मामी सोबत उडाली माझ्या पहिल्या संभोगाची चकमक

हॅलो. हॉट मराठी स्टोरीजच्या पुरुष वाचकांसह माझं विशेष धन्यवाद त्या मुलींना जे मला ईमेलवर माझ्या कहाण्यांना भरभरून प्रतिसाद देतात. माझं नाव संदीप असून मी 28 वर्षाचा तरुण आहे. मी महाराष्ट्रातल्या एका छोट्या शहरातला आहे. मी सध्या पुण्यात आयटी कंपनीत जॉबवर आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या आयुष्यातील एक घटना सांगत आहे. काही वर्षा आधी जेव्हा मी पदवीच्या शेवटच्या वर्षाला होतो तेव्हा ही घटना घडली.

माझ्या उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये मी नेहमीच माझ्या आजीच्या गावाला जायचो. माझी आजी स्वर्गवासी झाली आहे. माझे मामा आणि त्यांची पत्नी म्हणजेच या कहाणीची नायिका म्हणजे माझी मामी आणि त्यांचा दहा वर्षाचा मुलगा असे हे तिघे राहायचे.

माझ्या मामाचं लग्न मी सातव्या वर्गात असताना झालं. मी अठरा वर्षाचा होईपर्यंत माझ्या मनात मामीबद्दल कोणतीच वाईट भावना नव्हती. हळूहळू मी सेक्सबद्दल कल्पना करायला लागलो.

एकदा मी त्यांच्या घरी उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये गेलो होतो. गावात कार्यक्रम होता. रात्री जेवण झाल्यानंतर माझे मामा आणि दुसरे दोन नातेवाईक भाऊ हॉलमध्ये झोपले. माझी मामी, तिचा मुलगा आणि मी आत मधल्या एका वेगळ्या खोलीत झोपलो. माझी मामी मध्ये झोपली आणि मी तिच्या डाव्या बाजूला होतो. तिने मला लहानपणापासूनच पाहिलं होतं त्यामुळे तिला किंवा मामाला मला तिच्या सोबत झोपू द्यायला काहीच समस्या नव्हती. काहीही झालं तरी शेवटी मी तिच्यासाठी मुलगाच होतो.

त्या रात्री अगदी पहिल्यांदाच मी माझ्या मामी विषयी कल्पना करायला लागलो होतो. मला झोप येत नव्हती. मी झोप येत असल्याचे नाटक करत माझा हात तिच्या पोटावर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होतो. एकदा तरी ठेवलाही. हळूहळू माझा लवडा उठायला लागला. मी एकदा तिचे वक्ष सुद्धा हळूच दाबलं होतं. त्या रात्री साठी हे सर्व पुरेसं होतं. मी अगदी आतून घाबरलो होतो. त्यामुळे मी पुढे काही करू शकलो नाही.

दुसऱ्या दिवशी सर्व गोष्टी नॉर्मल होत्या. मी नेहमीच तिच्याबद्दल कल्पना करून हस्तमैथुन करायला लागलो होतो. माझ्या मामाचे घर एका खेड्यामध्ये होतं आणि माझी मामी एक खेडेगावातली स्त्री होती. मी आमच्या कुटुंबातील पहिलाच मुलगा होतो जो पदवी शिकत होता. त्यामुळे मला नेहमीच विशेष वागणूक कुटुंबातून मिळायची.

असंच एकदा उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मी त्यांच्या घरी गेलो होतो. दुपारच्या वेळी मी पोहोचलो. मामा त्यांच्या कामानिमित्त बाहेर होते आणि मुलगा शाळेत गेला होता. मामीने आनंदाने माझं स्वागत केलं. आम्ही दोघांनीही सोबत जेवण केलं आणि गप्पा करायला लागलो. मी टीव्ही बघत होतो.

संध्याकाळच्या वेळी तिने मला चहा दिला. मग ती तिचे दररोजचे घरगुती काम करायला लागली. मी तिच्या आसपास घुटमळत तिच्याशी बोलत होतो. मला माहिती नव्हतं की त्या दिवशी मला सरप्राईज मिळणार आहे!

एकमेकांशी बोलताना ती माझ्या जवळ आली आणि तिने तिचे हात माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि म्हणाली- तू तुझ्या पदवीच्या शेवटच्या वर्षाला आहेस. हा सत्र संपल्यावर तू पुण्याला जाशील आणि आम्हा सर्वांना विसरशील?

मित्रांनो विश्वास ठेवा माझं मन तिच्या या वागणुकीने एकदमच भारावलं. जरी तिच्या एकदमच अश्या वागणुकीने मी भारावलो असलो तरी तिच्या वागण्यात काहीच चूक नव्हती. पण अशा प्रकारची गोष्ट या आधी कधीच घडली नव्हती. मी तिला स्मितहास्य देत तिच्याकडे बघत होतो. पण मला माहिती झालं की आता मला संधी आहे आणि मला ती पकडायलाच हवी.

मी म्हणालो- असे काही नाही मामी. मी कसे काय विसरू शकतो माझ्या लाडक्या मामीला?

मामी- मला माहिती आहे तू विसरशील.

मी म्हणालो- असं कसं म्हणू शकता तुम्ही? मी नाहीच विसरणार. पण तरीही तुम्ही मला असं काही तरी द्या की मी तुम्हाला नेहमीच आठवणीत ठेवेल आणि कधीच विसरणार नाही.

मामी म्हणाली- मी काय देऊ शकते तुला?

मी म्हणालो- काहीही द्या ज्याने मी आनंदी होईल.

मामी म्हणाली- तू सांग तुला काय हवं?

मी तिचे हात माझ्या खांद्यावरून काढले आणि माझ्या कमरेवर ठेवले. माझे दोन्ही हात मी तिच्या मानेभोवती घेरले. मग हळूच मी तिच्या पाठीमागे गेलो आणि मागून तिला मिठी मारली. माझा चेहरा मी तिच्या कानाजवळ नेला.

मी म्हणालो- मामी काहीही द्या अगदी आनंदाने जे तुम्ही देऊ शकाल.

मामी म्हणाली- माझ्याकडे तर काहीच नाही. तूच सांग तुला काय पाहिजे?

माझ्या मनात मी ओरडून सांगत होतो मला तुम्ही पाहिजे, मामी मला तुमचे वक्ष हवेत, मला तुमची पुदी हवी! मी थोडीशी हिम्मत एकवटली आणि तिच्या गालावर किस केलं. ती मागे वळली आणि माझ्या कमरेवर चिंमटा काढला. मला कमरेवर गुदगुल्या झाल्या. तसा मी तिला म्हणालो- मामी मला फार गुदगुल्या होतात.

मामी म्हणाली- खरंच? खोटं बोलू नको.

मी म्हणालो- खरच. तुम्हाला नाही होत का गुदगुल्या जेव्हा कोणी तुमच्या कमरेवर हात लावला तर?

मामी म्हणाली- नाही.

मी म्हणालो- बघू बरं.

असं म्हणून मी तिच्या कमरेवर स्पर्श करायला सुरुवात केला. ती त्यावेळेस गाऊन घालून होती.

मी तिला विचारलं- आता गुदगुल्या होत आहेत का?

ती म्हणाली- नाही.

हळूहळू मी माझा हात वरती मी तिच्या बुब्स वर नेला. तिने काहीच म्हटलं नाही. माझ्या आश्चर्याने तिने ब्रा घातली नव्हती. हळूच मी तिचे वक्ष दाबले. मी तिचा श्वास जाणवू शकत होतो.

माझा लवडा तिच्या गांडीला स्पर्शत होता. मी तिला घट्ट पकडले.

मी- तुम्हाला गुदगुला यासाठी होत नसाव्यात कारण मी तुम्हाला कपड्यांवरून हात लावत आहे.

तिने काहीच म्हटले नाही. मी तिचे बुब्स सुद्धा हातात धरले.

अचानक तिचा मुलगा शाळेतून परत आला आणि मी समोर काही करू शकलो नाही. त्याच संध्याकाळी माझे काका कामावरून परत आले.

रात्री नऊ वाजता आम्ही सर्वांनी जेवण केलं. माझे मामा रात्री लवकर झोपतात. त्यामुळे आम्ही ठरवलं की माझे मामा एका रूम मध्ये झोपतील आणि मामी आणि तिचा मुलगा वेगळ्या रूममध्ये झोपणार.

मामा झोपायला गेले.

मी म्हणालो- मला झोप येत नाही आहे. मी थोडा वेळ टीव्ही बघतो.

टीव्ही त्या रूम मध्ये होता ज्या रूममध्ये मामी झोपणार होती.

मामा- ठीक आहे.

मी टीव्ही बघत होतो. मामी माझ्या बाजूला बसून होती. तिचा मुलगा आधीच झोपला होता. आम्ही दोघेही टीव्ही पाहत होतो. आम्ही असं वागत होतो जसं काही त्या संध्याकाळी काहीच घडलं नसावं. मला संभाषण सुरू करण्याची हिंमत होत नव्हती. काही वेळानंतर मी म्हणालो-

मी- मामी आता मला कंटाळा येत आहे. मी झोपायला जातो.

ती म्हणाली-का येत आहे कंटाळा?

मी- तुम्ही काहीच बोलत नाही म्हणून.

मामीने माझ्याकडे हसून पाहिले. तिने माझ्या गालावर किस केलं. मी माझा डावा हात तिच्या खांद्यावर ठेवून तिचा उजवा वक्ष स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. पण तिने मला थांबवलं.

मामी म्हणाली- हे चूक आहे. मी तुझी मामी आहे. आपण हे सर्व करायला नको.

मी माझा हात काढला आणि शांत बसलो. काही वेळानंतर मामी म्हणाली- तू उदास का आहेस?

मी म्हणालो- काहीच नाही.

ती हसत होती. मी हळूच तिच्या जवळ सरकलो व तिच्या ओठांवर किस केलं. मी माझा एक हात तिच्या वक्षावर ठेवला.

मामी म्हणाली- तुला हे आवडतं का?

मी म्हणालो- होय. मी माझ्या आयुष्यात असं कधीच केले नाही.

मामी म्हणाली- तुला माझे वक्ष पाहायचे आहे का?

मी म्हणालो- हो

तिने तिच्या गाऊनची चैन खोलली आणि मला तिचे पुष्ट वक्ष दिसले. ते खरंच सुंदर होते. अगदी चांगल्या आकारातले. मी हळूच त्यांना पकडले आणि दाबायला लागलो. मग मी ते चुसायला लागलो. मी तिचे ओठ आणि बुब्स पाठोपाठ चुसत होतो.

मग मी तिचा हात धरून माझ्या लवड्यावर ठेवला.

मामी म्हणाली- तुला गर्लफ्रेंड आहे का आणि तू या आधी सेक्स केला आहे का?

मी म्हणालो- कधीच नाही. ही माझी पहिलीच वेळ आहे ही. एखाद्या मुलीचा स्पर्श माझ्या लवड्यावर प्रथमच होत आहे. असं का विचारता तुम्ही?

मामी म्हणाली- तुझ्या लवड्यावरची त्वचा जाड आहे आणि असं वाटत नाही आहे की याच्या आधी कधी सेक्स केला आहेस म्हणून.

त्यादरम्यान मी माझा हात हळूहळू तिच्या पुदीजवळ घेत होतो पण तिने मला थांबवलं.

ती म्हणाली- आता फार उशीर झाला आहे. तुला झोपायला हवं. जर तुझे मामा जागे झाले तर त्यांना शंका येईल. तु जा. मी तुला जे हवं ते उद्या देईन जेव्हा तुझे मामा कामावर जातील. मी अत्यंत खुशीने दुसऱ्या रूममध्ये झोपायला गेलो.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी मामाच्या कामावर जाण्याची वाट पाहत होतो. सकाळी दहा वाजता मामा कामावर गेले. मी मामी जवळ गेलो. तिने माझ्याकडे पाहिलं आणि मला स्मित हास्य दिले.

मामी म्हणाली- काल रात्री झोपला का नीट?

मी म्हणालो- नाही. झोप नाही आली.

मामी- माझा विचार करून कदाचित त्यामुळे असेल झोप नाही आली. मग तुला हस्तमैथुन करायला हवा होता.

मी म्हणालो- मामी तुम्ही असताना मी हस्तमैथुन कशाला करू?

मी तिला मागून मिठी मारली आणि माझे बोट तिच्या गाऊन वरूनच पुदीच्या जागी फिरवायला लागलो. आम्ही दोघेही कामुक झालो. एकमेकांना आलिंगन देत आम्ही चुंबन करायला लागलो.

मी तिचा गाऊन काढला. तिने ब्रा घातली नव्हती. ती फक्त पॅंटीवर होती. मी माझा टी-शर्ट आणि पॅण्ट काढला. सोबतच चड्डीही. मी तिला सोफ्यावर लेटवलं आणि तिच्या अंगावर लेटून तिच्या पुदीवर मी माझा लवडा घासायला लागलो.

मग मी तिची चड्डी सोडली. तिथे खूप खूप मोठे केस होते. ती खेडेगावातली स्त्री असल्याने कदाचित ती नेहमी शेव करत नसावी. मी तिच्या पुदीत बोट घालायला लागलो. मी तिच्या पुदिवर किस करणार तोच तिने मला थांबवलं.

मामी म्हणाली- नको करूस ते. मी तिथे साफ केलेलं नाही. मी अजून आंघोळ नाही केली नाही.

ती हसून म्हणाली- तुला माहिती आहे सर्व?

मी म्हणालो- मी ते सर्व व्हिडिओमध्ये पाहिला आहे.

मामी म्हणाली- असा आहे का? मग तू स्वतःला कसं काय शांत करायचा?

मी म्हणालो- हस्तमैथुन करायचो आणि त्यावेळेस मी तुमचीच कल्पना करायचो.

मामी म्हणाली- तू फार खोडकर आहेस. आता ये माझ्या अंगावर आणि लवकर कर. मला भीती वाटते कि कोणीतरी येईल.

मी तिच्या अंगावर गेलो आणि किस केलं. तिने तिचे पाय फाकवले. मी तिच्या पुदीत ओलावा आणि उष्णता माझ्या लिंगावर जाणवू शकत होतो. मी माझा लवडा तिच्या पुदीवर घासत होतो. अरे देवा! काय भावना होती ती!

मी लंड आत मध्ये घालायचा प्रयत्न केला. पण मी त्यात यशस्वी झालो नाही. ती हसली.

मामी म्हणाली- म्हणजे तू याआधी कधीच सेक्स केला नाहीस तर!

तिने मला किस केलं आणि माझा लंड पकडून तिने पुदीत घातला. मग मी धक्का दिला आणि पहिल्यांदाच माझा लवडा कोणत्यातरी पुदीत घुसला. ती फारच कामुक भावना होती. मी माझी कंबर हलवायला सुरुवात केली. काही मिनिटातच मी अत्युच्च क्षणावर पोचलो आणि माझे विर्य तिच्या पुदीत घुसावल.

मामी म्हणाली- पुढच्या वेळेस तू जास्त वेळ पर्यंत थांबू शकशील.

मी माझं कौमार्य भंग केले होतं. नंतर मी माझ्या मामीला खुपदा झवलो. तिचं म्हणणं बरोबर होते. नंतर मी तिला फार वेळ पर्यंत झवू शकत होतो.

तर हीच आहे माझी कथा मित्रांनो आणि माझ्या मैत्रिणीनो. ही माझी कहाणी कशी वाटली ते कळवा- [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *