावी होता तो. त्याच्या नोकरीमुळे त्याची बदली सतत या  ना त्या गावी होत असे. यावेळी पण त्याची बदलीच झाली होती पण नेमकी आमच्या गावी.

त्याने आमच्याच अपार्टमेंट मध्ये एक फ्लॅट आमच्या बरोबर समोर घेतला आणि तो तिथे राहायला आला. सततच्या होणाऱ्या बदल्यांमुळे काकी जाम वैतागली होती. त्यामुळे त्यांची असा निर्णय घेतला होता कि आता जरी बदली झाली तरी काकी इकडेच राहील आणि फक्त काका बदलीच्या ठिकाणी जाणार. यात सगळ्यात जास्त या निर्णयामुळे कोण खुश झाले असेल तर तो मी होतो. याचे कारण होते माझी काकी.

सविता नाव होते माझ्या काकीचे. सविता दिसायला खूप छान होती. तिची फिगर काही ३६-२४-३६ अशी जरी नसली तरी तरी समोरच्याला घायाळ करण्याची ताकद नक्कीच त्यात होती. थोडीशी जाडी वाढली होती तिची हल्ली पण म्हणून काय तिच्या मादक शरीराचे आकर्षण माझे अजिबात कमी झाले नव्हते. तिच्या साडीतून तिची जाबदारद्स्त मोठी  असलेली छाती बघून मी पुरा वेडापिसा होऊन जात असे.

तिची साडी कशीबशी तिच्या त्या शरीराला  झाकून घेत असे. त्यामुळे तिच्या कमरेच्या खालचा भाग तसा बऱ्यापैकी उघडाच असल्याचे वाटत होते. ते बघून तर मी अजूनच जास्त गरम होत असे. माझे आणि तिचे संबंध खूपच चांगले होते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मी तिला पटवले होते आणि मी तिला जमेल तेव्हा ठोक ठोक ठोकून काढत असे. आमची अडचण हि होती कि काकाची बदली सतत होत असल्याने ती लांब गेली कि आमच्यात  खंड पडे.

पण आता ती अडचण नव्हती. घरा समोरच आल्याने मी जसा खुश झालो होतो त्या पेक्षा जास्त खुश ती झाली होती. कारण शेवटी तिला पण माझ्या सारखा तरुण मुलगा उडवून घेण्यास मिळत असल्याने तिला पण ते पाहिजेच होते ना. ते दोघे आले आणि सेट झाले. मी योग्य वेळेची. काका नेमका आल्या आल्या दोन दिवस कामा साठी म्हणून बाहेर गावी जाणार होता. आमच्यासाठी ती योग्य वेळ होती.

काका  सकाळी लवकर गेला. ते बघून मी लगेचच काकी कडे गेलो . मला आत  घेताच तिने दार लावले आणि मला कडकडून मिठी मारली. तिच्या मानाने माझी शरीरयष्टी किरकोळ च होती. पण माझे हिसडे मात्र तिला सोसवत नसत. मी तिला ठोकताना मला प्रचंड ताकद येत असे आणि तिला मी अतिशय वेगाने व ताकदीने ठोक ठोक ठोकून काढत असे.

आत येताच तिच्यावर मी  तुटून च पडलो. जवळपास तीन महिने आम्ही एकमेकांना भेटलो नव्हतो. त्यामुळे तो गॅप आम्हाला कधी एकदा भरून काढतो असे होऊन बसले होते.निळ्या रंगाच्या साडीत तिचे ते मादक मोठाले शरीर बघून नेहमी प्रमाणे माझा सोटा वळवळ  करू लागला. तिने माझ्या साठी खूप सारे टीशर्ट्स आणले होते. ते ती मला दाखवू लागली होती. पण माझे लक्ष त्यात अजिबातच नव्हते. मला पाहिजे होते ते म्हणजे तिचे शरीर.

तीच्या शेजारी बसून मी तिला माझ्या मिठीत घेतले आणि ती जे काही दाखवत आहे ते बघू लागलो. पण ते करत असताना मी माझा हात तिच्या खांद्यावर ठेवला होता. खांद्यावर ठेवलेला हात मी हळू हळू करत तिच्या  छातीकडे नेला व वरून तिच्या ब्लाउज मध्ये घुसवला. माझा हात आत जाताच मला माझ्या हाताला तिच्या निप्पल्स चा स्पर्श झाल्याचे जाणवले. मी तिचे निप्पल्स चिमटीत पकडून ओढू लागलो, हळू हळू करत तिची छाती दाबू लागलो.

ती पण मग गरम झाली. तिने ते टीशर्ट बाजूला टाकले आणि माझा हात पकडून तिची छाती जोरात दाबून घेण्यास सुरवात केली. तिची छाती आता चांगलीच फुगीर आणि उठावदार झाल्याचे मला लक्षात आले. तिला मी माझ्याकडे केले आणि माझे तोंड तिच्या तोंडावर ठेवून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या छातीवरचा हात त्याचे काम नेटाने तिकडे करत होताच. पण तिचे चुंबन घेण्याचा वेग जसा वाढत होता तास माझा तिची छाती दाबण्याचा वेग देखील खूपच वाढला होता.

तिच्या ब्लाउज ची बटणे मी काढून तिच्या कबुतरांना रिकामे केले. खूप दिवसानी मला त्यांचे दर्शन होत होते त्यामुळे मी त्यांच्यावर अक्षरशः तुटूनच पडलो. तिला बेड वर मी पाडले आणि तिच्या छातीला मी प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो. दाबत दाबत तिची एक बाजूची छाती मी माझ्या तोंडात घेतली वि तिला चोकू लागलो. हे करत असताना मग मी हळूच माझा हात तिच्या छातीवरून काढून तिच्या मांडीकडे नेला. तिची साडी मी हाताने हळू हळू करत वर केली.

साडी वर करताच तिने घातलेली फुला फुलांची  निकर मला दिसली. प्रचंड फुगीर झालेल्या तिच्या योनीवर ती निकर अशी काही चिकटून बसली होती कि त्यातून देखील तिच्या योनीचे पदर मला स्पष्टपणे दिसत होतेच. मी एक छाती चोकत होतो आणि खाली हाताने तिच्या निकर वरून तिच्या योनीला कुरवाळू लागलो होतो. माझ्या हाताची जादू लगेचच काम करून गेली. तिच्या योनीचा आकार वाढू लागला.

तसेच मी हात तिच्या निकर मधून आत घातला आणि तिच्या योनीत माझी दोन बोटे अलगद घातली. दोन्ही बोटे आत गेल्याचे बघून मी हळू हळू करत त्यांना आत बाहेर करू लागलो. एके तिने तिचा हात माझ्या चड्डीत घातला होता आणि माझे ते प्रचंड मोठे हत्यार तिच्या हातात घेऊन त्याला हलवायला चालू केले होते. मी तिची योनी हाताने कुरवाळत होतो तर ती माझा सोटा हलवत होती. आम्ही एकमेकांचे हस्तमैथुनच करत होतो.

आम्ही दोघे पण बेभान झालो होतो. तिने मला बाजूला केले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन ती त्याला चोकू लागली. तिला माझ्या सोटायची सवय होतीच. त्यामुळेच तिने माझा पूर्ण सोटा तिच्या तोंडात घेऊन जमेल तितका सक करण्यास सुरवात केली. हे करताना तिची गांड . माझा हात तिच्या गांडीच्या जवळ जात होताच. त्यामुळे मी तिच्या गांडीच्या भोकाला कुरवाळत कुरवाळत तिच्या योनीला पण पुन्हा एकदा माझी बोटे आत घालून कुरवाळू लागलो. त्यामुळे तर ती पुरी बाद झाली.

मग मी तिला थांबवले आणि तिला तसेच गुडघ्यावर बसविले. तिच्या मागून मी तिच्या योनीत माझा सोटा कचकन कोंबला व माझी कंबर एक क्षण पण न घालवता काच काच करत मागे पुढे करू लागलो. “आह आह आह आह किती छान, किती दिवसांनी मला ठोकतो आहेस रे माझ्या सोन्या. कर अजून जोरात कर.” असे म्हणत ती मला अधिक गरम करून मला तिच्यावर उडवून घेत होती.

प्रचंड वेगाने एकसारखे ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला. ओला चिंब झालेला माझा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. व्योक व्योक करत तिने जसा माझा सोटा चोखायला सुरवात केली तसे त्यातून बघता बघता वीर्याचा फवारा बाहेर आला देखील. तिच्या तोंडात माझे सगळे वीर्य सांडले. माझा कोटा खूपच जास्त होता. त्यामुळे तिचे तोंड माझ्या वीर्याने पूर्ण भरून गेले आणि ते बाहेर तिच्या चेहऱ्यावर आणि गळयावर येऊन ओसंडू लागले.

तिने ते सगळे वीर्य मन लावून पिऊन टाकले. अंगावर पडलेले आणि माझ्या सोटयावर राहिलेले वीर्य देखील तिने सगळे पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो. तिने आणलेले सगळे टीशर्ट मी घेतले आणि बघत बसलो. त्या दोन दिवशी मी काकी ला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि तेव्हापासून काकी कुठेच गेली नाही. काकांची बदली झाली तरी ती इकडेच थांबली आणि आमचा हा डाव आयुष्यभर चालू राहिला हे नक्की.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *